Bokreferenser i Titel-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i titelordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över titlar som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller den understrukna titeln. Tyvärr saknas några bilder.

G 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
HOME
 
INDEX

Gammelstad - Karlsvikshyttans Järnväg Persson, E Bertil. SJK skriftserie nr 32. Ref nr 312.
{Beskrivning av banan med stationsskisser, bilder och tekniska data.}
UPP
GDG ellok litt O Lundvall, Börje. SJK skriftserie nr 17. Ref nr 89.
{Beskrivning av ellok litt O, inklusive loklista.}
UPP
Geschichte der eisenbahn Rossberg, Ralf Roman. Ref nr 347.
{Beskrivning av järnvägar och deras tillkomst, med många bilder och beskrivande text därtill, på tyska.}
UPP
Getå 1918, Den stora tågolyckan Wegmann, Rolph. Ref nr 429.
{Berättelse om tågolyckan vid Getå 1918, med bilder på inblandade lok, vagnar och personer, samt ritningar på lok och vagnar.}
UPP
GHJ - Gärds Härads Järnväg 1881-1898 Gärdskan - ångspårvägen genom Gärds härad. Holmgren, Yngve. YH. Ref nr 668.
{Berättelse om banan, trafiken, kartor och rullande materiel med bilder.}
UPP
Gislavedsboken 2001 Med stålhjul till gummidäckens Gislaved - om ortens järnvägsepok. Themar, Tomas. Gislavedsboken 26. Ref nr 727.
{Beskrivning av järnvägen Reftele - Anderstorp - Gislaved och Gislaved - Hestra, historia, byggandet, trafiken, rivningen, stationerna, inkl bangårdsskisser och fordonsbeskrivningar.}
UPP
Glimtar från det sena 1960-talet Juhlins samlingar, Lennart. Ref nr 72.
{Färgbilder på lok och rälsbussar från det sena 1960-talet.}
UPP
Gotlands Järnvägar Kvarnstedt, John. Skriftserie GOTLANDICA nr 15. Ref nr 194.
{Bilder och beskrivningar av händelser kring Gotlands Järnvägar, inkl vissa uppgifter om rullande materiel.}
UPP
Gotlandståget i Dalhem En liten guidebok om Gotlands Hesselby Jernväg. Ragnar, Martin. GHJ. Ref nr 296.
{Välkommen till GHJ. Beskrivning av museibanan med bangårdsskiss, rullande materiel och fordonslista.}
UPP
Grafisk tidtabell nr 103 Roslagsbanan gällande fr.o.m. 1947-09-08. RB 103. Ref nr 683.
{Innehåller grafiska tidtabellen för Roslagsbanan från Stockholm Ö till Rimbo, Österskär, Eddavägen, Näsbypark och Långängstorp.}
UPP
Great train disasters The world's worst railway accidents. Kichenside, Geoffrey. Ref nr 383.
{Innehåller beskrivning av världens mest omfattande järnvägsolyckor med bild och text.}
UPP
Great trains ride again Believe the Thrill and Romance of the Golden Age of Railroading. NTSC 60 min. Ref nr 454.
{Video som innehåller scener från flera museiföreningar i USA som kör med ånglok.}
UPP
Gretna's railroads Curry, Dr Mary G. Historic serie No 2. Ref nr 250.
{Kort beskrivning av järnvägen i Gretna, på engelska.}
UPP
Gripenbergsbanan Ett stycke småländsk järnvägshistoria i ord och bild. Thulin, Olof. Ref nr 162.
{En beskrivning av järnvägen Jönköping Gripenberg genom presentation av tidningsklipp, jämte text och bilder.}
UPP
Grosse Züge, Höhepunkte der Eisenbahngeschichte Temming, Rolf L. Ref nr 126.
{Beskrivning av de stora tyska tågens utveckling.}
UPP
Gruvgården - Fors Järnväg Andren, Ernst & Sundström Erik. SJK skriftserie nr 5. Ref nr 612.
{Grundlig beskrivning av GFJ och Garpenberg, inklusive stationsbilder, bangårdsritningar, tekniska data, bilder, skisser och listor av den rullande materielen.}
UPP
Grödingebanan Lindahl, Jan. BV. Ref nr 666.
{Beskrivning av Grödingebanans upphandling, byggande, tunnlar och invigning med tekniska data.}
UPP
Guide to Tourist Railroads and Museum 2000 Empire State Railway Museum 35th Annual. Ref nr 614.
{Förteckning över alla amerikanska museijärnvägar och järnvägsmuseer, på engelska}
UPP
Gula Faran Spårvägen i Norrköping 75 år. Forsström, Willy & Hägglund, Bo. Ref nr 198.
{Beskriver spårvägsutvecklingen i Norrköping, inkl kartor, bilder, vagnslistor, data och ritningar.}
UPP
Gurklisten 1993 Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 93:1-4. Ref nr 484.
{Innehåller: Östgötaångloken L15p, VB-loken, L19p, med tekniska data, berättelse om Tp-loken och VB 100 år.}
UPP
Gurklisten 1994 Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 94:1-3. Ref nr 485.
{Innehåller: Beskrivning av VB 100 år med tekniska data för rullande materiel, Östgötaångloken S27p, WÅB och NVHJ ånglok med tekniska data, Stationshusen vid VSBJ,}
UPP
Gurklisten 1997 Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 97:2-4. Ref nr 486.
{Innehåller: MÖJ invigning, SJ lok och vagnar i början av 1870-talet, Fågelsta och Linköpings stationer, Järnvägar på Gotska Sandön.}
UPP
Gurklisten 1998 Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 98:1-4. Ref nr 487.
{Innehåller: MÖJ, Lok Np, KBJ-lok och lok på småländska 891-banor med tekniska data.}
UPP
Gurklisten 1999 Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 99:1-4. Ref nr 488.
{Innehåller: Minnen från WFJ, WFÖJ, MÖJ, Motala Verkstads sexkopplade smalspårslok, Miniatyrbanan vid Skeda Udde.}
UPP
Gurklisten 2000 Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 2000:1-4. Ref nr 597.
{Innehåller: WFÖJ 25 år, Motorlok & motorvagnar, Järnvägen för 100 år sedan, Osannolika tågsammansättningar, Lagerlundaolyckan, Ffestiniog Jvg, god- & specialvagnar, Aska vedbana, Märklin & Fleischmann.}
UPP
Gurklisten 2001 Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 2001:1-4. Ref nr 691.
{Innehåller: Ånglok i 200, ÅBJ, TÖJ för 50 år sedan, Eldrift VSb 75 år, Framtiden för WFJ, Wadstena stn, Big Boy, Borghamns kalkbrott, Hogwarts Express, Deltic - diesellok.}
UPP
Gurklisten 2002 Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 2002:1-4. Ref nr 744.
{Innehåller: Postvagnar, Hovsbanan, Nya lok till S&NJ, Fleischmann 50 år, Järnväg genom USA 1870, Godstarfik i Vadstena, Banupprustning, S2p 3037 i Västervik, ÖCJ 100 år, Engelska snälltåg, Spårvidder.}
UPP
Göteborg - Alfvesta En färd med Göteborg - Borås och Borås - Alfvesta Jernvägar. Järnvägsbolagen. Ref nr 547.
{Reseberättelse med bilder, stationsbeskrivningar och linjekartor.}
UPP
Göteborg - Borås Jernväg Thulin, Bertil, m.fl. SJK skriftserie nr 62. Ref nr 352.
{Beskrivning av banan, stationer och rullande materiel, med bilder, stationsritningar, fordonsskisser, tekniska data och fordonslista.}
UPP
Göteborg 1923 100 Bilder, Jubileumsårets Minnesalbum. Ref nr 135.
{Bilder från Göteborg 1923, året för Jubileumsutställningen.}
UPP
Göteborgs Trafikalmanacka 2002 100 år med elektrisk spårväg i Göteborg. Hammarson, Per. Gbg traf 2002. Ref nr 716.
{Innehåller almanacka för 2002 med bilder på Göteborgs spårvagnar.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem