Return to previous oage
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

UGJ, Uppsala - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten

Bibanan Orrskog - Söderfors (branch line) Bibanan Orrskog - Söderfors (branch line) (2004-03-10)  

Banan öppnades för allmän trafik 15 december 1874. Banans längd var 9,21 kilometer och Line gradient Bibanan Orrskog - Söderfors (branch line)den var belagd med järnräls som vägde 21,5 kg per meter.
Största lutning var 10 ‰ och minsta kurvradie 297 meter.
Största tillåtna hastighet var satt till 21,4 km/t.
Inne på bruksområdet anlade bruket 1875 ett spårsystem som uppgick till 640 meter. Spåren utökades 1911 med 505 meter.
   I Söderfors uppfördes ett inför bibanans öppnade 1874 ett enkelt parallellstall i trä med ett spår. 1924 var stallet i så dåligt skick att man detta år rev det och uppförde ett nytt stall i tegel.
   Den ursprungliga järnrälsen byttes till under åren 1884 - 1888 till 24,8 kg:s stålräls. Hastigheten höjdes 1907 till 50 km/t.
Vidstående bild visar banans så kallade profil.

 

The station at Söderfors year 1875
Stationshuset i Söderfors 1875. Huset har ännu inte blivit målat. Byggnaden längst bort till vänster är det ursprungliga lokstallet i trä. Byggnaden till höger är godsmagasinet. Bortanför lokstallet och till vänster i bild gick spåren till bruksområdet. Bortåt i bild är i riktning mot Orrskog. Foto: Stig Nyberg.

Persontrafiken lades ned 1 januari 1962. Sedan bruksverksamheten minskat och kvarvarande verksamhet överfört sina transporter till landsväg lades godstrafiken ned 1 oktober 1989. Under 1993 revs spåren.

Drawing Söderfors yars year 1960Vidstående ritning visar spårsystemet i Söderfors år 1960. Vill du se en större bild? Klicka i bilden till vänster!

 

 

På nedanstående sätt beskrivs bibanan i Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926
Orrskog-Söderfors, 9 km. Det järnbruk, som år 1676 anlades vid Söderfors, är nu Upplands största och är berömt för sin tillverkning av stål av skilda slag samt grövre smiden, såsom skruvstycken, smidesstäd m. m. Söderfors är även känt för sitt natursköna läge vid Dalälven. I närheten av Orrskogs station ligger vid Untrafallen Stockholms stads kraftverk.

Söderfors station year 1880
Söderfors station sett åt andra hållet. Året är i början av 1880-talet och stationshuset har blivit målat. Ett persontåg draget av något av tankloken 5 - 9 eller 11 har just anlänt från Orrskog. Vagnarna till vänster som även fotografen stod på är lastade med Dannemoramalm. Foto: Stig Nyberg.

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to table of content
  Returtåg till UGJ historik innehållsförteckning


© Rolf Sten
ugj_historik_08..html senast uppdaterad
2004-03-10