Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 GDJ, Gävle - Dala Järnvägar

Av Rolf Sten


   Snabbfakta (facts about GDJ)
Vid
Gävle - Dala Järnvägs bolagsstämma 1918 beslöts att GDJ skulle övertaga dotterbolagens koncessioner samt därefter upplösa FRMJ och FVJ.
Från och med 1 januari 1920 ingick alla Järnvägarna helt i Gävle - Dala Järnväg. Från det här datumet kom GDJ att benämnas Gävle - Dala Järnväg
ar.


Bilden ovan visar ett GDJ malmtåg på väg upp mot Ryggen på linjen mellan Falun och Gävle. Tåget dras av dubbla ånglok. Längst bak skymtar ännu ett ånglok som hjälper till med påskjut i den långa, 16 promille starka lutningen. Bilden är tagen omkring 1925 och kommer från Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift.

Och sedan
I samband med Sala - Gysinge - Gävle Järnvägs (SGGJ) tillkomst byggdes dubbelspår mellan Hagaström och Gävle. Det andra spåret togs i drift 21 mars 1905.

Elektrifiering
1943 elektrifierades sträckan Gävle - Falun. Den elektriska driften startade den 1 oktober.
1978 elektrifierades sträckan Rättvik - Mora. Den elektriska driften startade den 28 maj. Linjen Rättvik - Mora är numera en del av sträckan Borlänge - Rättvik - Mora. GDJ: s bandel Falun - Rättvik , sträckan Grycksbo - Rättvik revs upp 1966-1967.

Förstatligandet
Den 1 juli 1947 hade staten skaffat sig aktiemajoritet i GDJ och exakt ett år senare överfördes GDJ till Statens Järnvägar.

Fjärrblockering (fjb)
1962 blev Mora Noret station fjärrstyrd från Mora station
1 februari 1968 togs fjärrblockering i drift mellan Gävle och Storvik.
26 juni 1975 togs fjärrblockering i drift mellan Storvik och Korsnäs.
13 november 1975 togs fjärrblockering i drift mellan Korsnäs och Falun.
20 september 1976 införlivades även Falun station i fjärrblockeringen.
All fjärrblockering mellan Gävle och Falun station styrs från tågledningscentralen i Gävle.

Nedläggningar
29 maj 1960 lades persontrafiken ned på sträckan Falun - Repbäcken.
29 maj 1960 lades godstrafiken ned på sträckan Källviken - Repbäcken.
1 september 1961 lades persontrafiken ned på sträckan Mora - Älvdalen
1 december 1965 lades persontrafiken ned på sträckan Falun - Grycksbo
1 december 1965 lades all trafik ned på sträckan Grycksbo - Rättvik.
1 september 1987 lades godstrafiken ned mellan Falun Norra och Grycksbo.
1 juni 1990 lades godstrafiken ned mellan Falun Central och Falun Norra.

Återöppnande
8 september 2003 återöppnades, den 12 kilometer långa, sträckan Falun C - Grycksbo för godstrafik. Banans upprustning gick på drygt 50 miljoner och bekostades gemensamt av Banverket, Stora Enso och Grycksbo pappersbruk.

Rivning av spår
Mellan Källviken och Kvarnsveden revs spåren upp 1960.
Mellan Grycksbo och Rättvik revs spåren upp 1966-1967.
Mellan Tisken och Källviken revs spåren upp 1979.
Gävle station 1940
Gävle Central år 1940. Ett GDJ-tåg är på ingående på det högra spåret. Ännu är inte GDJ förstatligat, Det skedde inte förrän 1947/1948. Gatan i förgrunden är Nygatan och bilden är tagen från dåvarande ställverkshuset. Foto: Rune Lundby

Return to page top

 Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)
  Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)© Rolf Sten
gdj_ar_snabbfakta.htm senast uppdaterad 2008-01-18