GSG

Trafikförvaltningen Göteborg - Stockholm - Gäfle
                                                       

Förteckning över gods- och specialvagnar vid GSG
(List of wagons & special wagons 1914) Utgiven 1 januari 1914
Förteckningen omfattar omnämnda vagnar vid BJ, SWB och GDJ.
Förteckningen har välvilligt ställts till förfogande av Johan Lyrfalk
”Historiskt” tackar för detta!
Observera att filerna nedan är så kallade PDF-filer som du kan ladda hem. För att kunna läsa filerna behöver du en så kallad Acrobat Reader installerad i din dator. Acrobat Reader är gratis och finns att ladda hem.
Klicka på vidstående figur om Du behöver:

Filen nedan är stor och kan ta ganska lång tid att hämta.
Klicka på vidstående PDF-symbol

Hämta gods- och specialvagnar vid GSG

Gods- och specialvagnar vid GSG 1914
(Wagons & special wagons) 470 kB  (990909) 


  Returtåg till Bj "rullande materiel"

 


© Rolf Sten
gdg..htm senast uppdaterad 11 oktober 1999