Bokreferenser i Författar-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i författarordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över författare som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller det understrukna författarnamnet. Tyvärr saknas några bilder.

E A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
HOME
 
INDEX

E, S. Rullande materielen vid Gotlands Jernväg 1878. Ref nr 408.
{Innehåller beskrivning av rullande materielen med ritning, tekniska data och antalsuppgifter.}
UPP
Edman, Björn. Kalmar - Berga Järnväg. SJK skriftserie nr 73. Ref nr 686.
{Berättelse om Kalmar - Berga järnväg från idé till verklighet, trafiken, ekonomi, stationer med bangårdsritningar, fordon med listor, tekniska data och bilder.}
UPP
Eisenbahnkurier. DB Fahrzeug Lexikon. Jedes Triebfahrzeug mit Beheimatung am 1993. EK-Special 30. Ref nr 391.
{Beskrivningar och bilder av tyska lok och vagnar i tjänst under 1993, på tyska, med förteckning över placeringsort.}
UPP
Ekegren, Rune , Dahl, Leif & Sundström, Erik. Historik över den rullande materielen 1872-1944. Stockholm - Westerås - Bergslagens Jernvägar. SJK skriftserie nr 8. Ref nr 78.
{Beskrivning av den rullande materielen, inklusive data bilder och ritningar, samt lok- och vagnslistor.}
UPP
Ekelund, John , Gyllenswärd, G & Johnsson, Eric. NÖJ och MÖJ under åren 1924 - 1944. Minnesskrift 1924 - 1944. Ref nr 640.
{Jubileumsskrift med sammanställning av banbeskrivningar, ekonomiska uppgifter, transportmängder, busstrafik samt lok- och vagnlistor för NÖJ och MÖJ under 20 år.}
UPP
Eklund, B. Klippark 1 för Y6 1116 och UFV 2048. SMoK Klippark 1. Ref nr 509.
{Klippark för modellbygge i papp av rälsbuss Y6 och godssläpvagn UFV.}
UPP
Eklund, G, Fredriksson, A, Gomersson, A, Gottfries, B, Hagstöm, L, Olsson, G & Olsson, S. Säfsen Järnvägsbilder. S.V.J. och HFJ. Ref nr 363.
{Beskrivning av Säfsnäsverkens Järnväg med bilder från linjen, av lok, vagnar och loklista.}
UPP
Ekström, Dan, Alrenius, C A & Horn, Claes. Stockholms Central 100 år. Ett sekel med Stockholms Central. Ref nr 218.
{Beskrivning och bilder från Stockholms Bangårds första 100 år.}
UPP
Ekström, Gert , Ericson, Lars & Karlsson, Lars Olov. Bilar på räls. AoH. Ref nr 74.
{Bilder på rälsgående bilar från svenska och vissa utländska järnvägar.}
UPP
Elfström, Gunnar. Hus och Museer på Valla fritidsområde. Ref nr 673.
{Beskrivning av hus och museer inom Valla fritidsområde i Linköping med bilder och karta.}
UPP
Ellis, C Hamilton. Boken om tåg. Ref nr 446.
{Innehåller berättelser om järnvägens utveckling i världen, dock främst i USA, med teckningar i färg, ritningar och illustrationer.}
UPP
Engström, Göran. Voxna - Lobonäs Järnväg 1908-1932. Ref nr 387.
{Berättelse om banans tillkomst, utförande och trafik, med bilder, ritningar och tekniska data för stationer och rullande materiel.}
UPP
Ericson, Jan. Loktillverkningen vid Sala Maskinfabriks AB. Åren 1932 - 1953. SJK småbaneavd. Ref nr 739.
{Beskrivning av samtliga 82 st 600 mm-lok som tillverkats vid Sala Maskinfabriks AB under åren 1932 - 1953.}
UPP
Ericsson, Lars. Stockholms Trafikalmanacka 2002. Sth traf 2002. Ref nr 717.
{Innehåller almanacka för 2002 med bilder på Stockholms spårvagnar.}
UPP
Eriksson, Gunnar. Woxna - Lobonäs Järnväg. Ref nr 567.
{Beskrivning av WLJ med kartskiss, suddiga bilder, inkl data om bana och rullande materiel.}
UPP
Eriksson, Johan. Stockholmska mötesplatser. På spårvagnarnas tid. TNF bok 1. Ref nr 713.
{Innehåller bilder och texter från ca 1950 till 1967 på trafiken och trafikplatser med inslag av spårvagnar.}
UPP
Eriksson, Leif & Källgård, Börje. Lidköping - Håkantorp Järnväg - HLJ. 1877 - 1977 - 2077. Ref nr 331.
{Lidköping och Järnvägen, Järnvägens historia, trafik och personal, Utvecklingstendenser. Bilder på stationer och rullande materiel.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem