Return to UGJ mainpage
Åter till UGJ huvudsida?
Klicka i bilden ovan

UGJ, Uppsala - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten

Historik UGJ och dess bibanor (History)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Förhistoria, Prehistory Förhistoria, Prehistory (2004-03-05) 
Banan byggs, construction of the railway Banan byggs, construction of the railway (2004-03-05) 

Trafiken startar, start of traffic (2004-03-05)  

Trafiken startar, start of traffic
Banan, the track (2004-03-05) 

Rullande materiel, rolling stock
Rullande materiel, rolling stock (2004-03-05) 

Drift och underhåll, maintenance
Drift och underhåll, maintenance (2004-03-05) 

Bibanan Örbyhus - Dannemora (branch line)
Bibanan Örbyhus - Dannemora (branch line) (2004-03-10) 

Bibanan Orrskog - Söderfors (branch line)
Bibanan Orrskog - Söderfors (branch line) (2004-03-10)  

Bibanan Gävle Södra - Bomhus  (branch line)
Bibanan Gävle Södra - Bomhus (branch line) (2004-03-05) 

Bibanan Tierp - Strömsberg  (branch line)
Bibanan Tierp - Strömsberg (branch line) (2004-03-05)  

Trafiken, traffic
Trafiken, traffic (2004-03-05) 

Folkparker, amusement parks
Folkparker, amusement parks (2004-03-05) 

Descipton of UGJ and its surrorundings
Beskrivning av UGJ och dess omgivning

Järnvägen förstatligas, sold to the Swedish state
Järnvägen förstatligas, sold to the Swedish state (2004-03-05) 

Järnvägen förstatligas, sold to the Swedish state
Åter till UGJ huvudsida, return to UGJ mainpage

UGJ engine No 23 in head of a passegertrain
UGJ Falulok nummer 23 med persontåg bestående av enbart boggievagnar passerar Järvsta på sin väg mot Uppsala år 1915. Järvstaviadukten skymtar i slutet av tåget. Trafiken på det här spåravsnittet ersattes av nydraget dubbelspår 9 oktober 1994. Här är den gamla banvallen numera ombyggd till asfalterad gång- och cykelbana. Foto: samling Olof Palm 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Train back to table of content
  Returtåg till UGJ huvudsida


© Rolf Sten
ugj_historik_00..html senast uppdaterad
2004-03-10