Retur till BJ rullande materiel. Return to BJ "rolling stock"
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan!
 GDG

Trafikförvaltningen Göteborg - Dalarne - Gävle
                                                       

Förteckning över rullande materiel
(List of rolling stock 1946) Utgiven april 1939 och uppdaterad
till och med 1946
Förteckningen omfattar den rullande materielen vid BJ, GDJ, SDJ samt DJ
Förteckningen har välvilligt ställts till förfogande av Morrgan Claesson
”Historiskt” tackar för detta!
Observera att filerna nedan är så kallade PDF-filer som du kan ladda hem. För att kunna läsa filerna behöver du en så kallad Acrobat Reader installerad i din dator. Acrobat Reader är gratis och finns att ladda hem.
Klicka på vidstående figur om Du behöver:

Filerna nedan är stora och kan ta ganska lång tid att hämta.
Välj fil genom att klicka på vidstående PDF-symbol

DEL 1 LOKOMOTIV OCH MOTORVAGNAR
(Engines & rail motorcoaches) 325 kB  (990823) 

DEL 2 Rälsbussar och lokomotorer
(Rail motorcoaches & motorengine) 146 kB (990823)  

DEL 3 Person-, post- och resgodsvagnar
(Carriages, mail vans, luggage vans) 388 kB (990823) 

DEL 4 Resgodsvagnar
(Luggage vans) 144 kB (990823) 
 DEL 5 Slutna vagnar, Kyl- och varmvagnar
(lRefrigerator and heated vans) 236 kB (990823) 
 DEL 6A Öppna vagnar
(Open wagons) 271 kB (990823)  
DEL 6B Öppna vagnar
(Open wagons)284 kB (990823)   
 DEL 7 Tjänstevagnar
(Service wagons) 254 kB (990823) 
 DEL 8 Privatvagnar
(Privately-owned wagons) 127 kB (990823)  


Train back to BJ t"rolling stock"
  Returtåg till Bj "rullande materiel"

 


© Rolf Sten
gdg..htm senast uppdaterad 11 oktober 1999