Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Mellansel - Örnsköldsvik

(The state railway Mellansel - Örnsköldsvik)

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning
Make your choice
Snabbfakta om Mellansel - Örnsköldsvik (Facts about)
Snabbfakta om Mellansel - Örnsköldsvik (Facts about) (2001-01-02)
Karta Mellansel - Örnsköldsvik (map)
Karta Mellansel - Örnsköldsvik (map) (2001-01-02)
bandel 098 Bandel 049 sträckan Mellansel - Örnsköldsvik (2023-01-06)

Tidtabell 1930 Mellansel - Örnsköldsvik (Timetable)

Tidtabell 1930 Mellansel - Örnsköldsvik (Timetable) (2005-06-30)
Höjdkurva Mellansel - Örnsköldsvik (altitude contour)
Höjdkurva Mellansel - Örnsköldsvik (altitude contour) (2001-01-02)

Mellansels bangård omkring år 1900
Ovanstående bild visar Mellansels bangård omkring år 1900. Bortåt i bild är mot Långsele. Spåren i bildens vänsterkant leder mot Örnsköldsvik. Bortanför stationshuset syns järnvägshotellet och bortanför det syns godsmagasinet. Längst bort i bild, till vänster, skymtar de äldsta lokstallarna, uppförda 1892 respektive 1899. Till höger om stallarna syns det södra vattentornet. Det nuvarande lokstallet uppfördes 1910, bortom och till höger om vattentornet. Foto: Rolf Sten.
Mer om Mellansel finns HÄR!  

Nästa sida Next page

 

Return to Swedish state railways, table of content
  Returtåg till Statens Järnvägar" innehåll"

© Rolf Sten
msl_osk.html senast uppdaterad 2023-01-06