Bokreferenser i Titel-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i titelordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över titlar som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller den understrukna titeln. Tyvärr saknas några bilder.

U 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
HOME
 
INDEX

Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg 1867-1987 Kortfattad minnesskrift. Herentz, Jan & Widesheim, Per-Olov. Ref nr 213.
{Beskrivning av banan med bilder på stationer och materiel, innehåller lista över rullande materiel.}
UPP
Uppsala - Enköpings Järnväg Rundblad, Per. SJK skriftserie nr 43. Ref nr 227.
{Grundlig beskrivning av UEJ inklusive stationsbilder, bangårdsritningar, karta och tekniska data om den rullande materielen.}
UPP
Uppsala - Gävle Järnvägar 1874-1924 Historik på uppdrag av järnvägsbolagets styrelse, 1925. Hagberg, B. Ref nr 35.
{Beskriver järnvägsdriften under åren 1874 - 1924, inklusive lok- och vagnslistor.}
UPP
Uppsala - Gävle Järnvägar Lokomotiven och deras personal. Forsberg, Bernt. Ref nr 33.
{Beskrivning av linjen Uppsala - Gävle, inkl. bilder och lista över loken.}
UPP
Ur uppfinnaren John Ericssons liv Brügge, Bengt. Ref nr 729.
{Berättelse om John Ericsson liv och uppfinningar, bl.a. Novelty till lokomotivtävlingen i Rainhill, pansarbåten Monitor, m.m.}
UPP
Utsjö Järnväg Särtryck ur Malung - Ur en sockens historia. Bergman, Lars G. Ref nr 655.
{Beskrivning av banan, tillkomst, rullande materiel samt avveckling.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem