Nordisk Sporveisatlas 
Bild: sparvatl.jpg
   
Spårvägsatlas Danmark, Sverige, Norge och Finland.
Förf: Aspenberg, Nils Carl

Förlag: Baneforlaget, Oslo 1995
Bindning: Häftad, 42 sidor, Storlek: 148 * 209 mm
Ref: Spårvatl, Ref-nr: 121, Ca-pris (ev begagnad): 70 kr.
ISBN: 82-91448-10-8
 
{Förteckning och linjenät över nuvande nordiska spårvägsnät, inkl vagnslistor.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem