Bokreferenser i Titel-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i titelordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över titlar som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller den understrukna titeln. Tyvärr saknas några bilder.
 
V 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
HOME
 
INDEX

VABIS Järnvägsvagnar 1891-1911 Welander, Lennart. Ref nr 5.
{Beskrivning av samtliga vagnar tillverkade vid Vabis i Södertälje.}
UPP
Vagn 2000 - den nya tunnelvagnen SL. SL. Ref nr 503.
{Beskrivning av Storstockholms Lokaltrafiks nya tunnelbanevagn med skisser och tekniska data.}
UPP
Vagn- & Maskinfabriks AB Falun - Lok och Vagnar Reproduktion. Ref nr 84.
{Katalog över tillverkningen av lok och vagnar vid V&M Falun 1904.}
UPP
Vagnlära På uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen. Nothin, Erik. Handbok. Ref nr 637.
{SJ:s vagnar, historik, vagnsdelar, boggier, personvagnar, post- och resgodsvagnar, godsvagnar, motorvagnar, bromsar och vagntjänst, inklusive bilder, skisser, ritningar och tekniska data.}
UPP
Valdemarsviksbanan En resa på banan Norrköping - Valdemarsvik t.o.r. Johansson, Sture. VHS 26 min. Ref nr 643.
{Videoöverförd 8 mm smalfilm från resan på NSVJ.}
UPP
Vandringar på rallarvägen Ofotenbanan. Slettjord, L , Gundersen, M & Nelje, K. Ref nr 720.
{Beskrivning av bygget av Ofotenbanan från Abisko till Narvik, inkl kartor och bilder.}
UPP
Veteraner och Modeller Allt om Hobbys jubileumsbok 10 år. Jangö, Jan & Stenbom, Freddy. AoH. Ref nr 368.
{Innehåller artiklar om: polska järnvägar, MJ-tidtabelltänkande, spårväg i H0, ritningar på DFo13, BF4, So10, Yo2, Avträde, Da och Bk.}
UPP
Veterantog Skov, Olaf. Ref nr 208.
{Beskrivning av föreningens verksamhet, inklusive ritningar, foton och uppgifter om rullande materiel.}
UPP
VGJ vagnslista för år 1944 med appendix VGJ ånglok, diesellok och lokomotorer samma år. SkLJvm, nytryck. Ref nr 406.
{Innehåller lista över vagnsnummer och tekniska data samt loklista.}
UPP
Vikbolandsbanan 90 svartvita stillbilder. VHS 34 min. Ref nr 450.
{Videoöverförda stillbilder från VB.}
UPP
Vilket järnvägsnät skall vi ha år 2000? Furbäck, Bengt , m.fl. SJ. Ref nr 687.
{Redovisning av järnvägens investeringsbehov fram till år 2000.}
UPP
Von London nach Paris: Der Eurostar Der Zug, Der Eurotunnel, Führerstandfahrt. VHS 50 min. Ref nr 561.
{Video som visar historien, tekniken och hela sträckan London till Paris från Eurostar förarhytt.}
UPP
Voxna - Lobonäs Järnväg 1908-1932 Engström, Göran. Ref nr 387.
{Berättelse om banans tillkomst, utförande och trafik, med bilder, ritningar och tekniska data för stationer och rullande materiel.}
UPP
Våra Järnvägar En historik utgiven av Järnvägsmuseum. Alrenius, C-A. Ref nr 281.
{Kortfattad beskrivning av utvecklingen av järnvägarna i Sverige, med tidstypiska lok och vagntyper samt vissa data om lok och färjor.}
UPP
Vägen av stål En presentation av vägen där hjulen rullar lättare och säkrare. SJ. BV. Ref nr 96.
{Järnvägen i siffror, Det svenska bannätet, m.m.}
UPP
Vägen från gruva och Bruk Sju järnvägar för malm och järnmanufaktur, SJK Skriftserie nr 37. Welander, Lennart. SJK skriftserie nr 37. Ref nr 99.
{600 mm-banor: Garphyttan, Ljusfallshammar, Herräng, Klara gruvor, Morgårdshammar, Tenhult och Åker.}
UPP
Västergötland Göteborgs Järnvägar VGJ - En historik. Mannerfelt, Måns. Ref nr 358.
{Företagsberättlse över banans utveckling, inköp av andra banor och trafikuppgifter.}
UPP
Västerås-modulen Specifikation av en standard för Svenska MJ-moduler för spårvidd H0. Dagermark, Hans. Ref nr 442.
{Innehåller standardspecifikation för MJ-moduler i skala 1:87 med basstandard, villkorliga krav och rekommendationer.}
UPP
Västgöta Ånglok spårvidd 891 1872-1982 Holmgren, Yngve. YH. Ref nr 275.
{Förteckning över samtliga ånglok spårvidd 891 mm i Västergötland med bilder, skisser, tekniska data och nummerlistor.}
UPP
Västkustbanan - Genom Ängelholms kommun Banverket Södra Regionen. BV. Ref nr 237.
{Presentation av västkustbanans alternativa sträckningar genom Ängelholms kommun, inklusive karta.}
UPP
Västkustbanan - under 90-talet Information om utbyggnaden av järnvägen Göteborg - Malmö. Banverket Västra och Södra Regionen. BV 4. Ref nr 499.
{Presentation av västkustbanans hela sträckning Göteborg - Malmö, inklusive kartskiss.}
UPP
Västkustbanan Helsingborg - Kävlinge Alternativ och utredningsförslag. Banverket Södra Regionen. BV. Ref nr 494.
{Presentation av västkustbanans två utredningsförslag och tre alternativa sträckningar Helsingborg - Kävlinge, inkl karta.}
UPP
Västkustbanan Järnvägstunnlar genom Hallandsås ... ett av Skandinaviens största tunnelbyggen. Banverket Södra Regionen. BV. Ref nr 501.
{Presentation av västkustbanans tunnelbygge med fullortsborrning genom Hallandsås mellan Båstad och Förslöv.}
UPP
Västkustbanan För nära och fjärran förbindelser. Banverket Västra och Södra Regionen. BV. Ref nr 236.
{Presentation av västkustbanans hela sträckning Göteborg - Lund.}
UPP
Växjö - Åseda - Hultsfred - Västerviks Järnväg Delen Växjö - Hultanäs. Kulturhistorisk utredning. Melchert, Daniel & Sandahl, Lars. Utredning 2000:29. Ref nr 617.
{Beskrivning av banan med byggnader, inkl foton, kartor och ritningar.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem