Bokreferenser i Titel-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i titelordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över titlar som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller den understrukna titeln. Tyvärr saknas några bilder.

E 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
HOME
 
INDEX

Efter Hundra År Utgiven med anledning av Statens Järnvägars 100-årsjubileum 1/12 1956. Tjerneld, Staffan & Lindskog, N G. Ref nr 53.
{Bildrapsodi över järnvägens hundra år.}
UPP
Eisenbahn für morgen schon heute Mit 300 Stundenkilometern durch Europa. Temming, Rolf L. Ref nr 127.
{Beskrivning av de tyska tågens utveckling inför morgondagen.}
UPP
Eisenbahnen und raumordnung in Schweden Arbeitsgruppe 6B5. Op3 408. Ref nr 517.
{Utredning om Sveriges järnvägars utvecklingsmöjligheter (på tyska).}
UPP
Ekensholmsbanan Bergslagen på spåren. Westling, Folke. Ref nr 757.
{Beskrivning av modelljärnvägen vid Stockholms modelljärnvägsförening, med bilder, teckningar, tekniska handledningar, data och byggbeskrivningar.}
UPP
EKOmuseum Bergslagen Guidebok Hamrin, Örjan & Hulander, Mats. Ref nr 103.
{Bl.a. Grängesbergs Jvgmuseum, Smedjebackens Lokstall, Surahammars Bruksmuseum, m.m.}
UPP
Elektrifieringen av Statsbanelinjen Stockholm - Göteborg Statens Järnvägar. Ref nr 217.
{Beskriver i ord och bild elektrifieringsarbetet Stockholm - Göteborg. Innehåller bilder bl.a. på maskiner och redskap som används.}
UPP
Elektrolok i Norge Aspengren, Nils Carl. Ref nr 750.
{Innehåller en koncentrerad beskrivning om elektrisk lokdrift i Norge, lokproducenter, situationen 1930 - 2001, alla elektriska lok och motervagnar, inklusive tekniska data, bilder och skisser.}
UPP
Ellok tillverkade av ASEA Nilsson, Ulf. SJK småskrifter nr 8. Ref nr 10.
{Förteckning över samtliga lok med tillv-nr tillverkade av ASEA och DEVA fram till 1972.}
UPP
En bildberättelse om Ölands Järnväg ÖJ. Johannesson, Ove. Ref nr 646.
{Tecknade bilder från Ölands järnvägsmiljöer.}
UPP
En bok om Lok Kutschbach, Robert & Sundström, Lennart. Ref nr 47.
{Bilder och data om svenska och utländska lok.}
UPP
En järnväg på Österlen Ystad - Brösarps järnväg 100 år - Skånska Järnvägar 30 år. Lind, Per Ove , Sandin, Gunnar , m.fl. Specialnummer. Ref nr 313.
{Beskrivning av tillkomst, utbyggnad, trafik, industrier och järnvägsmuseiföreningen.}
UPP
En presentation av ÖSlJ Museibanan i Mariefred. ÖSlJ. Ref nr 279.
{kort presentation av banans historia, beskrivning av funktionen av ånglok, översikt över banan och rullande materiel.}
UPP
En spårvägsresa 1921 Hultman, Einar. reproduktion. Ref nr 752.
{Nytryck av rapport från studieresa 1921 angående utländska studier av spårvägar som förslag till Malmö Spårvägar}
UPP
En teknisk dokumentation av banorna kring Kinnekulle Resan till Kinnekulle. Thulin, Bertil & Ljungströmmer, Rune. Tidtabell. Ref nr 820.
{Tidtabell för arkeologresa till Kinnekullebanorna, medstationsplaner, tekniska data om banor och rullande materiel samt kartskisser.}
UPP
En återblick de första 20 åren, JÅÅJ En bild och textrapsodi från Järnvägssällskapet Åmål - Årjängs liv i rök, sot och damm. Kihlberg, Hans E. Ref nr 300.
{Berättelse om museiföreningen inklusive förteckning över rullande materiel, lok och vagnar, med foto och tekniska data.}
UPP
Enköping - Heby - Runhällens Järnväg Rundblad, Per. SJK skriftserie nr 55. Ref nr 226.
{Grundlig beskrivning av banan inklusive stationsbilder, bangårdsritningar, kartor och tekniska data om den rullande materielen.}
UPP
Eskilstuna Museer Årsbok 1979 - 1980. Silfverstolpe, Göran & Thunholm, Pia. Skrifter 1980. Ref nr 762.
{Beskriver museerna i Eskilstuna och när järnvägen kom till, samt bilder på tillverkade lok.}
UPP
Ett sekel järnväg i Ånge Hardin, Bertil. SJK skriftserie nr 29. Ref nr 90.
{Beskrivning av händelse under 100 år i Ånge.}
UPP
Ett stycke kanalhistoria Lundström, Sven. Småskriftserie nr 1. Ref nr 721.
{Beskrivning av bygget av Falsterbo kanal i ord och bild, inkl karta och faktaruta.}
UPP
Europa Reiseführer -92 für Eisenbahnfreunde Stegemann, Georg. Ref nr 132.
{Förteckningar över europeiska järnvägsbolag, museer och museibanor för året 1992.}
UPP
Europa Reiseführer 1994/1995 für Eisenbahnfreunde Koschinski, Konrad. Ref nr 133.
{Förteckningar över europeiska järnvägsbolag, museer och museibanor för åren 1994-1995.}
UPP
Everyday English for Railwaymen with a small railway dictionary. Kärrlander, S & Agardh-Twetman, T. Ref nr 730.
{Kursbok i engelska språket med lexikon för enegelska järnvägstermer.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem