Bokreferenser i Titel-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i titelordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över titlar som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller den understrukna titeln. Tyvärr saknas några bilder.

R 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
HOME
 
INDEX

Railroad Tycoon II Strategy PC CD ROM. K.E.Media. PC Best Buy 67. Ref nr 688.
{Strategi PC-spel med anknytning till järnvägsbyggande och finansiering i olika världsdelar.}
UPP
Railroading in America Experience the Power and Excitement of America's Railroad. NTSC 60 min. Ref nr 455.
{Video som innehåller scener från höghastighetstest med Amtrak, Godsbangårdar, långa godståg, m.m.}
UPP
Railways Loxton, Howard. Ref nr 197.
{Beskriver hela järnvägsutvecklingen från 1800 till dagens järnvägar.}
UPP
Rallaren nr 10 1996 Banverkets personaltidning. Johansson, Roger , m.fl. BV. Ref nr 95.
{Flera artiklar: Inventering av 20000 maskiner, Spårbyggnadsmaskin SVM 1000, Mälarbanan, m.m.}
UPP
Rapport från privatjärnvägar till Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen Banans driftschef. VoV. Ref nr 14.
{Tekniska data från varje privatbana och dess rullande materiel i Sverige.}
UPP
Renare, modernare och tryggare tunnelbana Några av våra satsningar under 90-talet. SL. SL. Ref nr 504.
{Beskrivning av SL satsningar på utbyggnad av kommunikationer i och kring Stockholm med kostnadsuppskattningar.}
UPP
Repertoire des Locomotives de l'etat Belge et de la SNCB 1835-1967 Vandenberghen, Ir. J. Departement materiel tome XIX. Ref nr 428.
{Innehåller förteckning av alla typer av ånglok som Belgiska statsbanorna har innehaft med skisser och tekniska data indelade efter tidsperioder.}
UPP
Robert Stephenson An illustrated life Robert Stephenson 1803-1859. Smith, Donald J. Lifeline 8. Ref nr 292.
{Beskrivning av järnvägskonstruktören Robert Stephenson's liv och gärningar under sin livstid.}
UPP
Rocket 150 150th Anniversary of the Liverpool & Manchester Railway 1839 - 1980. Body, Geoffrey , Clinker, C R , Rees, Paul & Pegler, A F. Ref nr 644.
{Officell presentation av 150-årsminnet av loket Rocket vid Liverpool - Manchester järnväg, med bilder, text och skisser.}
UPP
Roslagsbanan 100 år AB Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar. Dahlborg, Björn , Larsson, Lars-Henrik & Möller, Kurt. Ref nr 81.
{Beskrivning av episoder vid Roslagsbanan, inklusive bilder, data och listor på lok och vagnar.}
UPP
Route of the Southwest Chief Spectacular scenery through America's great Southwest and the Grand Canyon. NTSC 90 min. Ref nr 456.
{Video som innehåller videofilm från resa med Amtrak från Chicago till Los Angeles, med avstickare till flera museijärnvägar utmed sträckan.}
UPP
Rullande materiel vid NKlJ Löf, Peter. SJK skriftserie nr 51. Ref nr 137.
{Förteckning över den rullande materielen vid NKlJ, inkl data, bilder och listor.}
UPP
Rullande materiel vid SRJ och DHJ år 1948/1949 Stockholm - Roslagens Järnväg och Dannemora - Hargs Järnväg. Ref nr 392.
{Förteckning över samtliga lok och vagnar vid SRJ och DHJ åren 1948 och 1949 med nummerlista.}
UPP
Rullande materielen vid Gotlands Jernväg 1878 E, S. Ref nr 408.
{Innehåller beskrivning av rullande materielen med ritning, tekniska data och antalsuppgifter.}
UPP
Runt Anten Andersson, Mats. Ref nr 146.
{En bildberättelse vid resa runt sjön Anten sommaren 1985.}
UPP
Rälsbiten - Ur spår är tiden, inga sura miner i surt väder Medlemsblad. Gustavsson, Torbjörn, m.fl. Ohs Bruks Jvgm 90:146. Ref nr 496.
{Innehåller: Händelser vid banan, bilder från Ohsabanans dagar.}
UPP
Rälsbiten 20 år Medlemsblad. Gustavsson, Lars-Erik, m.fl. Ohs Bruks Jvgm 90:130. Ref nr 495.
{Innehåller artiklar från banans 20-åriga historia, resa med Ty-3 195, vyer från linjen, banvakts vardag, verkstadsbygge.}
UPP
Rälsbussar och släpvagnar vid Statens Järnvägar Hällqvist, Arne. SJK skriftserie nr 38. Ref nr 54.
{Förteckning över samtliga rälsbussar och släpvagnar vid SJ, samt listor och bilder.}
UPP
Rälsbussar Hällqvist, Arne. Ref nr 193.
{Bildberättelse om rälsbussar i Sverige.}
UPP
Röforsbanan - en viktig länk under ett sekel En historik om Laxå - Röfors Järnväg, LRJ 1884-1993. Ljungqvist, Torbjörn. Ref nr 389.
{Berättelse om banan, trafiken och den rullande materielen, med text, bilder, tekniska data och nummerlistor.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem