Bokreferenser i Titelordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i titelordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över titlar som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller den understrukna titeln. Tyvärr saknas några bilder.

B 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
HOME
 
INDEX

Banarbete på Blekinge Kustbana En film om upprustningsarbetet på Blekinge Kustbana under 1994. VHS 34 min. Ref nr 451.
{Video som visar spårbyte på BKB.}
UPP
Bandelsregistret Reviderad Febr 1998. Karlsson, Lars-Olof, Arbman, Mats, Jönsson, Åke, m.fl. SJK forskning nr 11. Ref nr 104.
{Uppdelning av det svenska järnvägsnätet i bandelar. Innehåller förteckning över samtliga bandelar.}
UPP
Banedata '94 Data om jernbanene i Norge. Bjerke, Thor, m.fl. Ref nr 303.
{Tekniska data om samtliga banor i Norge med bansträckning, stationer, foton och tabeller.}
UPP
Banestetik Banverkets policy och mål gällande järnvägens estetik och miljö. Kjessel, Bo. BV. Ref nr 681.
{Banverkets policy och mål för banestetik, Budorden vid utformningen av banan och dess delar.}
UPP
Banvakt 17 Wååg, Nils Erik. SJK skriftserie nr 59. Ref nr 542.
{Beskriver banvakten i banvaktsstuga 17, några km söder om Grängesberg, och dennes arbete och liv.}
UPP
Basic Model Railroading Getting started in the hobby. Model RR books 12197. Ref nr 570.
{Innehåller grundläggande information om byggande av modelljärnvägar, nybörjarfrågor, digitalkontroll, skalor, landskap, vägkorsningar, m.m.}
UPP
Bergslagernas Järnvägar 1879-1979 Claesson, Morgan & Lundvall, Börje. BJ. Ref nr 69.
{Beskrivning av bana, sträckning, rullande materiel, inklusive bilder och data om lok och vagnar.}
UPP
Bevarade Järnvägsfordon Normalspår Svensson, Anders. JHR. Ref nr 337.
{Nummerlistor över alla bevarade järnvägsfordon av normalspårvidd uppdelade på ägande förening.}
UPP
Bevarade Järnvägsfordon Smalspår Svensson, Anders. JHR. Ref nr 338.
{Nummerlistor över alla bevarade järnvägsfordon av smalspårvidd uppdelade på ägande förening.}
UPP
Bilar på räls Ekström, Gert , Ericson, Lars & Karlsson, Lars Olov. AoH. Ref nr 74.
{Bilder på rälsgående bilar från svenska och vissa utländska järnvägar.}
UPP
Bilder från Skåne - Smålands Järnväg del 1 Värnamo - Strömsnäsbruk. Rosén, Bengt. SSJF del 1. Ref nr 422.
{Bilder från bansträckningen Värnamo till Strömsnäsbruk med stationer, lok, vagnar och personal.}
UPP
Bilder från Skåne - Smålands Järnväg del 2 Strömsnäsbruk - Kärreberga. Rosén, Bengt. SSJF del 2. Ref nr 423.
{Bilder från bansträckningen Strömsnäsbruk till Kärreberga med stationer, lok, vagnar och personal.}
UPP
Bilistens miniatyratlas över Sverige 17 kartor i skalan 1:2000000 jämte namnregister. Thordeman, Bror. Ref nr 696.
{Kartor över Sverige med vägsträckor och järnvägslinjer från 1927.}
UPP
Bjurström Lokomotorer AB Slipmaterial, Västervik. Freding, Mats. SJK småbaneavd. Ref nr 448.
{Beskrivning av samtliga modeller och typer av lokomotorer tillverkade vid Slipmaterial, inkl lista, data, foto och ritningar.}
UPP
BLHJ Lund stads järnvägar 1901 - 1939 Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg. Sandin, Gunnar, m.fl. Ref nr 380.
{Beskrivning av bana, stationer, bangårdar och rullande materiel, inklusive foton, ritningar, listor och vissa tekniska data.}
UPP
Bohusbanan 75 år, Göteborg - Tingstad - Uddevalla I går - I dag - I framtiden. Svensson, Sven-Eric. Ref nr 664.
{Innehåller Bohusbanans förhistoria, byggande, utveckling, busstrafiken, stationer och hållplatser.}
UPP
Boken om tåg Ellis, C Hamilton. Ref nr 446.
{Innehåller berättelser om järnvägens utveckling i världen, dock främst i USA, med teckningar i färg, ritningar och illustrationer.}
UPP
Borås - Herrljunga Järnväg 1863-1988 Thulin, Bertil. SJK skriftserie nr 45. Ref nr 39.
{En historik över järnvägen åren 1863-1988, inklusive listor över rullande materiel.}
UPP
British Locomotive Catalogue 1825-1923 London and North Western Railway and its constituent companies. Baxter, Bertram & Baxter, David. Volume 2B. Ref nr 46.
{Lista över samtliga lok vid LNWR sorterade enligt axelföljd och tillverkare.}
UPP
Buffertens betydelse för järnvägsvagnar och gods däri Buffers. SJF 489.8. Ref nr 518.
{Sammanställning av informationsblad om buffertar, inkl lista, buffertdata och ritningar.}
UPP
Bygg ett modellhus Handbok och katalog modellbyggarmaterial. Gylin, Peter. Katalog nr 1. Ref nr 412.
{Handbok för hur man bygger i modell med plastikard och i silikonformar.}
UPP

Upprättad: 2004-12-05   /   Benny Nilsson,