Bokreferenser i Titel-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i titelordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över titlar som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller den understrukna titeln. Tyvärr saknas några bilder.

H 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
HOME
 
INDEX

Hamnloken i Åhus Holmgren, Yngve. Småskrifter 36. Ref nr 809.
{Beskrivning av hamnloken som använts i Åhus hamn med bilder.}
UPP
Handhavande av motorvagn litt Y3 Tågdriftavdelningen. SJF 333.5 utgåva 2. Ref nr 252.
{Beskrivning av handhavandet av Y3 motorvagn med huvuddata, skisser, komponentplacering, funktionsbeskrivning och felsökningsschema.}
UPP
Hej Spårvagn!!! En bildrapsodi om spårvägarna i Sverige. Jangö, Jan. Ref nr 219.
{Bilder och beskrivande text från de 13 svenska spårvägsstäderna.}
UPP
Helsingborg - Kävlinge via Landskrona Västkustbanan - Ny sträckning. Banverket Västra och Södra Regionen. BV. Ref nr 169.
{Presentation av västkustbanans nya sträckning Helsingborg - Kävlinge, inkl karta.}
UPP
Helsingborg - Råå - Ramlösa Järnväg, Decauvillebana Decauvillens historia. Welander, Lennart. ÖSlJ-skrift nr 5. Ref nr 155.
{Beskrivning av HRRJ, inkl bilder, data, skisser, kartor, profiler, lok- och vagnslistor.}
UPP
Historien om Sverige Ånga och dynamit. Lindqvist, Herman. Historien om Sverige nr 8. Ref nr 575.
{Ingår i bokserie om Sveriges historia, med 20 sidors kapitel om järnvägarnas utveckling, bild över Norrköping m.m.}
UPP
Historik över den rullande materielen 1872-1944 Stockholm - Westerås - Bergslagens Jernvägar. Ekegren, Rune , Dahl, Leif & Sundström, Erik. SJK skriftserie nr 8. Ref nr 78.
{Beskrivning av den rullande materielen, inklusive data bilder och ritningar, samt lok- och vagnslistor.}
UPP
Historik över Sveriges Småbanor 1802 - 1865 På uppdrag av Statens Järnvägars museum. Bodstedt, Ivan A. Utredning. Ref nr 638.
{Beskrivning av gruv- och bruksbanor från Skåne (1 st), Värmland (24 st), Närke (1 st), Östergötland (3 st), Södermanland (1 st), Västmanland (3 st), Dalarna (2 st) och Hälsingland (3 st).}
UPP
Historische Eisenbahnfahrzeuge - Verkehrsmuseum Nürnberg Schwerin, Günter. Ref nr 83.
{Beskrivning av utställd materiel i järnvägsmuseet i Nürnberg.}
UPP
HKJ Hästveda - Karpalunds Jernväg 1886 - 1986 Holmgren, Yngve. Minnesskrift. Ref nr 660.
{Kort berättelse om banans tillblivelse, samt kartskiss och tidtabell.}
UPP
HNJ-Ånglok Holmgren, Yngve. YH. Ref nr 667.
{Förteckning över samtliga ånglok vid HNJ med bilder, skisser, tekniska data och nummerlistor.}
UPP
Hobby 1965 Teknik - Fritid - Foto. Jangö, Jan, m.fl. Hobby 1965:1,2,7. Ref nr 514.
{Innehåller artiklar om nyheter och reportage, bl.a. om diesellok och gasturbinlok, samt bilder på BJ 49 och KVBJ 19.}
UPP
Hobby 1966 Teknik - Fritid - Foto. Jangö, Jan, m.fl. Hobby 1966:2. Ref nr 515.
{Innehåller artiklar om nyheter och reportage, bl.a. ritning och beskrivning av F-loket och Prins August.}
UPP
Hobby 25 Allt om Hobbys jubileumsbok 25 år. Stenbom, Freddy. AoH. Ref nr 370.
{Innehåller artiklar om: Listor med ritningar i Allt om Hobby tidskrifter, Elektronik med Rutger Friberg, Krister Brandt minnen, ritning på O-vagn.}
UPP
Hobbyboken 1963 Modellbyggarnas årsbok. Sundström, Lennart. Ref nr 174.
{Flera artiklar, bl.a. ÖSlJ, Modelljvg anläggning, Internationella modeller.}
UPP
Hobbyboken 1964 Modellbyggarnas årsbok. Sundström, Lennart. Ref nr 175.
{Flera artiklar, bl.a. 600 mm jvg, ÖSlJ, Lokeldning, modelljvg med internationell blandning, Trix Adler-tåg.}
UPP
Hults Bruk, Åby, Specialtillverkning av materiel för jernvägsbehov Dressiner, transportvagnar, godsförflyttningsvagnar, m.m. Katalog 1913. Ref nr 410.
{Katalog över dressiner, motordressiner, trehjulingar, gods- och transportvagnar samt hjul, med teckningar och data.}
UPP
Hundra år med svenska Restaurangvagnar Deras utformning och utveckling, C-uppsats. Jansson, Anders. Ref nr 108.
{Beskrivning av de svenska restaurangvagnarnas utveckling från 1894 till dagens vagnar, inklusive vagnslista.}
UPP
Hus och Museer på Valla fritidsområde Elfström, Gunnar. Ref nr 673.
{Beskrivning av hus och museer inom Valla fritidsområde i Linköping med bilder och karta.}
UPP
Hägglund & Söner AB Busskarosstillverkning en stor bit svensk industrihistoria. Hellström, Malte. småskriftsserie nr 39. Ref nr 760.
{Beskrivning av busskarosstillverkningen vid Hägglunds fabriker, inklusive bilder och data.}
UPP
Hägglund & Söner AB Rälsbusstillverkning en stor bit svensk industrihistoria. Hellström, Malte. småskriftsserie nr 40. Ref nr 758.
{Beskrivning av rälsbusstillverkningen vid Hägglunds fabriker, inklusive bilder.}
UPP
Högfartståg Vision och verklighet. Hughes, Murray. Ref nr 726.
{Beskrivning av högfartståg, rekordförsök, Shinkansen, ICE, TGV, X2000, Pendolino, m.fl.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem