Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 GDJ, Gävle - Dala Järnvägar

Av Rolf Sten

Banprofil Falun - Mora
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient Falun - Mora

Banprofilen kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

Return to page top

 Return to GDJ table of content
  Returtåg till GDJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
gdj_profil_falun_mora..html senast uppdaterad 8 oktober 2002