Return to previous page
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan!

 DHdJ, Dala - Hälsinglands Järnväg

Av Rolf Sten

Banprofil Dala - Hälsinglands Järnväg
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient DHdJReturn to page top

 Teturn to DHdJ table of content
  Returtåg till DHdJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
dhdj_profil..html senast uppdaterad 19 juni 2002