Bokreferenser i Författar-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i författarordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över författare som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller det understrukna författarnamnet. Tyvärr saknas några bilder.

B A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
HOME
 
INDEX

Ballatore, Luigi. Storia delle ferrovie in Piemonte. Dalle origini alla vigilia della seconda guerra mondiale. Ref nr 216.
{Kort beskrivning av järnvägsutvecklingen kring Turin i Italien, på italienska.}
UPP
Banans driftschef. Rapport från privatjärnvägar till Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen. VoV. Ref nr 14.
{Tekniska data från varje privatbana och dess rullande materiel i Sverige.}
UPP
Banavdelningen. Maskiner och Redskap. SJ. Ref nr 131.
{Datablad över samtliga spårgående maskiner och redskap vid SJ år 1968.}
UPP
Banavdelningen. Normalsektion för fria rummet. SJF 510. Ref nr 447.
{Innehåller specifikation för det fria rummet för Statens Järnvägars banor.}
UPP
Banverket. Järnvägskarta. BV. Ref nr 556.
{Karta över samtliga järnvägar år 1999 i skala 1:1 700 000}
UPP
Banverket och MIAB. Mälarbanan. En av Sveriges viktigaste järnvägslinjer. BV. Ref nr 234.
{Presentation av mälarbanans nya sträckning Kungsängen - Västerås - Örebro, inkl karta.}
UPP
Banverket Planeringsavdelningen. Det kapillära bannätet. Problembeskrivning, Rapport P 1996:6. BV. Ref nr 106.
{Beskrivning av infrastrukturen av järnvägsnätet inom hamnar, industrier, m.m.}
UPP
Banverket Södra Regionen. Västkustbanan - Genom Ängelholms kommun. BV. Ref nr 237.
{Presentation av västkustbanans alternativa sträckningar genom Ängelholms kommun, inklusive karta.}
UPP
Banverket Södra Regionen. Västkustbanan Helsingborg - Kävlinge. Alternativ och utredningsförslag. BV. Ref nr 494.
{Presentation av västkustbanans två utredningsförslag och tre alternativa sträckningar Helsingborg - Kävlinge, inkl karta.}
UPP
Banverket Södra Regionen. Västkustbanan Järnvägstunnlar genom Hallandsås. ... ett av Skandinaviens största tunnelbyggen. BV. Ref nr 501.
{Presentation av västkustbanans tunnelbygge med fullortsborrning genom Hallandsås mellan Båstad och Förslöv.}
UPP
Banverket Västra och Södra Regionen. Helsingborg - Kävlinge via Landskrona. Västkustbanan - Ny sträckning. BV. Ref nr 169.
{Presentation av västkustbanans nya sträckning Helsingborg - Kävlinge, inkl karta.}
UPP
Banverket Västra och Södra Regionen. Västkustbanan - under 90-talet. Information om utbyggnaden av järnvägen Göteborg - Malmö. BV 4. Ref nr 499.
{Presentation av västkustbanans hela sträckning Göteborg - Malmö, inklusive kartskiss.}
UPP
Banverket Västra och Södra Regionen. Västkustbanan. För nära och fjärran förbindelser. BV. Ref nr 236.
{Presentation av västkustbanans hela sträckning Göteborg - Lund.}
UPP
Banverket Östra Regionen. Svealandsbanan. Den snabba och säkra vägen söder om Mälaren. BV. Ref nr 235.
{Presentation av svealandsbanans nya sträckning Södertälje - Eskilstuna - Valskog, inkl kartskiss.}
UPP
Banverket Östra Regionen. Södra Stambanan, delen Mantorp - Gripenberg. Information om det fortsatta utredningsarbetet. BV. Ref nr 238.
{Presentation av utredningsförslag för södra stambanans sträckningar, delen Mantorp - Gripenberg, inklusive karta.}
UPP
Barck, Åke , Hedman, Raymond & Hedström, Lars. Luleå Malmhamn. Ref nr 101.
{Beskrivning av Luleå malmhamns utveckling med bilder från de olika utbyggnadsskedena.}
UPP
Baxter, Bertram & Baxter, David. British Locomotive Catalogue 1825-1923. London and North Western Railway and its constituent companies. Volume 2B. Ref nr 46.
{Lista över samtliga lok vid LNWR sorterade enligt axelföljd och tillverkare.}
UPP
Berg, Svante. Två tegelbruk i Vallentuna. Vallentuna tegelbruk och Åby tegelbruk. Vallentuna kultunämnd nr 11. Ref nr 241.
{Beskrivning av tegelbruken i Vallentuna, med bilder från tillverkningen och viss järnvägsmateriel.}
UPP
Bergman, Lars G. Utsjö Järnväg. Särtryck ur Malung - Ur en sockens historia. Ref nr 655.
{Beskrivning av banan, tillkomst, rullande materiel samt avveckling.}
UPP
Bergmer, Åke & Landin, Ingemar. Tunbanan. Historien om Lidköping - Kållands Järnväg. Ref nr 749.
{Innehåller berättelser om Tunbanan och dess personal, rullande materiel, stationer och hållplatser, tidtabell, sista tåget och rivningen.}
UPP
Bjerke, Thor, m.fl. Banedata '94. Data om jernbanene i Norge. Ref nr 303.
{Tekniska data om samtliga banor i Norge med bansträckning, stationer, foton och tabeller.}
UPP
Björkroth, Lars , Lüning, Björn , Johansson, Håkan & Evald Petersson. Föreningen Bödabanan 10 år. Ref nr 650.
{Kort beskrivning av föreningens verksamhet under 10 år, samt bilder från banan.}
UPP
Björkstedt, Karl-Axel. Stråssa Grufvor. Stråssa gruvors 600-åriga historia i ord och bild. Ref nr 297.
{Berättelse om gruvan av en bergsingenjör med foto och skisser.}
UPP
Björkum, Svante. Stockholm en resa i tiden. från ett sekel till ett annat. Ref nr 520.
{Innehåller svartvita bilder från 1900-talets början och färgbilder från 1990-talet.}
UPP
Björnstedt, Ruben & Björnstedt, Ingrid. Från Österby anhalt till Gimo station. Järnvägsliv i ord och bilder. SJK skriftserie nr 52. Ref nr 519.
{Beskriver livet utmed Dannemora Hargs Järnväg med bilder.}
UPP
Blomqvist, Christer , Rudvall, Erik J , Sjölin, Bertil , Thulin, Håkan & Wulff, Gunnar. Malmö Centralstation. Återinvigningen av Malmö Central den 11 februari 1994. Ref nr 559.
{Bilder och beskrivningar av Malmö station från förr och nu.}
UPP
Bodstedt, Ivan A. Historik över Sveriges Småbanor 1802 - 1865. På uppdrag av Statens Järnvägars museum. Utredning. Ref nr 638.
{Beskrivning av gruv- och bruksbanor från Skåne (1 st), Värmland (24 st), Närke (1 st), Östergötland (3 st), Södermanland (1 st), Västmanland (3 st), Dalarna (2 st) och Hälsingland (3 st).}
UPP
Body, Geoffrey , Clinker, C R , Rees, Paul & Pegler, A F. Rocket 150. 150th Anniversary of the Liverpool & Manchester Railway 1839 - 1980. Ref nr 644.
{Officell presentation av 150-årsminnet av loket Rocket vid Liverpool - Manchester järnväg, med bilder, text och skisser.}
UPP
Bonnedal, Dag & Wicklund, Hans. Ånglok vid ÖSlJ. Beskrivningar, historik och tekniska uppgifter. ÖSlJ. Ref nr 270.
{Beskrivningar av ÖSlJ lok inklusive ritningar och tekniska data.}
UPP
Boström, Nils & Johansson, Kent. Smalspåriga järnvägsmiljöer i Västergötland. Järnvägsnytts skriftserie nr 5. Ref nr 141.
{Fotografier från en sekellång epok, kommenterade av Kent Johansson. Teckningar och kåserier kring Västgötabanan av Nils Boström.}
UPP
Brandt, Krister. Modelltåg 90 - Idébok för miniatyrrallare. Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 1. Ref nr 189.
{Flera artiklar, bl.a. Ritning FV1, Q1 och O.}
UPP
Brandt, Krister. Modelltåg 91 - Westergötlands-Nerikes Årsberättelser. Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 2. Ref nr 188.
{Flera artiklar, bl.a. Lokomotorer, Skövde MJs.}
UPP
Brandt, Krister. Modelltåg 92 - Byggtipsblandning. Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 3. Ref nr 187.
{Flera artiklar, bl.a. Detaljer G-vagn, Stocksund, Ga-lok, K till C-lok, Svänghjul, Rita och foto, X2, Nättraby m.m.}
UPP
Brandt, Krister. Modelltåg 93 - Nya byggtips. Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 4. Ref nr 186.
{Flera artiklar, bl.a. Perspektivlära, A-lok, G8-lok, G3-lok, Malmvagnar, Banvaktsstuga, lokstall, Järlebron.}
UPP
Brandt, Krister. Modelltåg 94 - Stort & smått. Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 5. Ref nr 185.
{Flera artiklar, bl.a. MJ-trafik, Vagnmärkning, I4-ritning, Stut-ritning, NBJ-ritning personvagn, BLJ beskrivning.}
UPP
Brandt, Krister. Modelltåg 95 - Exempelsamling. Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 6. Ref nr 184.
{Flera artiklar, bl.a. Tp-lok i bild och ritning, Skapa träd, Svensk koppelstandard, m.m.}
UPP
Brandt, Krister. Modelltåg 96 - Inspirationsbok. Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 7. Ref nr 183.
{Flera artiklar, bl.a. HNJ snabbmotorvagn, Etsning, m.m.}
UPP
Brandt, Krister. Modelltåg 97 - Uppgraderingar. Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 8. Ref nr 182.
{Flera artiklar, bl.a. Bygg malmvagn, Bygg C05, Bygg Ge-vagn, Etsning, Tåg på hylla, m.m.}
UPP
Brandt, Krister. Modelltåg 98 - Projekt. Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 9. Ref nr 181.
{Flera artiklar, bl.a. Rent spår, I3-vagn ritning, Strömavtagare, V5 ritning, A02 personvagn, signaler, m.m.}
UPP
Brandt, Krister. Modelltåg 99 - ... och i morgon är pappa stins. Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 10. Ref nr 298.
{Flera artiklar, bl.a. Gångegenskaper, S1, Cd, Ma, Banmuseet, Banfordon i modell, Spårvagnar, Co14, Figurer, Klippark, Ellok Rb.}
UPP
Brimalm, Christer & Karlsson, Jan. Trådbussen idag. En internationell översikt. Ref nr 411.
{Innehåller beskrivningar av trådbussens funktion, fördelar och exempel på nyanskaffningar, med ritningar av trådbussar.}
UPP
Brimalm, Christer, m.fl. Gurklisten 1993. Medlemsskrift. VFÖJ 93:1-4. Ref nr 484.
{Innehåller: Östgötaångloken L15p, VB-loken, L19p, med tekniska data, berättelse om Tp-loken och VB 100 år.}
UPP
Brimalm, Christer, m.fl. Gurklisten 1994. Medlemsskrift. VFÖJ 94:1-3. Ref nr 485.
{Innehåller: Beskrivning av VB 100 år med tekniska data för rullande materiel, Östgötaångloken S27p, WÅB och NVHJ ånglok med tekniska data, Stationshusen vid VSBJ,}
UPP
Brimalm, Christer, m.fl. Gurklisten 1997. Medlemsskrift. VFÖJ 97:2-4. Ref nr 486.
{Innehåller: MÖJ invigning, SJ lok och vagnar i början av 1870-talet, Fågelsta och Linköpings stationer, Järnvägar på Gotska Sandön.}
UPP
Brimalm, Christer, m.fl. Gurklisten 1998. Medlemsskrift. VFÖJ 98:1-4. Ref nr 487.
{Innehåller: MÖJ, Lok Np, KBJ-lok och lok på småländska 891-banor med tekniska data.}
UPP
Brimalm, Christer, m.fl. Gurklisten 1999. Medlemsskrift. VFÖJ 99:1-4. Ref nr 488.
{Innehåller: Minnen från WFJ, WFÖJ, MÖJ, Motala Verkstads sexkopplade smalspårslok, Miniatyrbanan vid Skeda Udde.}
UPP
Brimalm, Christer, m.fl. Gurklisten 2000. Medlemsskrift. VFÖJ 2000:1-4. Ref nr 597.
{Innehåller: WFÖJ 25 år, Motorlok & motorvagnar, Järnvägen för 100 år sedan, Osannolika tågsammansättningar, Lagerlundaolyckan, Ffestiniog Jvg, god- & specialvagnar, Aska vedbana, Märklin & Fleischmann.}
UPP
Brimalm, Christer, m.fl. Gurklisten 2001. Medlemsskrift. VFÖJ 2001:1-4. Ref nr 691.
{Innehåller: Ånglok i 200, ÅBJ, TÖJ för 50 år sedan, Eldrift VSb 75 år, Framtiden för WFJ, Wadstena stn, Big Boy, Borghamns kalkbrott, Hogwarts Express, Deltic - diesellok.}
UPP
Brimalm, Christer, m.fl. Gurklisten 2002. Medlemsskrift. VFÖJ 2002:1-4. Ref nr 744.
{Innehåller: Postvagnar, Hovsbanan, Nya lok till S&NJ, Fleischmann 50 år, Järnväg genom USA 1870, Godstarfik i Vadstena, Banupprustning, S2p 3037 i Västervik, ÖCJ 100 år, Engelska snälltåg, Spårvidder.}
UPP
Brorson, Jan. Arboga Årsbok 1995. Arboga - Flygets dag. Ref nr 34.
{Flera artiklar, bl.a. Rallbana eller railväg - när engelsmän byggde järnväg till Arboga.}
UPP
Bruun-Petersen, Jens & Poulsen, John. Internationale Tog via Öresund. Ref nr 560.
{Skildring av trafiken mellan Norge/Sverige och Danmark utvecklats sedan 1892, inkl bilder och skisser på rullande materiel.}
UPP
Brügge, Bengt. Ur uppfinnaren John Ericssons liv. Ref nr 729.
{Berättelse om John Ericsson liv och uppfinningar, bl.a. Novelty till lokomotivtävlingen i Rainhill, pansarbåten Monitor, m.m.}
UPP
Buffers. Buffertens betydelse för järnvägsvagnar och gods däri. SJF 489.8. Ref nr 518.
{Sammanställning av informationsblad om buffertar, inkl lista, buffertdata och ritningar.}
UPP
Burton, Anthony. The Rainhill Story. The great locomotive trial. Ref nr 645.
{Beskrivning av bakgrund, sträckningen och loktävlingen vid Rainhill i England.}
UPP
Busch, Hartwig, Dietel, Volker & Goller, Jürgen. Deutsches Dampflokomotiv Museum. Museumsführer. Ref nr 276.
{Innehåller tekniska data, foto och ritningar över alla utställda lok vid museet i Neuenmarkt.}
UPP
Byström, Jan & Eckardt, Sven. Sveriges Järnvägar 1984. SOS. Ref nr 343.
{Innehåller statistiska uppgifter för järnvägstransporter 1984.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem