Bokreferenser i Titel-ordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i titelordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över titlar som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller den understrukna titeln. Tyvärr saknas några bilder.

P 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
HOME
 
INDEX

Paprikatågen SJ motorvagn litt Yoa2 - X9. Hällqvist, Arne. SMoK B 3. Ref nr 334.
{Presentation av motorvagnstågen med bilder, ritningar, tekniska data och nummerlistor.}
UPP
Perler på et spor En reise i Jerbanens kulturminner. Holös, Björn & Skaug Höymork, Reidar. Ref nr 774.
{Beskriver i berättande ton järnvägarna i Norge med bana, stationer, broar, tunnlar och järnvägsmuseer.}
UPP
Person-, Post-, Fång- & Packvagnar vid Statens Statsbanor 1890 SJ. Ref nr 130.
{Skisser och data om svenska statsbanornas personvagnar m.m. år 1890.}
UPP
Popular Mechanics, nr 10 oktober 1964 Svenska upplagan, Gör er fritid rikare. Holst, Lennart, m.fl. Ref nr 173.
{Flera artiklar, bl.a. Monorail, Märklin jubilerar.}
UPP
Portrait of Bluebell Steam The Bluebell Railway in colour. Welch, Michael S. Ref nr 284.
{Bildberättelse från den engelska järnvägen Bluebell Railway i södra England.}
UPP
Post och järnvägar i Östergötland Torkelstam, Åke & Ohlsson, Gösta. Specialhandbok 21. Ref nr 522.
{Beskriver poststationer i Östergötland, samt lokalpost och fraktpostmärken.}
UPP
Program till Järnvägsmuseets dag 2003 en resa till järnvägens barndom. Sjöö, Robert , m.fl. Ref nr 763.
{Programpunkter för museets dag 2003 med bilder på deltagande lok och vagnar.}
UPP
Program vid TÖJ medaljutdelning och middag med anledning av förstatligandet 1950. Ref nr 813.
{Innehåller bordsplacering vid middagen i Folkborgen, samt kort beskrivning av tågrörelsens utveckling.}
UPP
På meterspår under midnattssol Till 75-årsminnet av Kiruna spårvägar. Hedman, Raymaond & Rickheden, Per. Ref nr 77.
{Minnesskrift från Kiruna Spårvägar med bilder, data och vagnsritningar, samt lista över rullande materiel.}
UPP
På skena och gata Kollektivtrafiken i Gävle 1909-1984. Forsell, Lennart & Ödén, Peter. SSS. Ref nr 386.
{Beskrivning av spårvägen i Gävle med buss och spårvagn, inklusive tekniska data, bilder och nummerlista.}
UPP
På väg till Öresund Öresundsförbindelsen och de svenska landanslutningarna. Svedab. Ref nr 424.
{Beskrivning av Öresundsbron och järnvägsanslutningarna på svenska sidan, med kartor.}
UPP
På Värmländsk räls Järnvägar i Värmland under 150 år. Forsaeus, Svante, m.fl. Skriftserie 15. Ref nr 523.
{Beskriver järnvägarnas i Värmland utveckling och livet runt omkring.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem