Return to previous oage
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

UGJ, Uppsala - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten

Trafiken startar, start of traffic (2004-03-05)  

Järnvägen invigs och tas i trafik
Det allra första extra persontåget gick från Uppsala 13 oktober klockan 0900 och ankom till Gävle klockan 1400. Det tog bara fem timmar och det ansågs på den här tiden som något alldeles extra.
   Sedan alla arbeten som behövdes för banas slutbesiktning avslutats och banan i vederbörlig ordning hade godkänts beslöt att den officiella invigningen skulle ske 14 december 1874 varefter banan skulle öppnas för allmän trafik.
   Uppsala - Gäfle Järnväg med signaturen UGJ hade öppnats för allmän gods- och persontrafik.

Opening of UGJ, December 14 Th 1874
Teckningen visar invigningstågets ankomst till Gävle Södra 14 december 1874. Bild: Uppsala - Gäfle Järnvägars minnesskrift 1874 - 1924.

7 033 042 kronor
Banan var 132,491 kilometer lång inklusive bibanorna Örbyhus - Dannemora och Orrskog - Söderfors. Kostnaden för detta inklusive rullande materiel uppgick till 7 033 042 kronor.
- Huvudspåret Gävle - Uppsala var 114,281 km.
- Bibanan Örbyhus - Dannemora var 9,000 km.
- Bibanan Orrskog - Söderfors var 9,210 km.
- Banan var belagd med järnräls som vägde 21,5 kg per meter.
- Huvudspåret och sidobanornas största lutning var 10 ‰.
- Minsta kurvradie på huvudspåret var 445 meter och på sidobanorna 297 meter.
- Största tillåtna hastighet på huvudspåret var 32,1 km/t och på sidobanorna 21,4 km/t.

Trots att banan hade godkänts för allmän trafik återstod det många arbeten att utföra innan den slutliga besiktningen kunde göras. Denna utfördes 22-26 maj 1876 och därmed var UGJ slutligen i sin helhet klar.

Uppsala - Gäfle Järnvägsaktiebolag ny sigillNytt bolagsnamn
Upsala Margretehills Jernvägsaktiebolag kom att vara järnvägsbolagets firmanamn ända fram till 22 oktober 1913 då det ändrades till Uppsala - Gäfle Järnvägsaktiebolag. Det gamla namnet speglade den från början tänkta slutpunkten Margretehill på Gävle - Dala Järnväg. Margretehill som för övrigt bytte namn till Forsbacka 1 juni 1894.
Vidstående bild visar bolagets nya sigill.

 

Gävle Södra station year 1910
Gävle Södra station omkring 1910. Till vänster i bild är i riktning mot Uppsala. Det nya stationshuset uppfördes på samma plats som det gamla 1926. Foto: Stig Nyberg.
.

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to table of content
  Returtåg till UGJ historik innehållsförteckning


© Rolf Sten
ugj_historik_03..html senast uppdaterad
2004-03-05