Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 
GDJ, Gävle-Dala Järnväg (ar)

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
Facts about Gävle - Dala railway Snabbfakta Gävle - Dala Järnväg (about GDJ) (2003-05-14)
Facts about Gävle - Dala railways Snabbfakta Gävle - Dala Järnvägar (about GDJ) (2008-01-18)
Map Gävle-Dala Järnväg Karta  Gävle - Dala Järnväg (Map GDJ) (1999-08-06)
Key map Gävle-Dala Järnvägar Översiktskarta  Gävle - Dala Järnvägar (key map Gävle - Dala railways) (1999-08-06)
Gävle-Dala Järnvägar rolling stock Rullande materiel  (Rolling stock) (2012-10-20)
Rolling stock. GDG, rullande materielen vid BJ, GDJ, SDJ samt DJ 1946 GDG, rullande materielen vid BJ, GDJ, SDJ samt DJ 1946 (2004-01-22)
Rolling stock. GDG, rullande materielen vid BJ, GDJ, SDJ samt DJ 1946 Förteckning över gods- och specialvagnar vid GSG 1914 
Timetable Gävle-Dala Järnvägar Tidtabell Gävle - Falun - Älvdalen 1930 (Timetable) (2002-10-08)
Timetable Gävle-Dala Järnvägar Tidtabell Falun - Björbo 1930 (Timetable) (2002-10-08)
Line gradient Gävle-Dala Järnvägar Banprofil Gävle - Falun (line gradient) (2002-10-08)
Line gradient Gävle-Dala Järnvägar Banprofil Falun - Rättvik - Mora (line gradient) (2002-10-08)
Line gradient Gävle-Dala Järnvägar Banprofil Mora - Älvdalen (line gradient) (2002-10-08)
Line gradient Gävle-Dala Järnvägar Banprofil Falun - Björbo (line gradient) (2002-10-08)

The oldest station in Gävle
Den äldsta stationen i Gävle låg nere vid hamnen. Teckningen visar stationen från hamnsidan 1857. Bild: Svenska Järnvägsföreningens jubileumsskrift 1926.


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
gdj_inneh.htm senast uppdaterad 2012-10-20