Historische Eisenbahnfahrzeuge - Verkehrsmuseum Nürnberg 
Bild: nurnberg.jpg
   

Förf: Schwerin, Günter

Förlag: Verkehrsmuseum, Nürnberg 1992
Bindning: Limmad, 122 sidor, Storlek: 297 * 210 mm
Ref: Nürnberg, Ref-nr: 83, Ca-pris (ev begagnad): 90 kr.
 
{Beskrivning av utställd materiel i järnvägsmuseet i Nürnberg.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem