Return to previous page
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan!

 DHdJ, Dala - Hälsinglands Järnväg

Av Rolf Sten


Personal vid DHdJ  (staff at DHdJ) (2002-11-26)

Personalen år 1917
Följande sammanställning visar vilka som arbetade vid DHdJ år 1917.
Den beskriver när respektive person var född, när denne började vid DHdJ och omdet är känt vad personen hade för begynnelselön. under anmärkningar anges vilka tillägg som varje befattningshavare hade samt vilken befattning som personen eventuellt haft tidigare. Alla belopp är årssiffror

Staff at DHdJ maintenance shop Säversta year 1910
Personal i verkstaden Säversta på 1910-talet Tredje från vänster är "lång Olle" sedermera Oldenfalk. Hans son Harry Oldenfalk blev sedermera lokförare. Loket som skymtar är något av loken 1 - 4. Foto SJ, fritid fotosektionen Bollnäs. Repro:Uno Johansson.

Förkortningar
Bm = Banmästare
Bv = Banvakt
Hlpf = Hållplatsföreståndare
Kb = Kontorsbiträde
Knr = Konduktör
Lokf = Lokförare
Lokl = Lokeldare
Lokm = lokmästare
Lokp = Lokputsare
Lpv = Lastplatsvakt
St = Station
Stk = Stationskarl
Stkfm = Stationskarlsförman
Stfm = Stationsförman
Stm = Stationsmästare
Stins = Stationsinspektor
Vgsm = Vagnsyningsman
Vts = Stallvakt


Namn Befattning Född Anställd Begyn- Nuvarande Anmärkning
     år  år  nelselön  årslön   
Byråavdelningen
Viktor Emanuel Sylvén Trafikchef 1869 1899 3600 5500 1899 Trafikchefsassistent
Oscar Andersson Trafikchefsass. 1870 1899 - 4500 1899 Kontrollör
Johannes Gottfrid Pehrsson Förrådsförv. 1880 1899 720 2700 1899 kontorsbiträde
O. Andersson Kansliskrivare 1883 1903 - 1730
S. Hullander Kansliskrivare 1892 1908 - 1310
Trafikavdelningen
Otto Kristoffer Phersson Stins 1876 1899 1440 3793 Fri bostad + bränsle
Carl Albert Widman Stins 1870 1899 1449 3810 Fri bostad + bränsle
Carl Oscar Bergman Stins 1870 1899 1080 3412 Fri bostad + bränsle
Justus Alexius Erland Rydén Stins 1872 1899 864 3051 Fri bostad + bränsle
Karl Hilmer Törnblom stm 1879 1899 720 2137 1899 Kb. Fri bostad + bränsle
Johan Olof Olsson stm 1868 1899 864 2128 Fri bostad + bränsle
Erik Danielsson stm 1859 1899 864 2118 Fri bostad + bränsle
Per Oloof Persson Holm stm 1868 1899 864 2247 Fri bostad + bränsle
F. L. Östling Kb 1883 1902 - 1500
Hjalmar Mattsson Kb 1877 1899 648 1500 1899 Byråvakt
N. J. Karlsson Kb 1876 1900 - 1425
B. Björling Kb 1893 1912 - 1170
S. Bengtsson Ex. Kb 1895 1914 - 1260 (3:50 per dag)
A. I. Orsén Stfm 1888 1907 - 1449
P. Lindgren Stfm 1887 1914 - 1356
C. A. Palmér Hlpf 1872 1900 - 1389
P. Åslund Stkfm 1876 1899 - 1485
A. V. Karlkvist Stk vid byrån 1860 1900 - 1425
K. A. Borgström Stk 1881 1905 - 1230
P. Törnblom Stk 1874 1903 - 1305
K. O. Söderholm Stk 1884 1907 - 1230
C. G. Gustafsson Stk 1873 1902 - 1305
E. Vikblad Stk 1879 1902 - 1155
E. Svensson Stk 1884 1901 - 1305
Edvard Hedberg Stk 1893 1910 - 1080
E. A. Johansson Stk 1889 1914 - 1080
N. A. Olsson Stk 1868 1900 - 1425 Därav 120 kr grindpengar
Robert Olsson Stk 1885 1906 - 1230
P. A. Hallén St-vakt 1873 1900 - 1444 Därav 145 kr från posten
H. A. Edvall Ex. stk 1896 1911 - 1050 (3:50 per dag)
P. O. Edvall Ex. stk 1891 1909 - 1260 (3:50 per dag)
F. V. Kronkvist Pumpare 1872 1900 - 1305
C. A. Nilsson Lpv 1872 1900 - 1485 Därav 145 kr i grindpengar
Per August Albin Runell Knr 1870 1899 648 1800 + reseers. c:a 229 kr
Sixten Ferdinand Johansson Knr 1874 1899 648 1635 + reseers. c:a 240 kr
Johan Axel Vennersten Knr 1866 1899 576 1635 1899 smörjare) + reseers. 240 kr
Karl Viktor Bergvall Knr 1871 1899 576 1635 1899 smörjare) + reseers 229 kr
K. V. Borgman Vgsm 1888 1900 - 1365 + reseers 187 kr
A. F. Vinblad Vgsm 1871 1900 - 1365 + reseers 180 kr
P. Jonsson Ex. Vgsm 1893 1912 - 1065 + reseers 100 kr
Maskinavdelningen
Olaus Viktor Hedman Lokm 1865 1899 1680 2800 1899 Verkmästare
Hugo Conrad Fahlström Lokf 1865 1899 1008 1995 + reseers 398 kr
Lars Wilhelm Larsson Lokf 1867 1899 1008 1995 + reseers 378 kr
Ture Grunder Gravem Lokf 1867 1899 864 1995 + reseers 396 kr. 1899 ex lokf.
P. Jonsson Lokf 1869 1899 - 1860 + reseers 373 kr
Gustaf Ludvig Sahlberg Lokf 1870 1899 792 1860 + reseers 364 kr. 1899 Lokl
H. E. Andersson Lokl 1872 1900 - 1425 + reseers 260 kr
F. V. Eriksson Lokl 1869 1900 - 1425 + reseers 237 kr
Axel Robert Berglund Lokl 1878 1899 720 1425 + reseers 248 kr. 1899 Finkeldare
K . Åberg Lokl 1878 1900 1425 + reseers 227 kr
G. S. Berglund Lokl 1883 1902 1245 + reseers 232 kr
E. Lindkvist Lokl 1886 1905 1170 + reseers 134 kr
L. Rönn Pumpare 1878 1905 1305
P. Andersson Vts 1865 1899 1365
L. E. Fallgren Kolvakt 1870 1902 1,335
L. A. Andersson Ex Lokl 1888 1907 1140 + reseers 120 kr
E. L. Bengtsson Ex Lokl 1889 1908 1400 + reseers 120 kr
Verkstadspersonal
Gustaf Valfrid Hed Förman 1868 1899 1000 1710 57 öre/tim. 1899 Smed
A. L. Olsson Järnsvarvare 1877 1900 1440 48 öre/tim.
J. A. Fridström Snickare 1873 1903 1440 48 öre/tim.
O. Pettersson Järnarbetare 1871 1900 1350 45 öre/tim.
Ol. Olsson Järnarbetare 1889 1912 1200 40 öre/tim
O. Enlund Järnarbetare 1890 1914 1200 40 öre/tim.
J. Englund Smed 1891 1916 1500 50 öre/tim.
J. Svedberg Hantlangare 1859 1906 1140 38 öre/tim.
O. Mårtensson Lokp 1867 1912 1050 35 öre/tim.
K. Fahlström Lokp 1894 1916 1020 34 öre/tim.
A. Bengtsson Lokp 1886 1905 1050 35 öre/tim.
Anna Backman Vagnstädare. 1862 1899 660
Banavdelningen
Per Bengtsson Bm 1867 1899 1008 1725
Jonas Granath Bm 1870 1899 576 1725 1899 Banvakt
Anders Ferdinand Johansson Bm 1864 1899 1008 1725
Axel E. Bruhn Bm 1863 1899 1008 1725
Kurt Albert Johansson Bv 1871 1899 576 1425 Därav 120 kr i grindpengar
Oscar Fredrik Perrersson Bv 1872 1899 576 1305
Anders Eriksson Bäck Bv 1866 1899 576 1305
Anders Holm Bv 1872 1899 576 1425 Därav 120 kr i grindpengar
J. G. Eriksson Bv 1880 1905 1230
K. J. Ottosson Bv 1889 1913 1065
O. H. Flink Bv 1875 1900 1365
J. R. Forslund Bv 1871 1900 1305
G. A. Johansson Bv 1871 1900 1365
K. A. T. Haag Bv 1874 1900 1425 Därav 120 kr i grindpengar
O. E. Olsson Bv 1878 1906 1080
A. O. E. Svedberg Bv 1873 1901 1305
A. J. Sundberg Bv 1873 1900 1365
C. G. Johansson Bv 1882 1900 1365
K. E. Nordlöv Bv 1878 1900 1305
O. Nilsson Bv 1870 1900 1305
P. Eriksson Bv 1881 1906 1215
Frans Oscar Forsman Bv 1869 1899 576 1365
Johan Hjelm Bv 1866 1899 576 1449 Därav 144 kr i grindpengar
Johan Lindberg Bv 1865 1899 576 1449 Därav 144 kr i grindpengar
Olof Nilsson Bv 1866 1899 576 1305
Carl Andersson Bv 1865 1899 576 1449 Därav 144 kr i grindpengar
Per Johan Kvick Bv 1872 1899 576 1449 Därav 144 kr i grindpengar
O. E. Karlsson Bv 1876 1900 1305
H. Ehn Bv 1870 1899 1305
C. H. Johansson Bv 1875 1900 1305
Johan Hansson Bv 1867 1899 576 1449 Därav 144 kr i grindpengar
Johan Rickard Johansson Bv 1868 1899 576 1509 Därav 144 kr i grindpengar
K. R. Bäck Ex. Banarb. 1892 1911 1050 (3:50 per dag)
K. J. Andersson Ex. Banarb. 1885 1903 1050 (3:50 per dag)
S. K. Karlsson Ex. banarb. 1890 1913 1050 (3:50 per dag)
L. E. Forsblom Ex. Banarb. 1882 1910 1050 (3:50 per dag)
J. Åslund Ex. Banarb. 1882 1910 1050 (3:50 per dag)
E. Järnberg Ex. Banarb. 1889 1911 1050 (3:50 per dag)
N. Larsson Ex. Banarb. 1857 1903 1050 (3:50 per dag)
A. Risberg Ex. Banarb. 1881 1910 1050 (3:50 per dag)
L. Olsson Ex. Banarb. 1892 1915 1050 (3:50 per dag)

Back to page top
Previous page   Föregående sida Nästa sida  Next page


Train back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckningen

© Rolf Sten
dhdj_personal.htm senast uppdaterad 2007-08-20