Bokreferenser i Författar-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i författarordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över författare som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller det understrukna författarnamnet. Tyvärr saknas några bilder.

F A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
HOME
 
INDEX

Fahrbach, P, Gungl, J, Lanner, J, Strauss, E, Strauss, J, Ziehrer, C.M. Locomotiv-musik II. Locomotiv-musik 2. Ref nr 498.
{Musik-CD som innehåller järnvägsmusik från Tyskland, Danmark, Sverige, Österrike, Ryssland, Norge och England.}
UPP
Farrell, Jack W. Lokomotive Quarterly. L Q Volume 22. Ref nr 353.
{Bilder av ånglok från Pennsylvania Railroad, Pacific Great Eastern, Seabord Air Line och foton av Vincent M. Luwe.}
UPP
Fast, Jon. Järnvägssärtryck 2. Ritningssamling över Järnvägsmateriel. Järnvägssärtryck 2. Ref nr 407.
{Innehåller ritningar över ånglok, person- och godsvagnar från GSJ, NOJ, VGJ, GDJ, BJ, OFWJ, YEJ och KJ.}
UPP
Fields, N, Gilbert, A C & Knight, N R. Liverpool to Manchester. into the second century. Ref nr 291.
{Bildberättelse om järnvägen mellan Liverpool och Manchester med karta.}
UPP
Fischerström, Iwan W. Ånglokomotiv. En rälskavalkad av rullande ånggrytor, m.m. fram till stålblå strömlinjekolosser. Ref nr 405.
{Text- och bildberättelse över ånglokets historia, med bilder på tidiga ånglok, svenska ånglok och stora amerikanska ånglok, typ Big Boy.}
UPP
Fischerström, Iwan W. Sveriges Järnvägar. För SJ:s anställda. Ref nr 79.
{De svenska järnvägarnas historia och tekniska utveckling från de första bruksbanorna till dagens pendeltåg.}
UPP
Fjeld, Ulf. Svenska Industrimotorlok I. SJK skriftserie nr 15. Ref nr 158.
{Innehåller industrimotorlok från Skåne, Halland, Småland, Blekinge, Öland och Gotland, inkl bilder, data och loklistor.}
UPP
Fjeld, Ulf, Gustafsson, Lars Erik, m.fl. Småländska Järnvägar. Ref nr 147.
{Innehåller sju artiklar om småländska järnvägar, Ohs Bruks Jvg, Jönköping, HKJ, KMV & Vislanda.}
UPP
Fleischmann. Fleischmann H0 Katalog '70. Fleischmann 70. Ref nr 506.
{Katalog över Fleischmann:s H0 sortiment.}
UPP
Fleischmann. Fleischmann H0 spårschema M3. Fleischmann M3. Ref nr 505.
{Ritningar över spårplaner för Fleischmann H0 modelltåg.}
UPP
Fleischmann. Fleischmann H0 spårschema. Fleischmann. Ref nr 507.
{Ritningar över spårplaner för Fleischmann H0 modelltåg.}
UPP
Forsaeus, Svante. Fryksdalsbanan. SJK skriftserie nr 65. Ref nr 684.
{Beskrivning av Kil- Fryksdalens Järnväg med bildandet, byggandet, händelser, stationerna, trafiken och nedläggningsdiskussioner, inklusive tabeller, stationsritningar och kartor.}
UPP
Forsaeus, Svante. Frykstads Jernvägs Actie Bolag 1849-1873. En bolagskrönika. Ref nr 212.
{Beskriver händelser år för år under järnvägens aktiva tid 1849-1873, samt kartor.}
UPP
Forsaeus, Svante. Lelångenbanan. SJK skriftserie nr 40. Ref nr 555.
{Beskrivning av Lelångenbanan inklusive historik, stationsbilder, bangårdsritningar, karta och tekniska data om den rullande materielen.}
UPP
Forsaeus, Svante. Lödöse - Lilla Edets Järnväg. En historik för åren 1906-1976. SJK skriftserie nr 23. Ref nr 160.
{En beskrivning av järnvägen med dess trafik. Bilder och vissa data för rullande materiel.}
UPP
Forsaeus, Svante. Tidaholms Järnväg. 1906 - 1989. Ref nr 772.
{Beskrivning av Tidaholmsbanan: Tillkomst, Sträckning, Stationer, Lok och Vagnar, Minnen, m.m., inklusive bilder, data och listor på rullande materiel.}
UPP
Forsaeus, Svante, m.fl. På Värmländsk räls. Järnvägar i Värmland under 150 år. Skriftserie 15. Ref nr 523.
{Beskriver järnvägarnas i Värmland utveckling och livet runt omkring.}
UPP
Forsberg, Anders & Lange, Thomas. Linje 14/7 Vanadisplan / Norrmalmstorg - Djurgården. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 14. Ref nr 628.
{Linjebeskrivning av Stockholms Spårvägars linje 7 och 14, inklusive bilder, karta och skisser.}
UPP
Forsberg, Anders & Polheimer, Jan. Från havre till el. När spårvägen i Göteborg blev elektrisk. TNF bok 3. Ref nr 768.
{Beskriver övergången från hästdrift till eldrift vid Göteborgs spårvägar 1902, inklusive linjer, datum, kartor och bilder.}
UPP
Forsberg, Anders & Walther, Hans. Linje 9 Danvikstull - Karlberg. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 09. Ref nr 627.
{Linjebeskrivning av Stockholms Spårvägars linje 9, inklusive bilder, karta och skisser.}
UPP
Forsberg, Bernt. Uppsala - Gävle Järnvägar. Lokomotiven och deras personal. Ref nr 33.
{Beskrivning av linjen Uppsala - Gävle, inkl. bilder och lista över loken.}
UPP
Forsberg, Bernt. Ångturbinlok. SJK skriftserie nr 72. Ref nr 624.
{Beskrivning, bilder, ritningar och data om alla 28 ångturbinlok som tillverkats i världen.}
UPP
Forsberg, Åke. Listerbanan 1914 - 1956. En dokumentation i ord och bild om en liten järnväg som tyvärr inte finns mer. ABF. Ref nr 680.
{Beskrivning av banan Sölvesborg - Hörviken i Blekinge med banans tillblivelse, händelser, stationer och personalen.}
UPP
Forsell, Lennart & Ödén, Peter. På skena och gata. Kollektivtrafiken i Gävle 1909-1984. SSS. Ref nr 386.
{Beskrivning av spårvägen i Gävle med buss och spårvagn, inklusive tekniska data, bilder och nummerlista.}
UPP
Forss, Erik. Svenska Motorvagnar i Danmark. Svenska Motorvagnsklubben. SMoK B10. Ref nr 41.
{Beskrivning, bilder och listor över alla svenska motorvagnar i Danmark.}
UPP
Forsström, Willy & Hägglund, Bo. Gula Faran. Spårvägen i Norrköping 75 år. Ref nr 198.
{Beskriver spårvägsutvecklingen i Norrköping, inkl kartor, bilder, vagnslistor, data och ritningar.}
UPP
Forsström, Willy. Spårvagnar under 90 år i Norrköping. SSS. Ref nr 13.
{Data om samtliga spårvagnar i Norrköping.}
UPP
Fox, Peter , m.fl. Today's Railways. Today's Railways 71. Ref nr 674.
{Tidskrift för aktuella järnvägshändelser med ungerska småtåg, svenska Ub-lok, engelska vintertidtabellen samt nya fordon vid europeiska järnvägsföretag.}
UPP
Freding, Mats , m.fl. Industrilok ( 1) i Närke. Svenska industrilok 1. Ref nr 585.
{Förteckning och beskrivning av samtliga industribanors lok i Närke.}
UPP
Freding, Mats , m.fl. Industrilok ( 2) i Södermanland. Svenska industrilok 2. Ref nr 586.
{Förteckning och beskrivning av samtliga industribanors lok i Södermanland.}
UPP
Freding, Mats , Waldenström, Björn , m.fl. Industrilok ( 3) på Öland och Gotland. Svenska industrilok 3. Ref nr 587.
{Förteckning och beskrivning av samtliga industribanors lok på Öland och Gotland.}
UPP
Freding, Mats. Bjurström Lokomotorer. AB Slipmaterial, Västervik. SJK småbaneavd. Ref nr 448.
{Beskrivning av samtliga modeller och typer av lokomotorer tillverkade vid Slipmaterial, inkl lista, data, foto och ritningar.}
UPP
Freding, Mats. Industrilok ( 4) i Västergötland. Svenska industrilok 4. Ref nr 588.
{Förteckning och beskrivning av samtliga industribanors lok i Västergötland.}
UPP
Freding, Mats. Industrilok ( 5) i Bohuslän och Dalsland. Svenska industrilok 5. Ref nr 572.
{Förteckning och beskrivning av samtliga industribanors lok i Bohuslän och Dalsland.}
UPP
Freding, Mats. Industrilok ( 7) i Uppland. Svenska industrilok 7. Ref nr 591.
{Förteckning och beskrivning av samtliga industribanors lok i Uppland.}
UPP
Freding, Mats. Industrilok ( 8) i Gästrikland och Hälsingland. Svenska industrilok 8. Ref nr 571.
{Förteckning och beskrivning av samtliga industribanors lok i Gästrikland och Hälsingland.}
UPP
Fredriksson, Karin, m.fl. SJ Notvikens verkstäder 75 år. Ref nr 527.
{Innehåller flera artiklar om händelser under verkstadens första 75 år, inklusive bilder och några skisser.}
UPP
Frelin, Jan , m.fl. Smalspårigt 2002. Medlemsskrift. Smalspårigt 79. Ref nr 818.
{Innehåller: Smalspårsfrämjandet 25 år, JGJ-s personvagn Co 6, två fot i skala 1:35, arkeologresa HFJ, industribanelok, BUJ stationshus och Brimalms Tp-lok.}
UPP
Frostberg, John, Karlsson, Lars Olov & Engström, Björn, m.fl. AGEVE 50 år 1933-1983. En beskrivning av utvecklingen från ett litet företag till en livskraftig industri. Ref nr 431.
{Presentation av AGEVE och beskrivning av företagets utveckling med bilder och nummerlista över tillverkade vagnar.}
UPP
Fröidh, Oskar & Wermelin-Börjesson, Anders. Motorvagnsåret 1990. SMoK. Ref nr 28.
{Bildkavalkad över motorvagnar året 1990.}
UPP
Fröidh, Oskar. Nya Nyköpingsbanan. Studie av alternativa linjer. Examensarbete 1992:6. Ref nr 246.
{Presentation av alternativa sträckningar av järnväg mellan Järna och Åby via Nyköping. Rikt kartmaterial ingår.}
UPP
Fröidh, Oskar. Sverige på spår. Ref nr 590.
{Bildberättelsebok över 1990-talets spårbundna trafik i Sverige, inkl CD med 72 minuter tågljud.}
UPP
Furbäck, Bengt , m.fl. Vilket järnvägsnät skall vi ha år 2000?. SJ. Ref nr 687.
{Redovisning av järnvägens investeringsbehov fram till år 2000.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem