Bokreferenser i Författar-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i författarordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över författare som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller det understrukna författarnamnet. Tyvärr saknas några bilder.

H A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
HOME
 
INDEX

Hagberg, B. Uppsala - Gävle Järnvägar 1874-1924. Historik på uppdrag av järnvägsbolagets styrelse, 1925. Ref nr 35.
{Beskriver järnvägsdriften under åren 1874 - 1924, inklusive lok- och vagnslistor.}
UPP
Hammarson, Per. Göteborgs Trafikalmanacka 2002. 100 år med elektrisk spårväg i Göteborg. Gbg traf 2002. Ref nr 716.
{Innehåller almanacka för 2002 med bilder på Göteborgs spårvagnar.}
UPP
Hammarson, Stig & Zettermark, Göran. Den vite, den röe och lillablå. Göteborgs historiska spårvagnar presenterar sig. Ref nr 82.
{Bilder och beskrivningar av äldre tiders spårvagnar i Göteborg.}
UPP
Hammarson, Stig. Zeppelinare, Limpor och Mustanger. Spårvägen i Göteborg 100 år. Ref nr 288.
{Beskrivning av spårvägen utveckling i Göteborg från hästspårvagnar till spårvagnståg, inklusive vagnslistor.}
UPP
Hamrin, Örjan & Hulander, Mats. EKOmuseum Bergslagen Guidebok. Ref nr 103.
{Bl.a. Grängesbergs Jvgmuseum, Smedjebackens Lokstall, Surahammars Bruksmuseum, m.m.}
UPP
Hand, Victor & Edmonsson, Harold. TÅG det bästa som finns. Ref nr 124.
{Beskrivning och bilder från stora järnvägar i världen.}
UPP
Hardin, Bertil. Ett sekel järnväg i Ånge. SJK skriftserie nr 29. Ref nr 90.
{Beskrivning av händelse under 100 år i Ånge.}
UPP
Hedman, Raymaond & Rickheden, Per. På meterspår under midnattssol. Till 75-årsminnet av Kiruna spårvägar. Ref nr 77.
{Minnesskrift från Kiruna Spårvägar med bilder, data och vagnsritningar, samt lista över rullande materiel.}
UPP
Heikefelt, Jan-Erik. Svenska modelltåg skala 1:87 (H0) 1941 - 2001. Utgåva 2. Ref nr 677.
{Förteckning över samtliga H0-modeller av svenska modelltåg tillverkade mellan åren 1941-2001, med tekniska data och bilder.}
UPP
Heikefelt, Jan-Erik. Svenska modelltåg skala 1:87 (H0). Utgåva 1. Ref nr 272.
{Förteckning över samtliga H0-modeller av svenska modelltåg tillverkade mellan åren 1941-1993, med tekniska data.}
UPP
Hellström, Malte. Hägglund & Söner AB Busskarosstillverkning. en stor bit svensk industrihistoria. småskriftsserie nr 39. Ref nr 760.
{Beskrivning av busskarosstillverkningen vid Hägglunds fabriker, inklusive bilder och data.}
UPP
Hellström, Malte. Hägglund & Söner AB Rälsbusstillverkning. en stor bit svensk industrihistoria. småskriftsserie nr 40. Ref nr 758.
{Beskrivning av rälsbusstillverkningen vid Hägglunds fabriker, inklusive bilder.}
UPP
Herentz, Jan & Widesheim, Per-Olov. Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg 1867-1987. Kortfattad minnesskrift. Ref nr 213.
{Beskrivning av banan med bilder på stationer och materiel, innehåller lista över rullande materiel.}
UPP
Hjort-Johansson, Sven, Johansson, Erik W. & Nordby, Knut. Norske lok og motorvogner 1978. Ref nr 211.
{Bilder och data om norska lok och motorvagnar använda år 1978.}
UPP
Hollingsworth, Brian. Moderna Lok. 80 moderna typer av el-, diesel- och ånglok utförligt beskrivna och illustrerade i färg. Ref nr 731.
{80 ellok, diesellok och ånglok beskrivna med foton, skisser och tekniska data.}
UPP
Holm, Henry. Stationshuset och järnvägshistoria i Hörby. Ref nr 258.
{Beskrivning av stationen och området däromkring i Hörby, med karta, foton (rastrerade) och en vagnsritning.}
UPP
Holmgren, Yngve , Sandin, Gunnar, m.fl. Skånsk Järnväg. Årsbok 1989/90. Ref nr 52.
{Flera artiklar som behandlar, historia, bana, lok och vagnar, minnesbilder, stationer, framtiden och museibanor.}
UPP
Holmgren, Yngve. Decauville-ånglok i Sverige. YH. Ref nr 166.
{Innehåller bilder data och listor över alla Decauville-ånglok i Sverige.}
UPP
Holmgren, Yngve. GHJ - Gärds Härads Järnväg 1881-1898. Gärdskan - ångspårvägen genom Gärds härad. YH. Ref nr 668.
{Berättelse om banan, trafiken, kartor och rullande materiel med bilder.}
UPP
Holmgren, Yngve. Hamnloken i Åhus. Småskrifter 36. Ref nr 809.
{Beskrivning av hamnloken som använts i Åhus hamn med bilder.}
UPP
Holmgren, Yngve. HKJ Hästveda - Karpalunds Jernväg 1886 - 1986. Minnesskrift. Ref nr 660.
{Kort berättelse om banans tillblivelse, samt kartskiss och tidtabell.}
UPP
Holmgren, Yngve. HNJ-Ånglok. YH. Ref nr 667.
{Förteckning över samtliga ånglok vid HNJ med bilder, skisser, tekniska data och nummerlistor.}
UPP
Holmgren, Yngve. Kristianstads Järnvägsmuseum. Till invigningen av museet. ÖSJ. Ref nr 242.
{Beskriver händelser före 1979 och museets uppbyggnad inför invigningen, samt bilder och data på utställningsföremål.}
UPP
Holmgren, Yngve. Kristianstadsbanans lokstall i Åhus. Småskrifter 24. Ref nr 810.
{Beskrivning av lokstallet i Åhus med ritningsskiss och bilder.}
UPP
Holmgren, Yngve. Skånska Privatbanors Ånglok. YH. Ref nr 50.
{Bilder och listor över skånska privatbanors ånglok.}
UPP
Holmgren, Yngve. Svenska 1067-banornas ånglok. YH. Ref nr 49.
{Bilder, skisser och listor över 1067-banornas ånglok.}
UPP
Holmgren, Yngve. TGOJ Ånglok. YH. Ref nr 609.
{Bilder och listor över TGOJ banornas ånglok.}
UPP
Holmgren, Yngve. Västgöta Ånglok spårvidd 891 1872-1982. YH. Ref nr 275.
{Förteckning över samtliga ånglok spårvidd 891 mm i Västergötland med bilder, skisser, tekniska data och nummerlistor.}
UPP
Holmgren, Yngve. Ångloken vid Sveriges Statsbanor. YH del 1. Ref nr 430.
{Förteckning över ångloken vid SJ med vissa tekniska data, omlittreringar och nummerlista.}
UPP
Holmgren, Yngve. Östgöta Ånglok spårvidd 891. YH. Ref nr 274.
{Förteckning över samtliga ånglok spårvidd 891 mm i Östergötland med bilder, skisser, tekniska data och nummerlistor.}
UPP
Holmgren, Yngve, Lavesson, Göran & Thomasson, Göran. Christianstad - Hessleholms Jernväg 1865-1990. ÖSJ. Ref nr 249.
{Beskriver banan under 125 års tid, med bilder på rullande materiel m.m.}
UPP
Holmgren, Yngve, m.fl. Kristianstad - Karlskrona 100 år. ÖSJ 17 Special. Ref nr 332.
{Händelser kring och med järnvägen åren 1889-1989, bilder från linjen, bangårdsritningar, Pengaberget.}
UPP
Holmsten, Otto, Norrman, Axel & Harte, Bret. Sånger om Järnvägsolyckan vid Getå. Nytryck 1983. Ref nr 222.
{Tre sånger om olyckan vid Getå 1918-10-01.}
UPP
Holst, Lennart, m.fl. Popular Mechanics, nr 10 oktober 1964. Svenska upplagan, Gör er fritid rikare. Ref nr 173.
{Flera artiklar, bl.a. Monorail, Märklin jubilerar.}
UPP
Holös, Björn & Skaug Höymork, Reidar. Perler på et spor. En reise i Jerbanens kulturminner. Ref nr 774.
{Beskriver i berättande ton järnvägarna i Norge med bana, stationer, broar, tunnlar och järnvägsmuseer.}
UPP
Hughes, Murray. Högfartståg. Vision och verklighet. Ref nr 726.
{Beskrivning av högfartståg, rekordförsök, Shinkansen, ICE, TGV, X2000, Pendolino, m.fl.}
UPP
Hultgren, Kurt , m.fl. Tåg nr 1 , 1966. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1966:1. Ref nr 93.
{Flera artiklar: Y3, Båven, NKlJ, SNJ, Händelser.}
UPP
Hultgren, Kurt. Stations-Guide, Inter-modal travel centres. Att utveckla resecentrum från dålig skarv till bra koppling. Ref nr 734.
{Beskrivning av stationens nyckelroll, entren, orienterbarhet, skyltning, tillgänglighet, service, konstverk, omvandlingsprocessen och checklista.}
UPP
Hultman, Einar. En spårvägsresa 1921. reproduktion. Ref nr 752.
{Nytryck av rapport från studieresa 1921 angående utländska studier av spårvägar som förslag till Malmö Spårvägar}
UPP
Hynson, Colin. The history of Railways. Take a journey through time to discover the history of Railways. Ref nr 293.
{Populärbeskrivning av världens järnvägars utveckling med mestadels tecknade bilder och några foton.}
UPP
Håkansson, Gunnar, m.fl. ÖSJ-bladet 2002. Medlemsblad. ÖSJ 30:1-. Ref nr 742.
{Innehåller:Mekaniska betlastare, Ångspårvägars personvagnar, BRM 2700, YSJ 100 år, Industribanor i Småland, Rysska NOHAB-lok, Samp skrotas, LBJ 100 år, MTJ AC-ritning.}
UPP
Håkansson, Nils Göte. Wessman - Barkens Järnväg. SJK skriftserie nr 30. Ref nr 40.
{Beskrivning av banan Smedjebacken - Ludvika under tiden 1858-1903, inklusive lok och vagnar.}
UPP
Hällqvist, Arne. Paprikatågen. SJ motorvagn litt Yoa2 - X9. SMoK B 3. Ref nr 334.
{Presentation av motorvagnstågen med bilder, ritningar, tekniska data och nummerlistor.}
UPP
Hällqvist, Arne. Rälsbussar och släpvagnar vid Statens Järnvägar. SJK skriftserie nr 38. Ref nr 54.
{Förteckning över samtliga rälsbussar och släpvagnar vid SJ, samt listor och bilder.}
UPP
Hällqvist, Arne. Rälsbussar. Ref nr 193.
{Bildberättelse om rälsbussar i Sverige.}
UPP
Höglund, Ebbe. Mölle, Lilla Europa ... tåg går. Konstnärsgården. Ref nr 701.
{Presentation av Ebbe Höglunds konst och modeljärnvägshobby med H0-bana och trädgårdståg.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem