Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 
MÖJ, Mellersta Östergötlands Järnvägar
Linje

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow
Snabbfakta  Förhistoria (2009-01-31)
Linjen Linköping - Fågelsta  byggs och invigs Linjen Linköping - Fågelsta  byggs och invigs (2009-01-31)
Linjen Linköping - Ringstorp Linjen Linköping - Ringstorp (2009-01-31)
Linjen Klockrike - Borensberg, elektrisk drift Linjen Klockrike - Borensberg, elektrisk drift (2009-01-31)
Järnvägsprojektet Ringstorp-—Slätbaken. Järnvägsprojektet Ringstorp — Slätbaken (2009-01-31)
Linjen Fornåsa — Motala Linjen Fornåsa — Motala (2009-01-31)
Elektrisk drift, elfordon beställs Elektrisk drift, elfordon beställs (2009-01-31)
Sammanslagning med FVÖJ, elektrifiering till Vadstena Sammanslagning med FVÖJ, elektrifiering till Vadstena (2009-01-31)
Lok och motorvagnar vid MÖJ Lok och motorvagnar vid MÖJ (2009-01-31)
Mellersta Östergötlands Nya Järnvägsaktiebolag Mellersta Östergötlands Nya Järnvägsaktiebolag (2009-01-31)
Trafikförvaltningen Östergötlands smalspåriga järnvägar, TÖJ, T. Ö. J. Trafikförvaltningen Östergötlands smalspåriga järnvägar, TÖJ, T. Ö. J. (2009-01-31)
ärnvägen säljs till Norra Östergötlands Järnvägar. MÖJ renoveras och moderniseras Järnvägen säljs till Norra Östergötlands Järnvägar. MÖJ renoveras och moderniseras (2009-01-31)
Norra Östergötlands Järnvägar och Mellersta Östergötlands Järnvägar under åren 1934—1944 Norra Östergötlands Järnvägar och Mellersta Östergötlands Järnvägar under åren 1934 — 1944 (2009-01-31)
Trafiken och trafikutvecklingen Trafiken och trafikutvecklingen och första nedläggning av bandel (2009-01-31)
Järnvägen säljs till staten Järnvägen säljs till staten (2009-01-31)
1904 års utredning om sammanslagning av FVÖJ och MÖJ 1904 års utredning om sammanslagning av FVÖJ och MÖJ (2009-01-31)
MÖJ, Instruktion för den elektriska driften Instruktion för den elektriska driften (2009-01-31)
Tekniskt beskrivning över den elektriska driftens utförande Tekniskt beskrivning över den elektriska driftens utförande (2009-01-31)
Beskrivning av MÖJ linje Beskrivning av MÖJ linje  (description of MÖJ line)  (2009-01-31)
Karta MÖJ  Karta MÖJ (Map MÖJ)  (2009-01-31)
Grafisk  tidtabell och tjänstetidtabell 1929 Grafisk  tidtabell och tjänstetidtabell 1929 (2009-01-31)
Tidtabell MÖJ 1930 Tidtabell MÖJ 1930 (Timetable MÖJ 1930)  (2009-01-31)
Banprofil MÖJ Banprofil MÖJ (Line gradient) (2009-01-31)
MÖJ ellok nummer 2 med persontåg år 1915.
Första tur, provkörning, MÖJ ellok nummer 2 med persontåg år 1915. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Nästa sida Next page


 Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999. Lars-Olov Karlsson, Från Wadstena till Vadstena , Norra Östergötlands Järnvägar och Mellersta Östergötlands Järnvägar under åren 1924 - 1944. Svenska elmotorvagnar.
 

© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2009-01-31