Bokreferenser i Titel-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i titelordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över titlar som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller den understrukna titeln. Tyvärr saknas några bilder.

Ö 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
HOME
 
INDEX

Ölands Järnvägar Adolfsson,Göran, Lantz, Sune & Nilsson, Hjalmar. Ref nr 15.
{Skildring av alla Ölands järnvägar inkl lok- och vagnslistor.}
UPP
ÖSJ-bladet 1977 Medlemsblad. Neander, Lennart, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ 5:2-4. Ref nr 476.
{Verkstadsmotorvagn litt Qgz-yä, Kristianstads lokstation 1865-1944, SJ personvagn litt AB5 med ritning, nummerlista, Du 109 med ritning, Breuer lokomotor.}
UPP
ÖSJ-bladet 1978 Medlemsblad. Svensson, Sören, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ 6:1-4, 7:1. Ref nr 477.
{Innehåller: SJ personvagnar Bo11, Bo14, CFo2 och C3b, ritning och nummerlista, ÖSJ motorvagn 31, BLHJ motorvagn 6 och 7, Spårvagnstillverkning, Maltesholms godsvagnar.}
UPP
ÖSJ-bladet 1983 Medlemsblad. Svensson, Sören, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ 11:3, 13:1. Ref nr 478.
{Innehåller: SJ personvagnar BCo7b och BCo11b, med nummerlista och ritning, Ångspårvägar, KIJ beskrivning, SSnJ rullande materiel, Den svenska sockerindustrins järnvägar.}
UPP
ÖSJ-bladet 1994 Medlemsblad. Svensson, Sören, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ 22:3-4. Ref nr 479.
{Innehåller: SJ specialvagn Uaai-z, CHJ personvagnar, beskrivning av länkaxlar med ritning.}
UPP
ÖSJ-bladet 2000 Medlemsblad. Lavesson, Göran, m.fl. ÖSJ 28:1-4. Ref nr 596.
{Innehåller: Breuer-lokomotor, Industribanor i Småland, Grusgropen i Höör, SJ kranvagnar, GHJ boggievagnsritning, KindJ, Öresundsfärjor, Betvagnar och MYJ.}
UPP
ÖSJ-bladet 2001 Medlemsblad. Lavesson, Göran, m.fl. ÖSJ 29:1-4. Ref nr 693.
{Innehåller: Sandbäck - Olofström, Industribanor i Småland, Tollarp, Kranvagn, Stångby, Fältpostvagnar, Banverksfordon, Postvagnar, Långebro, F A Posse, DEVA-epoken, Scout 2001 och Spårbytesmaskin.}
UPP
ÖSJ-bladet 2002 Medlemsblad. Håkansson, Gunnar, m.fl. ÖSJ 30:1-. Ref nr 742.
{Innehåller:Mekaniska betlastare, Ångspårvägars personvagnar, BRM 2700, YSJ 100 år, Industribanor i Småland, Rysska NOHAB-lok, Samp skrotas, LBJ 100 år, MTJ AC-ritning.}
UPP
ÖSlJ - en bildrapsodi över de första 20 åren 1959-1979. Almqvist, Dan. ÖSlJ. Ref nr 157.
{Beskrivning av museibanans första 20 år i text och bilder.}
UPP
Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping Över ett helt sekel av järnvägshistoria från Östergötland. Unvér, Bengt E. Katalog Nr 2. Ref nr 273.
{Notiser från TÖJ, Fiskeby Jvg, modeller vid museet, bilder och data om fordon vid museet.}
UPP
Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping Järnvägsmuseal katalog. Unvér, Bengt E. Katalog Nr 1. Ref nr 814.
{Järnvägarna i Östergötland och museet, föremål vid museet, bilder och data om fordonen.}
UPP
Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping Välkommen till lok- och vagnhallen vid Rydsvägen. Katalog. Ref nr 815.
{Beskrivning och teckningar av fordonen som visas i vagnhallen vid Rydsvägen.}
UPP
Östersjöbanesystemet Tåg i sydöstra Sverige. Utredning allmän. Ref nr 821.
{Problembeskrivning och förslag till järnvägar i sydöstra Sverige.}
UPP
Östersjöbanesystemet Stråkstudier och fördjupningar. Utredning trafikstråk. Ref nr 822.
{Beskrivning av tänkbara stråk och beräknade trafikvolymer.}
UPP
Österströms Järnväg En trävarubana i Norrland. Sundström, Erik. OKBv skriftserie 2. Ref nr 285.
{Beskrivning av banans 69-åriga historia, med bilder från järnvägen.}
UPP
Östgöta Ånglok spårvidd 891 Holmgren, Yngve. YH. Ref nr 274.
{Förteckning över samtliga ånglok spårvidd 891 mm i Östergötland med bilder, skisser, tekniska data och nummerlistor.}
UPP
Östgötabanan Programförklaring rörande Östergötlands järnvägsmuseum och Östgötabanan. Lundmark, Nils. Program målsättning. Ref nr 823.
{Programförklaring och beskrivning av Östgötabanans utformning på området vid Ryd.}
UPP
Östgötabanan Planerings- och arbetsplan 1975 - 1976. Lundmark, Nils. Program plan. Ref nr 767.
{Arbetsbeskrivning och ritningar för byggande av Östgötabanan och rullande materiel.}
UPP
Östgötabanor 1950-1958 Filmer från SJ:s arkiv. VHS 35 min. Ref nr 449.
{Video som innehåller filmer tagna vid NÖJ, MÖJ, VB och MHJ.}
UPP
Östra Centralbanan Linköping - Hultsfred De första hundra åren. Adell, Niklas & Brännlund, Per-Olov. Ref nr 350.
{Ingående beskrivning av Östra Centralbanan med berättelser, stationsritningar, bangårdsskisser, lokbilder, ritningar, tekniska data och fordonsförteckning.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem