Bokreferenser i Författar-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i författarordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över författare som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller det understrukna författarnamnet. Tyvärr saknas några bilder.

? A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
HOME
 
INDEX

A traveller's guide to the Festiniog Railway. Ref nr 765.
{Beskrivning av den smalspåriga järnvägen i Wales med kartor och bilder.}
UPP
ASJ, en ledande svensk industri för rullande materiel. Broschyr. Ref nr 816.
{Presentation av ASJ:s produktion av rullande järnvägsmateriel.}
UPP
Banarbete på Blekinge Kustbana. En film om upprustningsarbetet på Blekinge Kustbana under 1994. VHS 34 min. Ref nr 451.
{Video som visar spårbyte på BKB.}
UPP
Basic Model Railroading. Getting started in the hobby. Model RR books 12197. Ref nr 570.
{Innehåller grundläggande information om byggande av modelljärnvägar, nybörjarfrågor, digitalkontroll, skalor, landskap, vägkorsningar, m.m.}
UPP
Diesel-Elektriska Vagn-Aktiebolaget. Broschyrer, brevkopior. Ref nr 129.
{Beskrivningar, bilder, skisser och data angående Deva-motorvagnar.}
UPP
DM3, Malmbanan Kiruna - Narvik. En film från hytten i Dm3 längs malmbanan. VHS 50 min. Ref nr 817.
{En videofilm om de tredelade elektriska malmtågsloken Dm3 filmade på malmbanan och inifrån lokhytten.}
UPP
Från Ånghästen till Uddeholmaren. Bilder från NKlJ. Ref nr 139.
{Presentation av dragkraften vid NKlJ, inkl data och listor.}
UPP
Grafisk tidtabell nr 103 Roslagsbanan. gällande fr.o.m. 1947-09-08. RB 103. Ref nr 683.
{Innehåller grafiska tidtabellen för Roslagsbanan från Stockholm Ö till Rimbo, Österskär, Eddavägen, Näsbypark och Långängstorp.}
UPP
Great trains ride again. Believe the Thrill and Romance of the Golden Age of Railroading. NTSC 60 min. Ref nr 454.
{Video som innehåller scener från flera museiföreningar i USA som kör med ånglok.}
UPP
Guide to Tourist Railroads and Museum 2000. Empire State Railway Museum 35th Annual. Ref nr 614.
{Förteckning över alla amerikanska museijärnvägar och järnvägsmuseer, på engelska}
UPP
Göteborg 1923. 100 Bilder, Jubileumsårets Minnesalbum. Ref nr 135.
{Bilder från Göteborg 1923, året för Jubileumsutställningen.}
UPP
Hults Bruk, Åby, Specialtillverkning av materiel för jernvägsbehov. Dressiner, transportvagnar, godsförflyttningsvagnar, m.m. Katalog 1913. Ref nr 410.
{Katalog över dressiner, motordressiner, trehjulingar, gods- och transportvagnar samt hjul, med teckningar och data.}
UPP
Järnvägar i 1940-talets Skåne. Sju SJ-filmer från Skåne på 1940- och 1950-talen. VHS 71 min. Ref nr 725.
{Sammansatt video med bilder från Ystad 1941, Snöhinder i Skåne 1942, MSJ 1943, MTJ 1943, Kristioanstadsbanorna 1944, Banupprustning HHJ 1945 och Upprivning av EKJ 1953.}
UPP
Järnvägen genom 100 år. Allers Familje-Journals handbok 1927, nytryck. Ref nr 134.
{En skildring av ånghästens segertåg genom världen och några drag ur järnvägens historia.}
UPP
Järnvägsliggaren. Kommunikationsdepartementets register. 1-3. Ref nr 698.
{Innehåller register över samtliga skrivelser till och från statliga och enskilda järnvägar, inkl koncessionsbeslut.}
UPP
Järnvägsmuseum Vasagatan 3 i Stockholm. Kort vägledning. Katalog 1. Ref nr 657.
{Beskrivning av vad som visas i salarna C - R vid museet vid Vasagatan.}
UPP
Järnvägsmuseum Lok och vagnhallen i Tomteboda. Katalog 2. Ref nr 658.
{Beskrivning av utställd rullande materiel vid platform 1 - 5 i Tomteboda, inklusive bilder och tekniska data.}
UPP
Järnvägsteknik 1974 - Tidskrift för modern järnvägsdrift, m.m. Medlemsskrift. Järnvägsteknik 42:1-6. Ref nr 480.
{Innehåller: Omformare Q48/Q49, Spårväxel på betongsliper, Svängningsrörelser i jord, HNJ-motorvagnar, Hammingkod för signalreglering, KHJ loken, SJ ellab, Lagerbelastning.}
UPP
Klart för avgång. SJ Musikkår och Järnvägarnas driftvärn 50 år. JvgDv 01. Ref nr 497.
{Musik-CD som innehåller järnvägsmusik spelad av SJ musikkår och Järnvägarnas driftvärn vid 50-årsfirandet 1996.}
UPP
KVBJ 1874-1924. Några anteckningar rörande KVJ och VBJ tillkomst och utveckling. Reproduktion. Ref nr 562.
{Beskrivning av KVJ och VBJ och den sammanslagna KVBJ med anledning av 50-årsdagen 29 juni 1924.}
UPP
Lokdata. Pärm med loktyper. Ref nr 365.
{Innehåller ritningar och tekniska data för ånglok, motorlok, lokomotorer, ellok. elmotorvagnar och motorvagnssläp samt norska lok.}
UPP
Meddelande från Svenska Spårvägssällskapet (1993). Medlemsskrift. SSS 93:1-6. Ref nr 481.
{Innehåller: Beskrivning av Helsingborgs Spårvägar, med bilder och linjekartor, Spårvägen i Kiruna.}
UPP
Meddelande från Svenska Spårvägssällskapet (1994). Medlemsskrift. SSS 94:1-5. Ref nr 482.
{Innehåller: Museispårvägen i Kiruna, Norrköpings Spårvägar 90 år, Sundsvalls Spårväg.}
UPP
National Railway Museum, York. Katalog. Ref nr 413.
{Beskriver järnvägens utveckling i England och vad som visas på järnvägsmuseet i York.}
UPP
Person-, Post-, Fång- & Packvagnar vid Statens Statsbanor 1890. SJ. Ref nr 130.
{Skisser och data om svenska statsbanornas personvagnar m.m. år 1890.}
UPP
Program vid TÖJ medaljutdelning och middag. med anledning av förstatligandet 1950. Ref nr 813.
{Innehåller bordsplacering vid middagen i Folkborgen, samt kort beskrivning av tågrörelsens utveckling.}
UPP
Railroading in America. Experience the Power and Excitement of America's Railroad. NTSC 60 min. Ref nr 455.
{Video som innehåller scener från höghastighetstest med Amtrak, Godsbangårdar, långa godståg, m.m.}
UPP
Route of the Southwest Chief. Spectacular scenery through America's great Southwest and the Grand Canyon. NTSC 90 min. Ref nr 456.
{Video som innehåller videofilm från resa med Amtrak från Chicago till Los Angeles, med avstickare till flera museijärnvägar utmed sträckan.}
UPP
Rullande materiel vid SRJ och DHJ år 1948/1949. Stockholm - Roslagens Järnväg och Dannemora - Hargs Järnväg. Ref nr 392.
{Förteckning över samtliga lok och vagnar vid SRJ och DHJ åren 1948 och 1949 med nummerlista.}
UPP
Sala Maskinfabriks AB Katalog. Denna katalog afser våra tillverkningar af diverse artiklar för järnvägar. Specialkatalog 5. Ref nr 92.
{Tillverkningskatalog av: fällbommar, skivsignaler, växlar, traverser, vattenposter, vändskivor, övergångar, vägbroar, m.m.}
UPP
SDS:s Turist- och Bilkarta över Sverige. Ref nr 167.
{Sverigekarta från 1955.}
UPP
SJ elektrifierar Siljansbanan 1976-1978. En film från SJ arkiv. VHS 36 min. Ref nr 452.
{Video som visar hur elektrifieringsarbetet genomfördes på Siljansbanan.}
UPP
Skånska Järnvägar Tidtabellsboken Tdt 23. För år 1994 på bandelen Brösarp - S:t Olof. Tdt 23. Ref nr 280.
{Allmänna bestämmelser och tjänstetidtabeller för Brösarp - S:t Olof, samt grafisk tidtabell.}
UPP
SPÅR 1986. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 1. Ref nr 66.
{Gävle lokstation, Lok 75 Göta, Godsvagn Os 17554, Ockelbobanan, GOJ, Vedtrafik i Stockholm, Trådrallare, Snabbtåg X15, m.m.}
UPP
SPÅR 1987. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 2. Ref nr 65.
{Motorvagnar 40 år, UGJ lok Bb, Gävle sju banor, Lokförarberättelse 1940, Banvallsflora, Skyddade stationer, m.m.}
UPP
SPÅR 1988. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 3. Ref nr 64.
{HNJ verkstad, HMöJ, UGJ stortanklok, Malmvagnar, Tidiga boggievagnar, Dromopetarder, m.m.}
UPP
SPÅR 1989. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 4. Ref nr 63.
{F1200, Järnvägsförsvar, ÖCJ bilvagnar, Pulvergodsvagn, BLJ, Hjulingar, Limhamn lok 1, m.m.}
UPP
SPÅR 1990. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 5. Ref nr 62.
{Järnvägsbygge i fjällen, Sb genom Norrland, DONJ 6, Spårvidder, Rättvisan loknamn, Dressin Pärla, Jvg Brösarp - Simris - Borrby, m.m.}
UPP
SPÅR 1991. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 6. Ref nr 61.
{TGOJ turbinlok, Landstingens järnvägar, Helsingborgs bangård, Byggande Katrineholm - Norrköping, Nohab-s rysslok, Militärens inlandsbana, m.m.}
UPP
SPÅR 1992. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 7. Ref nr 60.
{Torveldning av lok, Österås, Järnvägsbroar, Sparre namn på ånglok, Koncessionsbegreppet, m.m.}
UPP
SPÅR 1993. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 8. Ref nr 59.
{Banhallar, Lokvinjettbilder, Illinois Railway Museum, Diesellok V1 och V3, Automatkoppel, Järnvägsknutpunkter Nässjö, Vännäs m.m.}
UPP
SPÅR 1994. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 9. Ref nr 58.
{Förstlingen, Brittiska lok i Sverige, Stockbanan, Ellok typ H, Kindsbanan, Restaurangvagnen 100 år, York railway museum, m.m.}
UPP
SPÅR 1995. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 10. Ref nr 57.
{Jvgmuseum 80 år, Fritiof Nilsson Piraten, Baltiska utställningen i Malmö, m.m.}
UPP
SPÅR 1996. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 11. Ref nr 56.
{Svenska ånglok utomlands, Adolf Eugene von Rosen, Lamcos Järnväg, Cementfabrik, Längdmätning m.m.}
UPP
SPÅR 1997. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 12. Ref nr 55.
{Högfartsprov, Restaurangvagnar, 1900-talets trävagnar, Lokaltågsvagn C3a, Banmuseet, m.fl.}
UPP
SPÅR 1998. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 13. Ref nr 239.
{Svenska kungavagnar, GDJ "dubbelspår", Herman Behrman, Roslagsbanan, Stationshus Danderyd, Elektrifiering Boden, m.fl.}
UPP
SPÅR 1999. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 14. Ref nr 254.
{Återblick 100 år, O-lokets ommålning, Denis Insulander, HMMJ, Norrköping - Hultsfreds Järnväg, Jvgmuseet 1998.}
UPP
SPÅR 2000. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 15. Ref nr 564.
{Innehåller Köping-Hult Jv, Rallareliv i Lappland, Inlandsbanan, Broar över Öre älv och Västkustbanan.}
UPP
SPÅR 2001. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 16. Ref nr 672.
{Innehåller SGGJ, G Swederus, treskensspår, modeller i 1:10, Nordens cowboys, 60 år med SJ och SvJvm arkiv.}
UPP
SPÅR 2002. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 17. Ref nr 748.
{Innehåller Glava glasbruk, SJ organisation, Motorlok före 1940, Dieseldrift, Johan Karlssons uppfinningar, Privatbaneföreningars arkiv, Tågfärjan Drottning Viktoria.}
UPP
Spårvägen i Norrköping. Vid millenniumskiftet. VHS 65 min. Ref nr 589.
{Video som visar scener från Norrköpings spårvägars linjenät och inne i vagnarna som går i trafik, inkl vagnslista.}
UPP
Statens Järnvägar 1906-1931 (Band 1). Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro. SJ 1. Ref nr 366.
{SJ 75 år band 1 innehåller: adminstrationen, politisk historia, ekonomi, driften, trafikreglementen, taxeväsendet och militär järnvägstjänst.}
UPP
Statens Järnvägar 1906-1931 (Band 2). Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro. SJ 2. Ref nr 367.
{SJ 75 år band 2 innehåller: nya statsbanelinjer, anläggningar, byggnader, rullande materiel med bilder och skisser.}
UPP
Statens Järnvägar år 1948. Sveriges Officiella Statistik, Järnvägar. Ref nr 244.
{Berättelse om statens järnvägars förvaltning under 1948 med därtill hörande statistiska tabeller över trafiken.}
UPP
Statens Järnvägars Godsvagnar. Godstrafikbyrån 3:e omtr. uppl. Ref nr 248.
{Standardtyper av godsvagnar vid SJ 1942, med bilder, ritningar och tekniska data.}
UPP
Statens Järnvägars Person-, Post-, Fång- och resgodsvagnar samt motorvagnar. Särtryck 263. Str nr 263, kopia. Ref nr 128.
{Planschverk över SJ vagnar (ej godsvagnar) 1950.}
UPP
Stockholm - Saltsjön 1892-1992. Till Saltsjön. Ref nr 68.
{Beskrivning av livet kring banan samt detaljerad redovisning av terrängen för banan, bilder m.m.}
UPP
Stockholm Track diagrams and railway map. Reproduktion. Ref nr 806.
{Spårplan för Stockholms tunnelbanor, spårvägar och förortståg, med växlar, stationer och avstånd.}
UPP
Svensk Järnvägsgeografi del 1 Kartbok. Handledning för SJ kurser. SJ. Ref nr 168.
{Innehåller stationsförteckning, förkortningar och kartskisser över svenska järnvägslinjer.}
UPP
Svenska Industriella Etablissementer 15 planscher. Ref nr 364.
{Innehåller 15 tecknade planscher i färg över svenska fabriker, bl.a. Norrköpings Mekaniska Verkstad och Göteborgs Mekaniska Verkstad.}
UPP
Svenska Järnvägsmännen 1876 - 1926. del 1 - 4. Del 1 - 4. Ref nr 756.
{}
UPP
Svenska trafikplatsnamn. Från A till Ö på järnväg. Jvg Insp. Ref nr 148.
{Samtliga trafikplatsnamn för järnvägen, förkortningar, signatur och spåranläggningar. Finns som diskett också.}
UPP
Svenska trafikplatsnamn, historiksupplement. Jvg Insp. Ref nr 382.
{Förteckning över numera ej aktiva trafikplatsnamn för järnvägen, förkortningar, signatur och spåranläggningar. Finns som diskett också.}
UPP
Sveriges Kommunikationer 1 aug 1950. SJ 1950:8. Ref nr 669.
{Innehåller officiell tidtabell för SJ och flyg- båt- och bussturer.}
UPP
Sveriges Kommunikationer 1 mars 1958. SJ 1958:3. Ref nr 306.
{Tidtabeller för samtliga tåg i Sverige mars 1958.}
UPP
Sveriges Statsbanors Stationshus i bilder. Bildhäfte. Ref nr 639.
{Bilder av 590 stationshus utmed statsbanorna.}
UPP
Sång jemte kort berättelse om den hemska Järnvägsolyckan vid Malmslätts station. Söndagsmorgonen den 16 juni 1912. Nytryck 1982. Ref nr 223.
{En sång om olyckan vid Malmslätt 1912-06-16 samt ögonvittnes berättelser från olycksplatsen. Uppräkning av identifierade dödsoffer.}
UPP
Sång om Lagerlundaolyckan. Nytryck 1875. Ref nr 224.
{En sång om olyckan vid Lagerlunda gård natten till 1875-11-15, då snälltågen med loken Egnar och Svea kolliderade mitt på linjen.}
UPP
The New Underground Railway Coaches for Stockholm. ASJ. Ref nr 107.
{Beskrivning av Stockholms tunnelbanas vagnar tillverkade vid ASJ.}
UPP
The Swedish state railway electrification. SJ. Ref nr 344.
{Beskrivning av elektrifieringen av Sveriges stamnät, med bilder från arbetet, karta över elnätet, funktionsbeskrivning, m.m.}
UPP
Tio år med Ohsabanan. En bildrapsodi över verksamheten vid Ohs Bruks Järnväg 1970-1979. Ref nr 161.
{Bilder från Ohs Bruks Järnväg under åren 1970-1979.}
UPP
Traffic goes Underground. Cars for the Stockholm subway system. VHS 25 min. Ref nr 453.
{Video som visar tillverkningen av tunnelbanevagnar i början av 1950-talet till Stockholms tunnelbana.}
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1979. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1979:1-10. Ref nr 457.
{Artiklar om händelser, nyheter, observationer och lokalföreningarnas verksamhet under året.}
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1983. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1983:1-10. Ref nr 458.
{Artiklar om händelser, nyheter, observationer och lokalföreningarnas verksamhet under året.}
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1984. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1984:1-10. Ref nr 459.
{Artiklar om händelser, nyheter, observationer och lokalföreningarnas verksamhet under året.}
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1985. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1985:1-10. Ref nr 460.
{Artiklar om händelser, nyheter, observationer och lokalföreningarnas verksamhet under året.}
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1986. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1986:1-10. Ref nr 461.
{Artiklar om händelser, nyheter, observationer och lokalföreningarnas verksamhet under året.}
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1987. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1987:1-10. Ref nr 462.
{Artiklar om händelser, nyheter, observationer och lokalföreningarnas verksamhet under året.}
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1988. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1988:1-10. Ref nr 463.
{Artiklar om händelser, nyheter, observationer och lokalföreningarnas verksamhet under året.}
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1989. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1989:1-10. Ref nr 464.
{Artiklar om händelser, nyheter, observationer och lokalföreningarnas verksamhet under året.}
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1990. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1990:1-10. Ref nr 465.
{Artiklar om händelser, nyheter, observationer och lokalföreningarnas verksamhet under året.}
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1991. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1991:1-10. Ref nr 466.
{Artiklar om händelser, nyheter, observationer och lokalföreningarnas verksamhet under året.}
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1992. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1992:1-10. Ref nr 467.
{Artiklar om händelser, nyheter, observationer och lokalföreningarnas verksamhet under året.}
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1993. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1993:1-10. Ref nr 468.
{Artiklar om händelser, nyheter, observationer och lokalföreningarnas verksamhet under året.}
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1994. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1994:1-10. Ref nr 469.
{Artiklar om händelser, nyheter, observationer och lokalföreningarnas verksamhet under året.}
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1995. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1995:1-10. Ref nr 470.
{Artiklar om händelser, nyheter, observationer och lokalföreningarnas verksamhet under året.}
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1996. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1996:1-10. Ref nr 471.
{Artiklar om händelser, nyheter, observationer och lokalföreningarnas verksamhet under året.}
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1997. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1997:1-10. Ref nr 472.
{Artiklar om händelser, nyheter, observationer och lokalföreningarnas verksamhet under året.}
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1998. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1998:1-10. Ref nr 473.
{Artiklar om händelser, nyheter, observationer och lokalföreningarnas verksamhet under året.}
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1999. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1999:1-10. Ref nr 474.
{Artiklar om händelser, nyheter, observationer och lokalföreningarnas verksamhet under året.}
UPP
Tåg nr 1 - 12, 2000. Medlemsskrift. SJK tidskrift 2000:1-12. Ref nr 601.
{Artiklar om händelser, nyheter, observationer och lokalföreningarnas verksamhet under året.}
UPP
Tåg nr 1 - 12, 2001. Medlemsskrift. SJK tidskrift 2001:1-12. Ref nr 690.
{Artiklar om händelser, nyheter, observationer och lokalföreningarnas verksamhet under året.}
UPP
Vagn- & Maskinfabriks AB Falun - Lok och Vagnar. Reproduktion. Ref nr 84.
{Katalog över tillverkningen av lok och vagnar vid V&M Falun 1904.}
UPP
VGJ vagnslista för år 1944. med appendix VGJ ånglok, diesellok och lokomotorer samma år. SkLJvm, nytryck. Ref nr 406.
{Innehåller lista över vagnsnummer och tekniska data samt loklista.}
UPP
Vikbolandsbanan. 90 svartvita stillbilder. VHS 34 min. Ref nr 450.
{Videoöverförda stillbilder från VB.}
UPP
Von London nach Paris: Der Eurostar. Der Zug, Der Eurotunnel, Führerstandfahrt. VHS 50 min. Ref nr 561.
{Video som visar historien, tekniken och hela sträckan London till Paris från Eurostar förarhytt.}
UPP
Årstabron. Reproduktion av Årstabron 1929. Ref nr 764.
{Redogörelse för officiella förhandling före bygget, teknisk beskrivning av bron samt bilder.}
UPP
Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping. Välkommen till lok- och vagnhallen vid Rydsvägen. Katalog. Ref nr 815.
{Beskrivning och teckningar av fordonen som visas i vagnhallen vid Rydsvägen.}
UPP
Östersjöbanesystemet. Tåg i sydöstra Sverige. Utredning allmän. Ref nr 821.
{Problembeskrivning och förslag till järnvägar i sydöstra Sverige.}
UPP
Östersjöbanesystemet. Stråkstudier och fördjupningar. Utredning trafikstråk. Ref nr 822.
{Beskrivning av tänkbara stråk och beräknade trafikvolymer.}
UPP
Östgötabanor 1950-1958. Filmer från SJ:s arkiv. VHS 35 min. Ref nr 449.
{Video som innehåller filmer tagna vid NÖJ, MÖJ, VB och MHJ.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem