Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

 
DHdJ,
Dala - Hälsinglands Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör Ditt val och klicka på den gula pilen. (Make your choice and click at the yellow arrow)
Förhistoria Dala - Hälsingland Järnväg, DHdJ  (pre-history) (2002-06-19)

Byggnadstiden DHdJ  (construction of DHdJ) (2002-06-19) 

Invigningen av DHdJ  (opening of DHdJ) (2002-06-19)

DHdJ bana & byggnader  (DHdJ line and buildings) (2002-06-19)

Stationer och lastplatser vid DHdJ  (stations at DHdJ) (2002-06-19)
Trafiken på DHdJ  (traffic at DHdJ) (2002-06-19)

Ångloken vid DHdJ  (steam engines at DHdJ) (2002-06-19)

Person- och godsvagnar vid DHdJ  (wagons at DHdJ) (2002-06-19)

Personal vid DHdJ  (staff at DHdJ) (2002-11-26)

Rallare vid DHdJ berättar (navvys at DHdJ) (2002-06-19)

Arrendering av DHdJ till Statens Järnvägar (leasing to SJ) (2002-06-19)

Försäljning av DHdJ till Statens Järnvägar (sold to SJ) (2002-06-19)

SJ-tiden och idag  (SJ-period and status today) (2017-11-18)

Karta över DHdJ  (Map.) (2002-06-19)
Tidtabell från 1917 (Timetable year 1917) (2002-06-17)  

Tidtabell från 1930 (Timetable year 1930) (2002-06-17)  

Grafisk tidtabell från 1914 (Graphical timetable year 1914) (2002-06-17)  

Banprofil Dala - Hälsinglands Järnväg (Line gradient) (2002-06-19) 
Museiföreningen Dala - Hälsinglands Järnvägs hemsida

Har Du bilder eller annat material om DHdJ som du vill dela med dig?
Privatbanetiden eller SJ-tiden spelar ingen roll. Allt är intressant!
Hör av dig tillTrain back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
dhdj_inneh.htm senast uppdaterad 2017-11-18