Bokreferenser i Författar-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i författarordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över författare som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller det understrukna författarnamnet. Tyvärr saknas några bilder.

N A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
HOME
 
INDEX

Neander, Lennart, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ-bladet 1977. Medlemsblad. ÖSJ 5:2-4. Ref nr 476.
{Verkstadsmotorvagn litt Qgz-yä, Kristianstads lokstation 1865-1944, SJ personvagn litt AB5 med ritning, nummerlista, Du 109 med ritning, Breuer lokomotor.}
UPP
Neppenström, Mona & Johansson, Ulf. Längs spåret Stockholm - Göteborg. SJ Stab 1. Ref nr 192.
{Bildberättelse om Västra Stambanan från Stockholm till Göteborg.}
UPP
Neppenström, Mona & Johansson, Ulf. Längs spåret Stockholm - Sundsvall. SJ Stab 2. Ref nr 282.
{Bildberättelse om färd utmed Norra Stambanan och Ostkustbanan från Stockholm till Sundsvall.}
UPP
Neppenström, Mona. Längs spåret Stockholm - Malmö. SJ Stab 3. Ref nr 140.
{Bilder på byggnader och sevärdheter utmed östra och södra stambanan.}
UPP
Nilsson, Göran. Ångwhisslan 1999. Notiser om järnvägar m.m. ÅW 2249-2250. Ref nr 599.
{Innehåller: Notiser från senaste 14 dagar, Snöslungor, Listor omformar- & transformatorvagnar.}
UPP
Nilsson, Ingrid, Granqvist, Carl Jan & Lindberg, Björn. Fest på Spår. Menyer ur järnvägens historia. Ref nr 322.
{Historiska notiser från ett 25-tal järnvägsinvigningar, menyerna och recepten.}
UPP
Nilsson, Lennart & Stenvall, Frank. Nordens Järnvägar 1981. Ref nr 45.
{Bildkavalkad över händelser under järnvägsåret 1981 i Norden.}
UPP
Nilsson, Lennart. SPM1999 Svenska Person- och motorvagnar 1999. SJK skriftserie nr 69. Ref nr 247.
{Bilder och data om svenska personvagnar använda år 1999.}
UPP
Nilsson, Lennart. SPM1999.1 Supplement till Svenska Person- och Motorvagnar 1999. Daterat 2001-01-01. SJK skriftserie nr 69a. Ref nr 619.
{Bilder och data om svenska personvagnar använda år 2000.}
UPP
Nilsson, Ulf. Ellok tillverkade av ASEA. SJK småskrifter nr 8. Ref nr 10.
{Förteckning över samtliga lok med tillv-nr tillverkade av ASEA och DEVA fram till 1972.}
UPP
Nilsson, Ulf. Industrilok tillverkade av ASEA, Västerås. SJK småskrifter nr 1. Ref nr 576.
{Förteckning över samtliga industrilok med tillv-nr tillverkade av ASEA i Västerås.}
UPP
Nilsson, Ulf. Lok och motorvagnar tillverkade vid Motala Verkstad 1862 - 1971. SJK småskrifter nr 7. Ref nr 582.
{Förteckning över samtliga lok och motorvagnar tillverkade vid Motala Verkstad, med tillv-nr och år tiden 1862 - 1971.}
UPP
Nilsson, Ulf. Museilok i Sverige. SJK småskrifter nr 9. Ref nr 583.
{Förteckning över samtliga lok vid museiföreningar i Sverige, med tillverkare, tillv-nr och år.}
UPP
Nisser, Marie. Surahammars bruksmuseum. Vägledning. Vägledning. Ref nr 811.
{Beskrivning av Surahammars bruks historia och utställda föremål, med loket Vaulunder.}
UPP
Nived, Ola & Sjögren, Bengt. Kalmar Järnväg 100 år. Jubileumsskrift för järnvägen mellan Kalmar och Emmaboda. Ref nr 214.
{Beskriver banan Kalmar - Emmaboda med bilder från linjen och stationer, samt bilder och beskrivningar av loken.}
UPP
Nock, O.S. The pocket encyclopedia of British steam Locomotives in colour. Colour serie 34. Ref nr 761.
{Beskrivningar och teckningar av 192 engelska ånglok.}
UPP
NOHAB. Nydqvist & Holm AB. Tank Locomotives. Katalog nr 51. Ref nr 73.
{Beskrivning över tanklok som tillverkas av NOHAB 1925.}
UPP
Nordin, Tore. Svenska Elmotorvagnar. Elektriska motorvagnar konstruerade och byggda i Sverige. SJK skriftserie nr 76. Ref nr 770.
{Innehåller berättelse om elmotorvagnarnas utveckling, användning och typer, med bilder, tekniska data, ritningar och nummerlista.}
UPP
Nordin, Tore, Wretman, Lennart & Grundstedt, Ove. Svenska Ellok. En bok om det svenska ellokets historia. SJK skriftserie nr 67. Ref nr 393.
{Innehåller berättelse om ellokets utveckling, användning och loktyper, med bilder, tekniska data, ritningar och nummerlista.}
UPP
Nordling, Kjell. Järnvägsdata 1. SJK skriftserie nr 31. Ref nr 665.
{Data om samtliga järnvägsbanor i Sverige fram till årsskifter 1980 / 1981.}
UPP
Nordqvist, Stig & Rosén, John. Faster trains - technology, prospects and impact. Information nr 418. Ref nr 342.
{Utredningsmaterial för användning av höghastighetståg, teknik, möjligheter och påverkan.}
UPP
Nothin, Erik. Vagnlära. På uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen. Handbok. Ref nr 637.
{SJ:s vagnar, historik, vagnsdelar, boggier, personvagnar, post- och resgodsvagnar, godsvagnar, motorvagnar, bromsar och vagntjänst, inklusive bilder, skisser, ritningar och tekniska data.}
UPP
NSVJ Styrelse. NSVJ 1893 - 1918. Minnesskrift 1893 - 1918. Ref nr 641.
{Sammanställning av ekonomiska uppgifter, transportmängder och annan statistik för NSVJ under 25 år.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem