Bokreferenser i Författar-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i författarordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över författare som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller det understrukna författarnamnet. Tyvärr saknas några bilder.

C A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
HOME
 
INDEX

Callwell, Robert & Rice, Walter. The Cable Cars of San Francisco. Of Cables and Grips. First Edition. Ref nr 615.
{Beskrivning av kabelspårvagnarna i San Francisco, inkl bansträckningar, foton, skisser och tekniska data.}
UPP
Carlén, Börje. Spårvägen i Malmö. Ref nr 220.
{Beskriver spårvägen utveckling i Malmö från hästspårvagnar till och med högertrafikomläggningen, inklusive linjekartor, vagnslistor, bilder och skisser.}
UPP
Carlman, Inga Emmelin. Järnvägsbyggnader i Malmöhus län. Rapport från en inventering 1978,. Ref nr 299.
{Inventering och fotografering av samtliga kvarvarande stationsbyggnader i Malmöhus län åren 1977-1978.}
UPP
Chr. Olsson. Chr. Olsson i Falkenbarg AB. Cisternvagnar. Katalog 1951. Ref nr 354.
{Typbeskrivningar av cisternvagnar tillverkade av Chr. Olsson med foton.}
UPP
Christiansen, Asger. Fra Hvide Mölle til Scandia. Ref nr 232.
{Beskriver järnvägens ankomst till Jylland och speciellt vagnfabriken Hvide Mölles start 1861 fram till Scandia 1870, inklusive bilder och tillverkningslista över materielen.}
UPP
Christie, Agatha. Mordet på Orientexpressen. Detektivroman. Ref nr 699.
{Berättelse om mord på Orientexpressen mellan Istanbul och Calais.}
UPP
Citytunnelprojektet. Citytunneln. Kartor. Ref nr 711.
{Kartor över järnvägssträckningen för Citytunneln i Malmö och några tekniska data.}
UPP
Claesson, Morgan & Lundvall, Börje. Bergslagernas Järnvägar 1879-1979. BJ. Ref nr 69.
{Beskrivning av bana, sträckning, rullande materiel, inklusive bilder och data om lok och vagnar.}
UPP
Cole, D. Swedish Private Railways. Steam locomotive lists ( I ). Ref nr 12.
{Lista över samtliga svenska privatbanors ånglok.}
UPP
Curry, Dr Mary G. Gretna's railroads. Historic serie No 2. Ref nr 250.
{Kort beskrivning av järnvägen i Gretna, på engelska.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem