Bokreferenser i Författar-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i författarordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över författare som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller det understrukna författarnamnet. Tyvärr saknas några bilder.

T A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
HOME
 
INDEX

Tekniska rådet. Järnvägsdriften, automatisering rationalisering. Framtida möjligheter. FJT rapport 1993. Ref nr 426.
{Sverige behöver inom trafiksektorn långsiktighet, forskningsresurser, Europeisk samverkan och kapitalinsatser för infrastrukturen för att möta framtiden.}
UPP
Temming, Rolf L. Dampf Lokomotiven. Ref nr 125.
{Beskrivning av de tyska ånglokens utveckling.}
UPP
Temming, Rolf L. Eisenbahn für morgen schon heute. Mit 300 Stundenkilometern durch Europa. Ref nr 127.
{Beskrivning av de tyska tågens utveckling inför morgondagen.}
UPP
Temming, Rolf L. Grosse Züge, Höhepunkte der Eisenbahngeschichte. Ref nr 126.
{Beskrivning av de stora tyska tågens utveckling.}
UPP
Themar, Tomas. Gislavedsboken 2001. Med stålhjul till gummidäckens Gislaved - om ortens järnvägsepok. Gislavedsboken 26. Ref nr 727.
{Beskrivning av järnvägen Reftele - Anderstorp - Gislaved och Gislaved - Hestra, historia, byggandet, trafiken, rivningen, stationerna, inkl bangårdsskisser och fordonsbeskrivningar.}
UPP
Tholin, Göran, m.fl. Smalspårigt 1999. Medlemsskrift. Smalspårigt 69. Ref nr 620.
{Innehåller: Z4p, SJ godsvagn Gp, Husbyggnader, ritning: Dala godsmagasin på HSJ.}
UPP
Tholin, Göran, m.fl. Smalspårigt 2001. Medlemsskrift. Smalspårigt 75. Ref nr 621.
{Innehåller: 3-axl personvagn, Elektriska ackumulatorlok, ritning: MLJ godsvagn G, Bornholmsbanor, Zp, BDJ, WBJ litt Q12, NAEJ växel, Vedbo i 1:32.}
UPP
Thomasson, Göran & Stenvall, Frank. Malmö - Ystads Järnväg 1874 - 1974. Jubileumsskrift. Ref nr 647.
{Beskrivning av järnvägen med bilder från linjen, stationer och rullande materiel.}
UPP
Thordeman, Bror. Bilistens miniatyratlas över Sverige. 17 kartor i skalan 1:2000000 jämte namnregister. Ref nr 696.
{Kartor över Sverige med vägsträckor och järnvägslinjer från 1927.}
UPP
Thoursie, Börje & Thylén, Sölve. Sveriges Järnvägars Historia. BV. Ref nr 321.
{Historisk bakgrund, Bantekniska anläggningar, Järnvägens utveckling med kartor, Signalsäkerhet och Teleanläggningar.}
UPP
Thoweman, John. Lennakatten - en guide till smalspåret genom Uppland. Specialutgåva av Roslagsexpressen, MfSRJ 30 år 1968-1998. Roslagsexpressen nr 2 (färg). Ref nr 359.
{Berättelse om museijärnvägens första 30 år med bilder, karta, bangårdsritningar och fordonsförteckning.}
UPP
Thoweman, John. Lennakatten - en guide till smalspåret genom Uppland. Specialutgåva av Roslagsexpressen, MfSRJ 30 år 1968-1998. Roslagsexpressen nr 2 (s/v). Ref nr 709.
{Berättelse om museijärnvägens första 30 år med bilder, karta, bangårdsritningar och fordonsförteckning.}
UPP
Thulin, Bertil & Ljungströmmer, Rune. En teknisk dokumentation av banorna kring Kinnekulle. Resan till Kinnekulle. Tidtabell. Ref nr 820.
{Tidtabell för arkeologresa till Kinnekullebanorna, medstationsplaner, tekniska data om banor och rullande materiel samt kartskisser.}
UPP
Thulin, Bertil. Borås - Herrljunga Järnväg 1863-1988. SJK skriftserie nr 45. Ref nr 39.
{En historik över järnvägen åren 1863-1988, inklusive listor över rullande materiel.}
UPP
Thulin, Bertil. Järnvägen Borås - Ulricehamn - Jönköping. SJK skriftserie nr 50. Ref nr 663.
{Fullödig beskrivning av byggandet, trafiken och rullande materiel, inklusive bilder, tekniska data och ritningar.}
UPP
Thulin, Bertil, m.fl. Göteborg - Borås Jernväg. SJK skriftserie nr 62. Ref nr 352.
{Beskrivning av banan, stationer och rullande materiel, med bilder, stationsritningar, fordonsskisser, tekniska data och fordonslista.}
UPP
Thulin, Bertirl. Nossebrobanan. Ett 75 årsjubileum. SJK skriftserie nr 54. Ref nr 685.
{Berättelse om banan Trollhättan - Nossebro med byggandet, invigningen, driftplatser, trafik, personal och fordon, inklusive bilder och beskrivningar.}
UPP
Thulin, Olof. Gripenbergsbanan. Ett stycke småländsk järnvägshistoria i ord och bild. Ref nr 162.
{En beskrivning av järnvägen Jönköping Gripenberg genom presentation av tidningsklipp, jämte text och bilder.}
UPP
Tjerneld, Staffan & Lindskog, N G. Efter Hundra År. Utgiven med anledning av Statens Järnvägars 100-årsjubileum 1/12 1956. Ref nr 53.
{Bildrapsodi över järnvägens hundra år.}
UPP
Torkelstam, Åke & Ohlsson, Gösta. Post och järnvägar i Östergötland. Specialhandbok 21. Ref nr 522.
{Beskriver poststationer i Östergötland, samt lokalpost och fraktpostmärken.}
UPP
Turistbyrån. Surahammars bruksmuseum. Från järn till järnvägshjul. Ref nr 695.
{Broschyr som beskriver järnvägshjulstillverkningen vid Surahammars Bruk från 1847 till våra dagar.}
UPP
Tågdriftavdelningen. Handhavande av motorvagn litt Y3. SJF 333.5 utgåva 2. Ref nr 252.
{Beskrivning av handhavandet av Y3 motorvagn med huvuddata, skisser, komponentplacering, funktionsbeskrivning och felsökningsschema.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem