Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan!

 Bergslagernas Järnvägar

Av Rolf Sten


Rullande materiel (Rolling stock)
Gör Ditt val och klicka på den gula pilen. (Make your choice and click at the yellow arrow)
Under construction Dragfordon (Engines) (xxxxxx) 
Under construction Motorvagnar (rail motorcoaches) (xxxxxx)  
Under construction Personvagnar (carriages.) (xxxxxx)
Under construction Godsvagnar (vans) (xxxxxx)
List of rolling stock at GDG Förteckning över rullande materiel vid Trafikförvaltningen Göteborg - Dalarne - Gävle, GDG år 1946 (List of rolling stock at GDG year 1946) PDF-filer (1999-08-23 
List of wagons & special wagons at GSG  Förteckning över gods- och specialvagnar vid Trafikförvaltningen Göteborg - Stockholm - Gäfle år 1914 (Wagons & special wagons at GSG year 1914) PDF-fil (1999-09-09) 


Train back to Bj table of content
  Returtåg till BJ innehållsförteckning

 


© Rolf Sten
fordon.htm senast uppdaterad 22 oktober 2001