Return to previous oage
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

UGJ, Uppsala - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten

Trafiken startar, start of traffic Banan, the track (2004-03-05) 


Kraftigare räls
Den ständigt ökande trafiken och därmed kraven på snabbare och tyngre tåg gjorde att banan efterhand förstärktes. Stationerna utökades och bangårdarna förlängdes.
Den ursprungliga järnrälsen byttes på huvudlinjen och sidobanorna till 24,8 kg:s stålräls under åren 1884 - 1888. Några år senare var det dags igen Under 1896 samt under åren 1902 - 1904 belades hela huvudlinjen med räls som vägde 40,5 kg/m.
I och med den kraftiga rälsen höjdes tillåtet axeltryck till 18 ton. Största tillåtna hastighet höjdes 1907 till 70 km/t och 1917 fick man tillstånd för 90 km/t. På sidobanorna höjdes hastigheten 1907 till 50 km/t.

Nya broar
Broarna förstärktes också i takt med banan i övrigt. 1901 ersattes den gamla bron med en ny som placerades intill (uppströms) den gamla bron. Den gamla bron monterades ned och såldes till Spännarhyttan där den kom till användning i en högbana.

The new bridge over Dalälven year 1901
Den nya bron över Dalälven byggdes 1899 - 1901. Stålkonstruktionen byggdes av Göteborgs mekaniska verkstad och vägde 333,3 ton. Bilden är tagen 1901 och visar provbelastning av bron, tre lok är utkörda på bron. Foto från Uppfinningarnas bok 1906.

Moderniseringar
Under åren byggdes även bangårdarna ut. Allt i takt med ökade krav på hastighet, axeltryck och tåglängder. Ställverk installerades villket gjorde att växlar och semaforer kunde centralomläggas. Signalsystemen moderniserades med bland annat modernare semaforer. I slutet av 1920-talet började en del semaforer att ersättas av elektriska dagljussignaler. På Gävle Södra installerades också ett antal dvärgsignaler.

Linjeomläggningar
Under åren gjordes naturligtvis ett antal mindre förändringar av spåren men även stora linjeomläggningar gjordes.
   1900 lades ett nytt spår bredvid det gamla mellan Skutskär och Harnäs. Det gamla spåret behövdes för växling mellan industrierna och hamnen i Harnäs.
   Sammanbindningsbanan med GDJ-stationen ändrades i slutet av 1800-talet. 1888 fylldes Islandsån igen och bron togs då bort. Åren 1896 - 1898 kompletterades det tidigare enkelspåret men ytterligare två spår. Av den anledningen byggdes bron över Gavleån om till en fast trespårig bro.

Bridge over Gavleån year 1915
Trespårsbron över Gavleån omkring 1915. Till vänster ligger GDJ-stationen och till höger UGJ Gävle Södra. Foto från gamalt postkort. Samling Rolf Sten.

    1914 lades anslutningen av Bibanan till Dannemora om. Bibanan hade anslutits till huvudspåret via en linjeväxel strax söder om Örbyhus (Upplanda banvaktsstuga). Nu drogs Bibanan om genom att dess spå förlängdes in och anslöts direkt till Örbyhus station.
   1923 lades Bomhusbanans anslutning till huvudlinjen om. Anledningen till detta vara att man behövde plats inför uppförandet av de nya verkstäderna (AB Trafikförbundets verkstäder) samt de nya lokstallarna för OKB.

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to table of content
  Returtåg till UGJ historik innehållsförteckning


© Rolf Sten
ugj_historik_04..html senast uppdaterad
2004-03-05