Bokreferenser i Författar-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i författarordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över författare som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller det understrukna författarnamnet. Tyvärr saknas några bilder.

O A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
HOME
 
INDEX

Obermayer, Horst J. Taschenbuch der Eisenbahn. 2 Bahnanlagen und Fahrdienst. Ref nr 18.
{Beskrivning av tyska järnvägarnas tekniska utförande.}
UPP
Ohlin, C Bengt. Sveriges Tåghistoria började i Eskilstuna. Ref nr 70.
{De 10 första svenskbyggda loken, Munktells, Oskar II, Ångvagnen, Sverigetid, Spårvidden, Nu rullar tåget igen, m.m.}
UPP
Ohlsson, N.G. Möja Jernväg - en rapsodi i ord och bild. Ref nr 264.
{Innehåller en berättelse om tillkomsten av järnvägen på Möja och en beskrivningar av rullande materiel.}
UPP
Ohlsson, N.G. Möja Jernväg. Ref nr 266.
{Idébeskrivning av Möja järnväg med bantekniska uppgifter och huvuddata för loket.}
UPP
Ohlsson, N.G. Ånglokomotivet Lappen 75 år. Möja Jernvägs lok nr 1. Ref nr 265.
{Innehåller beskrivning av lokets historia med logg/journal från tidigare ägare.}
UPP
Olofsson, Carl. Sveriges Järnvägar. Reproduktion av ÖSkJ 1978. 1. Ref nr 315.
{Innehåller bestämmelser, SJ förvaltning och rullande materiel, trafikplatser, kartor och signaturer.}
UPP
Olson, Björn. ASG femtio år. ASG transport - spedition - lagring. ASG. Ref nr 574.
{Beskrivning av ASG verksamhet under 50 år med bilder från förr och nu.}
UPP
Olsson, Håkan. Malmö - Limhamns Järnväg 1889-1989. Sillabanan 100år. Ref nr 207.
{Beskrivning av järnvägen under hela dess verksamma tid, inklusive ritningar, bilder och listor på den rullande materielen.}
UPP
Olsson, Stefan. Jädraås - Tallås Järnväg, en presentation. Ref nr 138.
{Förteckning över museijärnvägens materiel, inkl data, bilder och listor.}
UPP
Olsson, Stefan. Lok och vagnar vid Jädraås - Tallås Järnväg. Ref nr 548.
{Beskrivningar, bilder och tekniska data för samtliga lok och vagnar vid JTJ.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem