Bokreferenser i Titel-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i titelordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över titlar som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller den understrukna titeln. Tyvärr saknas några bilder.

S 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
HOME
 
INDEX

Sala Maskinfabriks AB Katalog Denna katalog afser våra tillverkningar af diverse artiklar för järnvägar. Specialkatalog 5. Ref nr 92.
{Tillverkningskatalog av: fällbommar, skivsignaler, växlar, traverser, vattenposter, vändskivor, övergångar, vägbroar, m.m.}
UPP
Saltsjöbanan Landgren, Kenneth. SJK skriftserie nr 58. Ref nr 286.
{Grundlig beskrivning av banan med dess rullande materiel och vissa tabeller.}
UPP
SDS:s Turist- och Bilkarta över Sverige Ref nr 167.
{Sverigekarta från 1955.}
UPP
Sensationelle einblicke Lokomotiven Faszinierende beförderungstechnik auf schienen. Johnstone, Michael. Ref nr 346.
{Beskrivning av funktionen hos lok med genomskärningar och förklaringar, avsedd för barn, på tyska, översatt från engelska.}
UPP
Siljansbanan, Borlänge - Rättvik Lind, Lars Olof. SJK skriftserie nr 39. Ref nr 42.
{En historisk skildring av banan, inklusive lok och vagnslistor.}
UPP
Simrisbanan på senare år Lavesson, Göran, Persson, Tom & Thomasson, Göran. ÖSkJ. Ref nr 541.
{Bildberättelse om händelser på CTJ och MöToJ.}
UPP
SJ 125 år Med SJ mot framtiden. Karlsson, Lars Olov & Alrenius, Carl-Axel. Ref nr 432.
{Beskriver järnvägens utveckling i ord och bild fram till 1981.}
UPP
SJ 125 år En film om firandet av SJ:s 125-årsjubileum 1981. Kronberg, Bo & Brink, Jan. VHS 32 min. Ref nr 724.
{Video som visar jubileumskavalkaden med järnvägsfordon på Värtans station, samt körning med Göta mellan Göteborg och Jonsered}
UPP
SJ 1942 En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1942. Ref nr 552.
{Bildberättelse om händelser vid SJ under år 1942.}
UPP
SJ 1943 En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1943. Ref nr 553.
{Bildberättelse om händelser vid SJ under år 1943.}
UPP
SJ 1944 En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1943. Ref nr 554.
{Bildberättelse om händelser vid SJ under år 1944.}
UPP
SJ 1945 En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1945. Ref nr 439.
{Bildberättelse om händelser vid SJ under år 1945.}
UPP
SJ 1946 En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1946. Ref nr 440.
{Bildberättelse om händelser vid SJ under år 1946.}
UPP
SJ 1947 En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1947. Ref nr 441.
{Bildberättelse om händelser vid SJ under år 1947.}
UPP
SJ diesellok litt Z66 En beskrivning av diesellok Z66. Ljunggren, Malte. SJK skriftserie nr 12. Ref nr 271.
{Beskriver tillkomsten av Z66, funktionsbeskrivningar, måttuppgifter, bilder och tekniska data samt nummerlista.}
UPP
SJ elektrifierar Siljansbanan 1976-1978 En film från SJ arkiv. VHS 36 min. Ref nr 452.
{Video som visar hur elektrifieringsarbetet genomfördes på Siljansbanan.}
UPP
SJ Godsvagnar, normalspåriga Lasttillbehör, transporthjälpmedel, internationell märkning och numrering. Driftavdelningen. SJH 636. Ref nr 445.
{Innehåller typbeskrivningar på trafikvagnar för godstransport vid SJ, med ritning och tekniska lastdata.}
UPP
SJ Maskinavdelningens berättelse år 1906 Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1906. Ref nr 394.
{Innehåller nummerlistor över förändringar vid SJ under år 1906, med typ, litt, nr, tillverkare och pris.}
UPP
SJ Maskinavdelningens berättelse år 1907 Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1907. Ref nr 395.
{Innehåller nummerlistor över förändringar vid SJ under år 1907, med typ, litt, nr, tillverkare och pris.}
UPP
SJ Maskinavdelningens berättelse år 1908 Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1908. Ref nr 396.
{Innehåller nummerlistor över förändringar vid SJ under år 1908, med typ, litt, nr, tillverkare och pris.}
UPP
SJ Maskinavdelningens berättelse år 1916 Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1916. Ref nr 400.
{Innehåller nummerlistor över förändringar vid SJ under år 1916, med typ, litt, nr, tillverkare och pris.}
UPP
SJ Maskinavdelningens berättelse år 1917 Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1917. Ref nr 401.
{Innehåller nummerlistor över förändringar vid SJ under år 1917, med typ, litt, nr, tillverkare och pris.}
UPP
SJ Maskinavdelningens berättelse år 1918 Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1918. Ref nr 402.
{Innehåller nummerlistor över förändringar vid SJ under år 1918, med typ, litt, nr, tillverkare och pris.}
UPP
SJ Maskinavdelningens berättelse år 1919 Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1919. Ref nr 403.
{Innehåller nummerlistor över förändringar vid SJ under år 1919, med typ, litt, nr, tillverkare och pris.}
UPP
SJ Maskinavdelningens berättelse år 1920 Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1920. Ref nr 404.
{Innehåller nummerlistor över förändringar vid SJ under år 1920, med typ, litt, nr, tillverkare och pris.}
UPP
SJ Maskinavdelningens berättelse år 1921 Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1921. Ref nr 397.
{Innehåller nummerlistor över förändringar vid SJ under år 1921, med typ, litt, nr, tillverkare och pris.}
UPP
SJ modellhall Åberg, Nils. SJ 656108. Ref nr 659.
{Beskrivning och förteckning över modeller i Stockholms C, inklusive tekniska data och bilder.}
UPP
SJ Notvikens verkstäder 75 år Fredriksson, Karin, m.fl. Ref nr 527.
{Innehåller flera artiklar om händelser under verkstadens första 75 år, inklusive bilder och några skisser.}
UPP
SJ ånglok litt A En beskrivning av ånglok litt A, A2 och A3. Diehl, Ulf. SJK skriftserie nr 10. Ref nr 662.
{Beskrivning av A-loken med bilder, tekniska data, ritning och vidare öden.}
UPP
SJ ånglok litt Sb En beskrivning av ånglok litt Sb / S2. Diehl, Ulf. SJK skriftserie nr 16. Ref nr 256.
{Beskrivning av ångloket med foto, tekniska data, ritning och loggdata för varje enskilt lok.}
UPP
SJK 25 år 1958-1983 Jubileumsbok om Svenska Järnvägsklubben. SJK. SJK skriftserie nr 35. Ref nr 565.
{SJK bildas, Tidskrift TÅG, SJK resor, SJK skrifter, Fotoavd, Ritningsavd, övrig verksamhet, inkl SJK fordonslista.}
UPP
SJK Arkeologfolder Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder A - Ö, AA -. Ref nr 305.
{SJK Arkeologfoldrar är häften som tas fram vid resor och beskriver en viss bandel och dess historia, stationer och sträckning.}
UPP
SJK Arkeologfolder, Eddavägslinjen SRJ - med lok & vagnförteckning. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder F. Ref nr 414.
{Innehåller beskrivning av Eddalinjen, med stationsritningar, bangårdsritningar, lok och vagnskisser samt nummerlista.}
UPP
SJK Arkeologfolder, Kumla - Yxhults Järnväg KYJ - med lokförteckning. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder BM. Ref nr 420.
{Innehåller beskrivning av KYJ linjer till Kvarntorp, med karta, tidtabeller, bangårdsritningar samt loklista och ritningar.}
UPP
SJK Arkeologfolder, linjen Katrineholm - Åby SJ. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder Z. Ref nr 417.
{Innehåller beskrivning av linjen Katrineholm - Åby, med karta och bangårdsritningar samt berättelse om Värmbols bruk.}
UPP
SJK Arkeologfolder, linjen Örebro - Svartå SJ. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder BH. Ref nr 419.
{Innehåller beskrivning av SJ linje Örebro C - Örebro S - Svartå, med karta, tidtabeller, bangårdsritningar samt lok och vagnritningar.}
UPP
SJK Arkeologfolder, Norra Östergötlands Järnvägar NÖJ. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder AU. Ref nr 418.
{Innehåller beskrivning av NÖJ linjer: ÖPJ, PFJ, FNJ, KMJ och FLJ, med karta, tidtabeller och bangårdsritningar.}
UPP
SJK Arkeologfolder, Spånga - Lövsta Järnväg 1889-1970 SLJ - med lok & vagnförteckning. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder G. Ref nr 415.
{Innehåller beskrivning av SLJ, med bangårdsritningar, lok och vagnskisser samt nummerlista.}
UPP
SJK Arkeologfolder, Tomteboda - Värtan 100 år 1982 Värtabanan - med lok & vagnförteckning. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder S3. Ref nr 416.
{Innehåller beskrivning av Värtabanan, med bangårdsritningar, lok- och vagnlista för försöksdriften och Stockholms Gasverk.}
UPP
Skara - Kinnekulle - Vänerns Järnväg 1886-1903 Historik och minnen. Malke, Alfred. Ref nr 341.
{Beskrivning av järnvägen SKWJ samt statistiska uppgifter, såsom antal av rullande materiel, stationer, trafikuppgifter, m.m.}
UPP
Skara - Lundsbrunns Järnvägar Ett levande järnvägsmuseum. Landin, Ingemar. Ref nr 294.
{Beskrivning av Skara - Lundsbrunns järnvägar under 30 år, inklusive lok- och vagnslistor med foto och data.}
UPP
Skelleftebanan och Bolidens järnvägar. Sjögren, Thore & Forslund, Rolf. SJK skriftserie nr 70. Ref nr 551.
{En historik över SJ:s bibana till Skelleftehamn, inkl bilder och beskrivningar va bana, bangårdar, byggnader och rullande materiel.}
UPP
Skendöd i Roslagen Roslagsbanan som statsägd järnväg i en tid av snabba förändringar. Svallhammar, Stig. Ref nr 722.
{Beskrivning av den smalspåriga 891 mm-s Roslagsbanan, inkl bilder, kartor, bangårdsritningar, fordonsritningar och nummerlista.}
UPP
Skogen tar tåget Industribanor av decauvilletyp för skogsprodukter. Welander, Lennart. SJK skriftserie nr 56. Ref nr 165.
{16 småbanor eller småbanesystem för 600 mm spår med bilder och kartor, samt vissa lokskisser.}
UPP
Skogsbana - Historik över Lindfors - Bosjöns Järnväg Utgåva 1. Mörling, Staffan. SJK skriftserie nr 1. Ref nr 708.
{Beskrivning av skogsbanan Lindfors - Bosjöns Järnväg, inkl bilder och skisser av rullande materiel.}
UPP
Skogsbana - Historik över Lindfors - Bosjöns Järnväg Utgåva 2. Mörling, Staffan. SJK skriftserie nr 22. Ref nr 159.
{Beskrivning av skogsbanan Lindfors - Bosjöns Järnväg, inkl bilder och skisser av rullande materiel.}
UPP
Skogsbanan i Böda Särtryck ur årsbok Öländsk Bygd. Lantz, Sune. Årsbok. Ref nr 651.
{Artikel om bödabanan och dess tillkomst, samt några bilder.}
UPP
Skånsk Järnväg Årsbok 1989/90. Holmgren, Yngve , Sandin, Gunnar, m.fl. Ref nr 52.
{Flera artiklar som behandlar, historia, bana, lok och vagnar, minnesbilder, stationer, framtiden och museibanor.}
UPP
Skånska Järnvägar Tidtabellsboken Tdt 23 För år 1994 på bandelen Brösarp - S:t Olof. Tdt 23. Ref nr 280.
{Allmänna bestämmelser och tjänstetidtabeller för Brösarp - S:t Olof, samt grafisk tidtabell.}
UPP
Skånska Privatbanors Ånglok Holmgren, Yngve. YH. Ref nr 50.
{Bilder och listor över skånska privatbanors ånglok.}
UPP
Skärstadsboken Några kommentarer och notiser till boken om Gripenbergsbanan. Svensson, Gunnar, Thulin, Olof, m.fl. Årsskrift 10. Ref nr 221.
{Samling av flera artiklar, bl.a. Kommentarer och notiser ej införda i boken om Gripenbergsbanan.}
UPP
Slite Roma Järnväg 100 år Spårstumpen nr 80. Svensson, Anders. Spårstumpen 2002:2. Ref nr 743.
{Innehåller: Årtal i SlRJ:s historia, hållplatsen Boge, Hesselby järnvägsstation med ritningar, Gane anhalt, Tule med ritning, SlRJ:s vagnar från VVJ och vad finns kvar idag.}
UPP
SLM1969 Svenska Lok och Motorvagnar 1969 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 7. Ref nr 706.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 1969.}
UPP
SLM1971 Svenska Lok och Motorvagnar 1971 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 9. Ref nr 19.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 1971.}
UPP
SLM1973 Svenska Lok och Motorvagnar 1973 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 14. Ref nr 705.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 1973.}
UPP
SLM1976 Svenska Lok och Motorvagnar 1976 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 18. Ref nr 210.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 1976.}
UPP
SLM1979 Svenska Lok och Motorvagnar 1979 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 26, 2:a upplagan. Ref nr 20.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 1979.}
UPP
SLM1982 Svenska Lok och Motorvagnar 1982 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 34. Ref nr 21.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 1982.}
UPP
SLM1985 Svenska Lok och Motorvagnar 1985 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 41. Ref nr 22.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 1985.}
UPP
SLM1988 Svenska Lok och Motorvagnar 1988 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 48. Ref nr 23.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 1988.}
UPP
SLM1990 Svenska Lok och Motorvagnar 1990 Mini SLM -90. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Skriftserie 1. Ref nr 573.
{Data om svenska lok och motorvagnar använda år 1990.}
UPP
SLM1991 Svenska Lok och Motorvagnar 1991 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 53. Ref nr 191.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 1991.}
UPP
SLM1994 Svenska Lok och Motorvagnar 1994 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 61. Ref nr 2.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 1994.}
UPP
SLM1997 Svenska Lok och Motorvagnar 1997 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 66. Ref nr 26.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 1997.}
UPP
SLM2000 Svenska Lok och Motorvagnar 2000 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 71. Ref nr 550.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 2000.}
UPP
SLM2003 Svenska Lok och Motorvagnar 2003 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 77. Ref nr 766.
{Bilder och data om svenska lok och motorvagnar använda år 2003.}
UPP
Slutet på en smalspårig epok Järnvägen Vadstena - Ödeshög under SJ-tiden åren 1950-1958. Svensson, Jan-Olov. VJF skrift nr 8. Ref nr 345.
{Beskrivning av banans sista tid, med bilder på stationer, lok och bangårdsplaner.}
UPP
Smalspåriga dragfordon och rälsbussläp vid SJ Diehl, Ulf & Jansson, Anders. Järnvägsnytts skriftserie nr 1. Ref nr 177.
{Förteckning av smalspårsfordonen vid Sj, inkl loklistor.}
UPP
Smalspåriga järnvägsmiljöer i Västergötland Boström, Nils & Johansson, Kent. Järnvägsnytts skriftserie nr 5. Ref nr 141.
{Fotografier från en sekellång epok, kommenterade av Kent Johansson. Teckningar och kåserier kring Västgötabanan av Nils Boström.}
UPP
Smalspårigt 1988 - 1989 Medlemsskrift. Dahlström, Björn, m.fl. Smalspårigt 38, 41. Ref nr 475.
{Ritningar: Landsortsskola, Ost 1067 mm flatvagn, Ist BKB lådvagn, Artiklar: Tvåfot i modell, Finskalabygge av spår, Zillerthalbahn, Smådetaljer till godsvagnar.}
UPP
Smalspårigt 1993 Medlemsskrift. Dahlström, Björn, m.fl. Smalspårigt 52, 53, 55. Ref nr 483.
{Innehåller: SJ vagn BFp 402, foto och beskrivning, Ritning Multrå och Faringe stationshus, RÄJ bro över Alsterån och Målerbäcken, Lastprofiler, SWB malmvagnar, Tvåfot i S-skala.}
UPP
Smalspårigt 1996 Medlemsskrift. Dahlström, Björn, m.fl. Smalspårigt 60-61. Ref nr 233.
{Ritningar: HSJ lokstall Tidaholm, magasin Nävekvarn, hus Dannemora, lanthandel Målilla.}
UPP
Smalspårigt 1999 Medlemsskrift. Tholin, Göran, m.fl. Smalspårigt 69. Ref nr 620.
{Innehåller: Z4p, SJ godsvagn Gp, Husbyggnader, ritning: Dala godsmagasin på HSJ.}
UPP
Smalspårigt 2001 Medlemsskrift. Tholin, Göran, m.fl. Smalspårigt 75. Ref nr 621.
{Innehåller: 3-axl personvagn, Elektriska ackumulatorlok, ritning: MLJ godsvagn G, Bornholmsbanor, Zp, BDJ, WBJ litt Q12, NAEJ växel, Vedbo i 1:32.}
UPP
Smalspårigt 2002 Medlemsskrift. Frelin, Jan , m.fl. Smalspårigt 79. Ref nr 818.
{Innehåller: Smalspårsfrämjandet 25 år, JGJ-s personvagn Co 6, två fot i skala 1:35, arkeologresa HFJ, industribanelok, BUJ stationshus och Brimalms Tp-lok.}
UPP
Små Järnvägar Jangö, Jan & Holmgren, Bo. AoH. Ref nr 178.
{Flera artiklar om små järnvägar, bl.a. Välja skala, Planeringen, Bygge, Rälsläggning, Landskap, Körström, Moduler, Smalspår, Loktyper, Littera för SJ materiel, m.m.}
UPP
Småländska Järnvägar Fjeld, Ulf, Gustafsson, Lars Erik, m.fl. Ref nr 147.
{Innehåller sju artiklar om småländska järnvägar, Ohs Bruks Jvg, Jönköping, HKJ, KMV & Vislanda.}
UPP
Spectacular Railroad Photography A full color guide to weather and lighting conditions. Ingbretsen, Roger M. Ref nr 362.
{Lärobok i lokfotografering med bilder från USA.}
UPP
SPM1972 Svenska Personvagnar och motorvagnssläp 1972 Diehl, Ulf , Nilsson, Lennart & Spade, Bengt. SJK skriftserie nr 11. Ref nr 25.
{Bilder och data om svenska personvagnar använda år 1972.}
UPP
SPM1982 Svenska Personvagnar 1982 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 33. Ref nr 24.
{Bilder och data om svenska personvagnar använda år 1982.}
UPP
SPM1989 Svenska Personvagnar 1989 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 49. Ref nr 9.
{Bilder och data om svenska personvagnar använda år 1989.}
UPP
SPM1999 Svenska Person- och motorvagnar 1999 Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 69. Ref nr 247.
{Bilder och data om svenska personvagnar använda år 1999.}
UPP
SPM1999.1 Supplement till Svenska Person- och Motorvagnar 1999 Daterat 2001-01-01. Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 69a. Ref nr 619.
{Bilder och data om svenska personvagnar använda år 2000.}
UPP
SPÅR 1986 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 1. Ref nr 66.
{Gävle lokstation, Lok 75 Göta, Godsvagn Os 17554, Ockelbobanan, GOJ, Vedtrafik i Stockholm, Trådrallare, Snabbtåg X15, m.m.}
UPP
SPÅR 1987 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 2. Ref nr 65.
{Motorvagnar 40 år, UGJ lok Bb, Gävle sju banor, Lokförarberättelse 1940, Banvallsflora, Skyddade stationer, m.m.}
UPP
SPÅR 1988 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 3. Ref nr 64.
{HNJ verkstad, HMöJ, UGJ stortanklok, Malmvagnar, Tidiga boggievagnar, Dromopetarder, m.m.}
UPP
SPÅR 1989 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 4. Ref nr 63.
{F1200, Järnvägsförsvar, ÖCJ bilvagnar, Pulvergodsvagn, BLJ, Hjulingar, Limhamn lok 1, m.m.}
UPP
SPÅR 1990 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 5. Ref nr 62.
{Järnvägsbygge i fjällen, Sb genom Norrland, DONJ 6, Spårvidder, Rättvisan loknamn, Dressin Pärla, Jvg Brösarp - Simris - Borrby, m.m.}
UPP
SPÅR 1991 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 6. Ref nr 61.
{TGOJ turbinlok, Landstingens järnvägar, Helsingborgs bangård, Byggande Katrineholm - Norrköping, Nohab-s rysslok, Militärens inlandsbana, m.m.}
UPP
SPÅR 1992 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 7. Ref nr 60.
{Torveldning av lok, Österås, Järnvägsbroar, Sparre namn på ånglok, Koncessionsbegreppet, m.m.}
UPP
SPÅR 1993 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 8. Ref nr 59.
{Banhallar, Lokvinjettbilder, Illinois Railway Museum, Diesellok V1 och V3, Automatkoppel, Järnvägsknutpunkter Nässjö, Vännäs m.m.}
UPP
SPÅR 1994 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 9. Ref nr 58.
{Förstlingen, Brittiska lok i Sverige, Stockbanan, Ellok typ H, Kindsbanan, Restaurangvagnen 100 år, York railway museum, m.m.}
UPP
SPÅR 1995 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 10. Ref nr 57.
{Jvgmuseum 80 år, Fritiof Nilsson Piraten, Baltiska utställningen i Malmö, m.m.}
UPP
SPÅR 1996 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 11. Ref nr 56.
{Svenska ånglok utomlands, Adolf Eugene von Rosen, Lamcos Järnväg, Cementfabrik, Längdmätning m.m.}
UPP
SPÅR 1997 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 12. Ref nr 55.
{Högfartsprov, Restaurangvagnar, 1900-talets trävagnar, Lokaltågsvagn C3a, Banmuseet, m.fl.}
UPP
SPÅR 1998 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 13. Ref nr 239.
{Svenska kungavagnar, GDJ "dubbelspår", Herman Behrman, Roslagsbanan, Stationshus Danderyd, Elektrifiering Boden, m.fl.}
UPP
SPÅR 1999 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 14. Ref nr 254.
{Återblick 100 år, O-lokets ommålning, Denis Insulander, HMMJ, Norrköping - Hultsfreds Järnväg, Jvgmuseet 1998.}
UPP
SPÅR 2000 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 15. Ref nr 564.
{Innehåller Köping-Hult Jv, Rallareliv i Lappland, Inlandsbanan, Broar över Öre älv och Västkustbanan.}
UPP
SPÅR 2001 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 16. Ref nr 672.
{Innehåller SGGJ, G Swederus, treskensspår, modeller i 1:10, Nordens cowboys, 60 år med SJ och SvJvm arkiv.}
UPP
SPÅR 2002 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 17. Ref nr 748.
{Innehåller Glava glasbruk, SJ organisation, Motorlok före 1940, Dieseldrift, Johan Karlssons uppfinningar, Privatbaneföreningars arkiv, Tågfärjan Drottning Viktoria.}
UPP
Spår av ett sekel En bildkavalkad över Sveriges spårvägar under hundra år. Karlsson, Lars Olov. Ref nr 320.
{Totalt 325 bilder och skisser av spårvagnar från Sveriges alla 13 spårvägar under åren 1877 till 1977.}
UPP
Spår i historien Banmuseet i Ängelholm. Månsson, Krister. Ref nr 557.
{Beskrivning av vad som visas vid Banmuseet i Ängelholm.}
UPP
Spårvagnar under 90 år i Norrköping Forsström, Willy. SSS. Ref nr 13.
{Data om samtliga spårvagnar i Norrköping.}
UPP
Spårvagnen "Lådan" i Carlscrona Ulvesjö, Åke. Ref nr 225.
{Bilder och berättelser om händelser som inträffat vid spårvägen i Karlskrona, inklusive vissa spårvagnsdata.}
UPP
Spårvägen i Helsingborg - en pärla vid sundet. Andersson, Ingvar. TNF bok 6. Ref nr 751.
{Beskriver Helsingborgs spårvägars utveckling, med bilder, tekniska data och nummerlistor.}
UPP
Spårvägen i Malmö Carlén, Börje. Ref nr 220.
{Beskriver spårvägen utveckling i Malmö från hästspårvagnar till och med högertrafikomläggningen, inklusive linjekartor, vagnslistor, bilder och skisser.}
UPP
Spårvägen i Norrköping Vid millenniumskiftet. VHS 65 min. Ref nr 589.
{Video som visar scener från Norrköpings spårvägars linjenät och inne i vagnarna som går i trafik, inkl vagnslista.}
UPP
SRS Euroc Swedish Rail Systems AB, Det kompletta spårbyggnadsföretaget. SRS. Broschyr. Ref nr 421.
{Broschyr som beskriver företagets tillverkning, tjänster och agenturer.}
UPP
Stadgar för stiftelsen Linköpings järnvägsmuseifond Unvér, Bengt E. Ref nr 697.
{Stadgar för Järnvägsmuseifonden, som grundades 1963 och som förvaltas av Linköpings kommun från 1993.}
UPP
Staffanstorp - Järnvägsknuten på slätten Åkesson, Gert. Ref nr 195.
{Berättelser och bilder från Staffanstorp, inkl stationsritningar.}
UPP
Stafsjö Järnväg - Nunnebanan Kolmårdens egen järnväg. Welander, Lennart. ÖSlJ-skrift nr 2. Ref nr 153.
{Beskrivning av Stafsjö järnväg, inkl bilder, data, skisser, kartor, profiler, lok- och vagnslistor.}
UPP
Statens Järnvägar 1856-1906 Historik. Welin, Gustaf , Rydfors, A , Björklund, E O J , d'Ailly, G A H & Heckscher, E F. SJ SJ 50:1. Ref nr 314.
{Uppkomsten av järnvägar, politisk historik, administrativ historik, statistisk historik och nationalekonomisk historik.}
UPP
Statens Järnvägar 1856-1906 Bana och byggnader. Welin, Gustaf , Uggla, A L , m.fl. SJ SJ 50:2. Ref nr 678.
{Beskrivning av statsbanorna, broar, viadukter, snöplogar, stationer, husbyggnader, signalanordningar, elektricitetens användning, lastnings- och lossningsanordningar samt planteringar.}
UPP
Statens Järnvägar 1856-1906 Transportmateriel och verkstäder. Welin, Gustaf , m.fl. SJ SJ 50:3. Ref nr 735.
{Lokomotivets historia, nyare lokomotiv, personvagnarna, godsvagnarna, bromsning, lok- och vagntjänsten, bränslen, färjor, eldrift, verkstäder och förråd.}
UPP
Statens Järnvägar 1856-1906 Förvaltning och personal. Welin, Gustaf , m.fl. SJ SJ 50:4. Ref nr 736.
{Taxeväsendet, biljetter,bokföring, Sveriges officiella statistik, restaurang- och hotellrörelsen, vagnfördelning, samtrafik, militära ändamål, reglementen, löner och pensionsväsendet.}
UPP
Statens Järnvägar 1906-1931 (Band 1) Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro. SJ 1. Ref nr 366.
{SJ 75 år band 1 innehåller: adminstrationen, politisk historia, ekonomi, driften, trafikreglementen, taxeväsendet och militär järnvägstjänst.}
UPP
Statens Järnvägar 1906-1931 (Band 2) Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro. SJ 2. Ref nr 367.
{SJ 75 år band 2 innehåller: nya statsbanelinjer, anläggningar, byggnader, rullande materiel med bilder och skisser.}
UPP
Statens Järnvägar år 1948 Sveriges Officiella Statistik, Järnvägar. Ref nr 244.
{Berättelse om statens järnvägars förvaltning under 1948 med därtill hörande statistiska tabeller över trafiken.}
UPP
Statens Järnvägars Godsvagnar Godstrafikbyrån 3:e omtr. uppl. Ref nr 248.
{Standardtyper av godsvagnar vid SJ 1942, med bilder, ritningar och tekniska data.}
UPP
Statens Järnvägars Lokomotiv 1927 Illustrerad förteckning över Statens Järnvägars ånglokomotiv och tendrar. Maskinbyrån. SJ 1927. Ref nr 399.
{Förteckning över lok och tendrar år 1927, med tekniska data och ritningar.}
UPP
Statens Järnvägars Person-, Post-, Fång- och resgodsvagnar samt motorvagnar Särtryck 263. Str nr 263, kopia. Ref nr 128.
{Planschverk över SJ vagnar (ej godsvagnar) 1950.}
UPP
Stations-Guide, Inter-modal travel centres Att utveckla resecentrum från dålig skarv till bra koppling. Hultgren, Kurt. Ref nr 734.
{Beskrivning av stationens nyckelroll, entren, orienterbarhet, skyltning, tillgänglighet, service, konstverk, omvandlingsprocessen och checklista.}
UPP
Stationshus 1855-1895 A.W.Edelsvärd som järnvägsarkitekt. Linde, Gunilla. SJK skriftserie nr 47. Ref nr 80.
{Beskriver Edelsvärds arkitektritade stationshus, inklusive bilder och vissa data.}
UPP
Stationshuset Lund C Sanderberg, Martin. Årsskrift 49. Ref nr 649.
{Händelser kring stationshuset vid Lunds Central.}
UPP
Stationshuset och järnvägshistoria i Hörby Holm, Henry. Ref nr 258.
{Beskrivning av stationen och området däromkring i Hörby, med karta, foton (rastrerade) och en vagnsritning.}
UPP
Stocholm på spåret Från hästspårväg till snabbspårväg. Lange, Thomas. Ref nr 719.
{Beskrivningar och bilder av Stockholms spårvägar och spårvagnar, inkl händelselogg, kartor och nummerlista}
UPP
Stockholm - Nynäs Järnväg Jannesson, Åke & Jannesson, Gunbritt. Ref nr 119.
{Linjen med bangårdsskisser, signaturer och höjdnivåer, m.m. Förteckning över den rullande materielen vid SNJ.}
UPP
Stockholm - Saltsjön 1892-1992 Till Saltsjön. Ref nr 68.
{Beskrivning av livet kring banan samt detaljerad redovisning av terrängen för banan, bilder m.m.}
UPP
Stockholm en resa i tiden från ett sekel till ett annat. Björkum, Svante. Ref nr 520.
{Innehåller svartvita bilder från 1900-talets början och färgbilder från 1990-talet.}
UPP
Stockholm Track diagrams and railway map Reproduktion. Ref nr 806.
{Spårplan för Stockholms tunnelbanor, spårvägar och förortståg, med växlar, stationer och avstånd.}
UPP
Stockholms Central 100 år Ett sekel med Stockholms Central. Ekström, Dan, Alrenius, C A & Horn, Claes. Ref nr 218.
{Beskrivning och bilder från Stockholms Bangårds första 100 år.}
UPP
Stockholms hamn 1937 Vinberg, Sal. Ref nr 105.
{Beskrivning av, kartor över och bilder från Stockholms hamnar år 1937.}
UPP
Stockholms Trafikalmanacka 2002 Ericsson, Lars. Sth traf 2002. Ref nr 717.
{Innehåller almanacka för 2002 med bilder på Stockholms spårvagnar.}
UPP
Stockholms Tunnelbanor 1975 Teknisk beskrivning. Asker, Bertil & Falk, Gunnar. Ref nr 109.
{Teknisk beskrivning av tunnelbana 1, 2 och 3. Innehåller bilder från byggnadsskedet, av stationer, av tekniken, samt kartor och profiler.}
UPP
Stockholmska mötesplatser På spårvagnarnas tid. Eriksson, Johan. TNF bok 1. Ref nr 713.
{Innehåller bilder och texter från ca 1950 till 1967 på trafiken och trafikplatser med inslag av spårvagnar.}
UPP
Stockholmskartan 1966 AB Stockholms spårvägar. SSS. Ref nr 289.
{Karta över Stockholm från 1966 med linjesträckningar för buss, spårvagn, tunnelbana och pendeltåg.}
UPP
Storia delle ferrovie in Piemonte Dalle origini alla vigilia della seconda guerra mondiale. Ballatore, Luigi. Ref nr 216.
{Kort beskrivning av järnvägsutvecklingen kring Turin i Italien, på italienska.}
UPP
Stråssa Grufvor Stråssa gruvors 600-åriga historia i ord och bild. Björkstedt, Karl-Axel. Ref nr 297.
{Berättelse om gruvan av en bergsingenjör med foto och skisser.}
UPP
Surahammars bruksmuseum Från järn till järnvägshjul. Turistbyrån. Ref nr 695.
{Broschyr som beskriver järnvägshjulstillverkningen vid Surahammars Bruk från 1847 till våra dagar.}
UPP
Surahammars bruksmuseum Vägledning. Nisser, Marie. Vägledning. Ref nr 811.
{Beskrivning av Surahammars bruks historia och utställda föremål, med loket Vaulunder.}
UPP
Svartälvsbanan Statens Enskilda Järnväg. Sundström, Erik. SJK skriftserie nr 42. Ref nr 610.
{Grundlig beskrivning av SEJ inklusive stationsbilder, bangårdsritningar och tekniska data om den rullande materielen.}
UPP
Svealandsbanan Den snabba och säkra vägen söder om Mälaren. Banverket Östra Regionen. BV. Ref nr 235.
{Presentation av svealandsbanans nya sträckning Södertälje - Eskilstuna - Valskog, inkl kartskiss.}
UPP
Swedish Private Railways Steam locomotive lists ( I ). Cole, D. Ref nr 12.
{Lista över samtliga svenska privatbanors ånglok.}
UPP
Svensk Järnvägsgeografi del 1 Kartbok Handledning för SJ kurser. SJ. Ref nr 168.
{Innehåller stationsförteckning, förkortningar och kartskisser över svenska järnvägslinjer.}
UPP
Svenska 1067-banornas ånglok Holmgren, Yngve. YH. Ref nr 49.
{Bilder, skisser och listor över 1067-banornas ånglok.}
UPP
Svenska Ellok En bok om det svenska ellokets historia. Nordin, Tore, Wretman, Lennart & Grundstedt, Ove. SJK skriftserie nr 67. Ref nr 393.
{Innehåller berättelse om ellokets utveckling, användning och loktyper, med bilder, tekniska data, ritningar och nummerlista.}
UPP
Svenska Elmotorvagnar Elektriska motorvagnar konstruerade och byggda i Sverige. Nordin, Tore. SJK skriftserie nr 76. Ref nr 770.
{Innehåller berättelse om elmotorvagnarnas utveckling, användning och typer, med bilder, tekniska data, ritningar och nummerlista.}
UPP
Svenska Industriella Etablissementer 15 planscher Ref nr 364.
{Innehåller 15 tecknade planscher i färg över svenska fabriker, bl.a. Norrköpings Mekaniska Verkstad och Göteborgs Mekaniska Verkstad.}
UPP
Svenska Industrimotorlok I Fjeld, Ulf. SJK skriftserie nr 15. Ref nr 158.
{Innehåller industrimotorlok från Skåne, Halland, Småland, Blekinge, Öland och Gotland, inkl bilder, data och loklistor.}
UPP
Svenska järnvägsklubben 1958-1978 Växjö - Hultsfred - Västervik. SJK. Ref nr 546.
{Redovisar jubileumsresan Växjö - Västervik 15 maj 1958, inklusive lok och vagnar som användes.}
UPP
Svenska Järnvägsmännen 1876 - 1926 del 1 - 4. Del 1 - 4. Ref nr 756.
{}
UPP
Svenska modelltåg skala 1:87 (H0) 1941 - 2001 Heikefelt, Jan-Erik. Utgåva 2. Ref nr 677.
{Förteckning över samtliga H0-modeller av svenska modelltåg tillverkade mellan åren 1941-2001, med tekniska data och bilder.}
UPP
Svenska modelltåg skala 1:87 (H0) Heikefelt, Jan-Erik. Utgåva 1. Ref nr 272.
{Förteckning över samtliga H0-modeller av svenska modelltåg tillverkade mellan åren 1941-1993, med tekniska data.}
UPP
Svenska Motorvagnar i Danmark Svenska Motorvagnsklubben. Forss, Erik. SMoK B10. Ref nr 41.
{Beskrivning, bilder och listor över alla svenska motorvagnar i Danmark.}
UPP
Svenska Småbanor Om små korta eller tillfälliga transportbehov förr i tiden. Gyllenberg, Bo, m.fl. SJK skriftserie nr 28. Ref nr 164.
{14 artiklar om småbanor, inkl data om banan och dess rullande materiel.}
UPP
Svenska trafikplatsnamn Från A till Ö på järnväg. Jvg Insp. Ref nr 148.
{Samtliga trafikplatsnamn för järnvägen, förkortningar, signatur och spåranläggningar. Finns som diskett också.}
UPP
Svenska trafikplatsnamn, historiksupplement Jvg Insp. Ref nr 382.
{Förteckning över numera ej aktiva trafikplatsnamn för järnvägen, förkortningar, signatur och spåranläggningar. Finns som diskett också.}
UPP
Sverige på spår Fröidh, Oskar. Ref nr 590.
{Bildberättelsebok över 1990-talets spårbundna trafik i Sverige, inkl CD med 72 minuter tågljud.}
UPP
Sveriges första brandbil Sveriges äldsta brandbil - elektrisk. Silfverstolpe, Göran & Sylwan, Christopher. Årsbok 1979 - 1980. Ref nr 635.
{Den första brandbilen i Sveriges beskrives, hur den kom till och elektrisk utrustning med hastighetsväljare och hjulmotorer.}
UPP
Sveriges Järnvägar 1984 Byström, Jan & Eckardt, Sven. SOS. Ref nr 343.
{Innehåller statistiska uppgifter för järnvägstransporter 1984.}
UPP
Sveriges Järnvägar hundra år 1856 - 1956 Minnesskrift med anledning av 100-årsjubileum. Upmark, Erik , m.fl. SJ. Ref nr 656.
{Innehåller järnvägarna i samhället, Förstatligandet, Rullande materiel, Elektrifieringen, Transporttjänsten, Ekonomi och personalen.}
UPP
Sveriges Järnvägar För SJ:s anställda. Fischerström, Iwan W. Ref nr 79.
{De svenska järnvägarnas historia och tekniska utveckling från de första bruksbanorna till dagens pendeltåg.}
UPP
Sveriges Järnvägar Reproduktion av ÖSkJ 1978. Olofsson, Carl. 1. Ref nr 315.
{Innehåller bestämmelser, SJ förvaltning och rullande materiel, trafikplatser, kartor och signaturer.}
UPP
Sveriges Järnvägars Historia Thoursie, Börje & Thylén, Sölve. BV. Ref nr 321.
{Historisk bakgrund, Bantekniska anläggningar, Järnvägens utveckling med kartor, Signalsäkerhet och Teleanläggningar.}
UPP
Sveriges Järnvägs Historia Kullander, Björn , m.fl. Ref nr 88.
{Beskrivning av järnvägens utveckling i Sverige från 1850-talet. Många historiska bilder finns med.}
UPP
Sveriges Järnvägsstationer, Orbis 1 Mihnoss, E G. Orbis 1. Ref nr 371.
{Innehåller stationer tillhörande SJ första distrikt: Stockholm, Uppland, Södermanland, Östergötland, Gotland, SWB, TGOJ med beskrivning av stationer och personal.}
UPP
Sveriges Kommunikationer 1 aug 1950 SJ 1950:8. Ref nr 669.
{Innehåller officiell tidtabell för SJ och flyg- båt- och bussturer.}
UPP
Sveriges Kommunikationer 1 mars 1958 SJ 1958:3. Ref nr 306.
{Tidtabeller för samtliga tåg i Sverige mars 1958.}
UPP
Sveriges Lokstationer Maskintjänstens anläggningar 1856-1992. Ljunggren, Malte. SJK skriftserie nr 60. Ref nr 388.
{Förteckning över samtliga lokstationer i Sverige med text, bild, ritning och personalbesättning.}
UPP
Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer Reproduktion av Östra Skånes Järnvägar, Kristianstad. Lundberg, John. ÖSJ. Ref nr 16.
{Förteckning över samtliga järnvägsstationer i Sverige och Norge år 1900.}
UPP
Sveriges Statsbanors Stationshus i bilder Bildhäfte. Ref nr 639.
{Bilder av 590 stationshus utmed statsbanorna.}
UPP
Sveriges Tåghistoria började i Eskilstuna Ohlin, C Bengt. Ref nr 70.
{De 10 första svenskbyggda loken, Munktells, Oskar II, Ångvagnen, Sverigetid, Spårvidden, Nu rullar tåget igen, m.m.}
UPP
Så bygger man en museijärnväg 25 års erfarenhet från Gotland Hesselby. Ragnar, Martin. GHJ 65. Ref nr 295.
{Berättelse om tillkomst av museijärnvägen, upprustning av bana, materiel och byggnader.}
UPP
Sång jemte kort berättelse om den hemska Järnvägsolyckan vid Malmslätts station Söndagsmorgonen den 16 juni 1912. Nytryck 1982. Ref nr 223.
{En sång om olyckan vid Malmslätt 1912-06-16 samt ögonvittnes berättelser från olycksplatsen. Uppräkning av identifierade dödsoffer.}
UPP
Sång om Lagerlundaolyckan Nytryck 1875. Ref nr 224.
{En sång om olyckan vid Lagerlunda gård natten till 1875-11-15, då snälltågen med loken Egnar och Svea kolliderade mitt på linjen.}
UPP
Sånger om Järnvägsolyckan vid Getå Holmsten, Otto, Norrman, Axel & Harte, Bret. Nytryck 1983. Ref nr 222.
{Tre sånger om olyckan vid Getå 1918-10-01.}
UPP
Säfsen Järnvägsbilder S.V.J. och HFJ. Eklund, G, Fredriksson, A, Gomersson, A, Gottfries, B, Hagstöm, L, Olsson, G & Olsson, S. Ref nr 363.
{Beskrivning av Säfsnäsverkens Järnväg med bilder från linjen, av lok, vagnar och loklista.}
UPP
Säkerhetsordning (säo) Administrativa avdelningen. SJF 010 utgåva 12. Ref nr 149.
{Säkerhetsföreskrifter för framförande av tåg, inkl signalbilder och signaltecken.}
UPP
Säkerhetsordning, kompletteringar (säok) Kompletterande föreskrifter och anvisningar. Administrativa avdelningen. SJF 010. Ref nr 150.
{Kompletterande säkerhetsföreskrifter och anvisningar för framförande av tåg.}
UPP
Säröbanan GSJ. Rosengren, Nils, Sundström, Erik & Thulin, Bertil. SJK skriftserie nr 3. Ref nr 543.
{Innehåller beskrivning av banan och rullande materiel, inklusive kartor, skisser, bilder och ritningar.}
UPP
Södra Bangården i Stockholm 1860-1983 En berättelse i ord och bild om en svunnen epok. Karlsson, Nils. SJK skriftserie nr 36. Ref nr 384.
{Berättelse om Södra bangårdens utveckling från Södermalm till Årsta med text, kartor och bilder, t.ex. trådlastbil.}
UPP
Södra Lidingöbanan Ankarberg, Carl-Henrik. Ref nr 196.
{Beskrivning av Södra Lidingöbanan med bilder och händelser, inkl vagnslistor.}
UPP
Södra Spårvägarne 25 år Styrelsen. Ref nr 530.
{Berättelse om spårvägens händelser under 25 år med bilder av byggnader och spårvagnar.}
UPP
Södra Stambanan, delen Mantorp - Gripenberg Information om det fortsatta utredningsarbetet. Banverket Östra Regionen. BV. Ref nr 238.
{Presentation av utredningsförslag för södra stambanans sträckningar, delen Mantorp - Gripenberg, inklusive karta.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem