Bokreferenser i Titelordning


Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i titelordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över titlar som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller den understrukna titeln. Tyvärr saknas några bilder
.

D 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
HOME
 
INDEX

Dampf Lokomotiven Temming, Rolf L. Ref nr 125.
{Beskrivning av de tyska ånglokens utveckling.}
UPP
Damplokomotiver på Norske spor 1940-1970 (I) normalspor Dahlen, Harald. del 1. Ref nr 245.
{Fotografier över ånglok från de normalspåriga banorna i Norge, kartor och lokleverantörslista.}
UPP
Dannemora - Hargs Järnväg En social och teknisk studie av en bruksbana. Liljendahl, Lennart. SJK skriftserie nr 6. Ref nr 707.
{Beskrivning av DHJ, historik, byggande, personal, bana och byggnader, inklusive bilder, kartor, skisser och data på rullande materiel.}
UPP
Danske lokomotiver og motorvogne 1997 Lauritsen, Tom. Ref nr 255.
{Bilder och data om danska lok och motorvagnar använda år 1997.}
UPP
Das Bw Arnstadt, Band 4 Vergangenheit und Gegenwart des bekannten Bahnbetriebswerkes. Dähn, Jörg, Dürlich, S & Gattermann, Gernot. Ref nr 30.
{Bilder och beskrivningar av rullande materiel med placeringsort Arnstadt.}
UPP
DB Fahrzeug Lexikon Jedes Triebfahrzeug mit Beheimatung am 1993. Eisenbahnkurier. EK-Special 30. Ref nr 391.
{Beskrivningar och bilder av tyska lok och vagnar i tjänst under 1993, på tyska, med förteckning över placeringsort.}
UPP
De sista svenska ångloken En bildkrönika. Diehl, Ulf. SJK skriftserie nr 20. Ref nr 611.
{En bildberättelse över banor där de sista ångloken användes.}
UPP
De smalaste spåren En berättelse om ÖSlJ och dess föregångare. ÖSlJ Styrelse. AoH. Ref nr 263.
{Innehåller artiklar om 600-mm banor i Sverige samt händelser vid ÖSlJ och listor över rullande materiel vid ÖSlJ.}
UPP
Decauville Paris 1889 - Helsingborg 1890-1906. Sanderberg, Martin W. Ref nr 318.
{Beskrivning av Decauville-principen för smalspåriga 600 mm järnvägar, med skisser och bilder av vagnar och lok.}
UPP
Decauville-ånglok i Sverige Holmgren, Yngve. YH. Ref nr 166.
{Innehåller bilder data och listor över alla Decauville-ånglok i Sverige.}
UPP
Dellenbanan Världens nordligaste järnväg. Dellenbanans vänner. Ref nr 302.
{Historisk beskrivning av Hudiksvalls Järnväg till 100-årsjubileet 1988.}
UPP
Dellenbanan Järnvägen mellan Ljusdal och Hudiksvall. Historisk inventering. Förslag till bevarandeplan. Gustafson, Gunvor. Rapport 1998:18. Ref nr 616.
{Beskrivning av bansträckning och byggnader med foton, kartor och bangårdsritningar.}
UPP
Den fasta förbindelsen över Öresund Design och konstruktion. Öresundskonsortiet. Ref nr 425.
{Beskrivning av design och konstruktion av Öresundsförbindelsens bro, konstgjorda ö, tunnel och konstgjorda halvö.}
UPP
Den gotländska järnvägsepoken Särtryck. Ronander, Ulf. Från GUTABYGD 1982. Ref nr 532.
{Berättelser och bilder från de gotländska järnvägarna.}
UPP
Den vite, den röe och lillablå Göteborgs historiska spårvagnar presenterar sig. Hammarson, Stig & Zettermark, Göran. Ref nr 82.
{Bilder och beskrivningar av äldre tiders spårvagnar i Göteborg.}
UPP
Det kapillära bannätet Problembeskrivning, Rapport P 1996:6. Banverket Planeringsavdelningen. BV. Ref nr 106.
{Beskrivning av infrastrukturen av järnvägsnätet inom hamnar, industrier, m.m.}
UPP
Det var då Spårvagnen fanns i Karlskrona Svanstein, Hans. Ref nr 145.
{Bilder och karta från spårvagnstrafiken i Karlskrona.}
UPP
Det var en gång en järnväg Om Fagerhult - Mönsterås järnväg. Informationsavdelningen, Skogcell. Ref nr 648.
{Kort beskrivning av banan, ångloket och motorvagnen.}
UPP
Deutsches Dampflokomotiv Museum Museumsführer. Busch, Hartwig, Dietel, Volker & Goller, Jürgen. Ref nr 276.
{Innehåller tekniska data, foto och ritningar över alla utställda lok vid museet i Neuenmarkt.}
UPP
Diesel-Elektriska Vagn-Aktiebolaget Broschyrer, brevkopior. Ref nr 129.
{Beskrivningar, bilder, skisser och data angående Deva-motorvagnar.}
UPP
DM3, Malmbanan Kiruna - Narvik En film från hytten i Dm3 längs malmbanan. VHS 50 min. Ref nr 817.
{En videofilm om de tredelade elektriska malmtågsloken Dm3 filmade på malmbanan och inifrån lokhytten.}
UPP
DONJ - En beskrivning av den rullande materielen Svensson, Jan-Olov. WFJ-skrift nr 5. Ref nr 100.
{Beskrivning av all rullande materiel vid DONJ, inklusive bilder, data, ritningar, lok- och vagnslistor.}
UPP
DONJ Under 100 år 1897-1997 Sten, Rolf. Ref nr 102.
{DONJ förhistoria, Kopparfors, Etapputbyggnad, Banfakta, Sammanställning lok och vagnar.}
UPP
Då järnvägen kom till Östersund Jacobsson, Hans, Eliasson, J.A., Andersson, E.R. Gamla Östersund. Ref nr 531.
{Berättelser om tillkomsten av järnvägen i Östersund.}
UPP
  Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson,