Bokreferenser i Titel-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i titelordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över titlar som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller den understrukna titeln. Tyvärr saknas några bilder.

Å 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
HOME
 
INDEX

Ånglok tillverkade i Sverige Sundström, Erik. SJK skriftserie nr 2, 2:a upplagan. Ref nr 8.
{Förteckning över samtliga ånglok tillverkade i Sverige i tillverkarordning.}
UPP
Ånglok vid ÖSlJ Beskrivningar, historik och tekniska uppgifter. Bonnedal, Dag & Wicklund, Hans. ÖSlJ. Ref nr 270.
{Beskrivningar av ÖSlJ lok inklusive ritningar och tekniska data.}
UPP
Ångloken vid Sveriges Statsbanor Holmgren, Yngve. YH del 1. Ref nr 430.
{Förteckning över ångloken vid SJ med vissa tekniska data, omlittreringar och nummerlista.}
UPP
Ånglokomotiv En rälskavalkad av rullande ånggrytor, m.m. fram till stålblå strömlinjekolosser. Fischerström, Iwan W. Ref nr 405.
{Text- och bildberättelse över ånglokets historia, med bilder på tidiga ånglok, svenska ånglok och stora amerikanska ånglok, typ Big Boy.}
UPP
Ånglokomotivet Lappen 75 år Möja Jernvägs lok nr 1. Ohlsson, N.G. Ref nr 265.
{Innehåller beskrivning av lokets historia med logg/journal från tidigare ägare.}
UPP
Ångpannor av lokomotivtyp Inregistrerade hos Mellersta och Norra Sveriges ångpanneföreningar. Karlsson, Lars Olov & Nilsson, Ulf. SJK småskrifter nr 5. Ref nr 580.
{Förteckning över samtliga ångpannor av lokomotivtyp, med tillverkare, tillv-nr och år fram till 1963.}
UPP
Ångspårvägen Visby - Visborgs slätt - Hallvards Ragnar, Martin. SJK skriftserie nr 63. Ref nr 44.
{Beskrivning av planerna, arméförvaltningen, utbyggnaden, trafiken och rullande materiel.}
UPP
Ångturbinlok Forsberg, Bernt. SJK skriftserie nr 72. Ref nr 624.
{Beskrivning, bilder, ritningar och data om alla 28 ångturbinlok som tillverkats i världen.}
UPP
Ångwhisslan 1975 Notiser om järnvägar m.m. Persson, Tom, m.fl. ÅW 1312-1313. Ref nr 598.
{Innehåller: Händelser om spårbunden trafik och materiel som inträffat under föregående vecka.}
UPP
Ångwhisslan 1999 Notiser om järnvägar m.m. Nilsson, Göran. ÅW 2249-2250. Ref nr 599.
{Innehåller: Notiser från senaste 14 dagar, Snöslungor, Listor omformar- & transformatorvagnar.}
UPP
Ångwhisslan 2000 Notiser om järnvägar m.m. Vessla, Magnus, Eberstein, J-H, Håkansson, G, Nilsson, Göran & Friberg, Kjell. ÅW 2251-2272. Ref nr 600.
{Innehåller: Z49 loklistor & skisser, UIC järnvägsförvaltningar, lista över järnvägsvagnsleverantörer, samt rättelser.}
UPP
Ångwhisslan 2001 Notiser om järnvägar m.m. Vessla, Magnus, Andersson, Chr, Håkansson, G, Nilsson, Göran & Friberg, Kjell. ÅW 2273-2294. Ref nr 692.
{Innehåller: Händelser om spårbunden trafik och materiel som inträffat under år 2001.}
UPP
Ångwhisslan 2002 Notiser om järnvägar m.m. Vessla, Magnus, Andersson, Chr, Håkansson, G, Dahlquist, L & Friberg, Kjell. ÅW 2295-2316. Ref nr 740.
{Innehåller: Händelser om spårbunden trafik och materiel som inträffat under år 2002.}
UPP
Årstabron Reproduktion av Årstabron 1929. Ref nr 764.
{Redogörelse för officiella förhandling före bygget, teknisk beskrivning av bron samt bilder.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem