HOME
LISTA

049     Mellansel - Örnsköldsvik

FÖREGÅENDE
  (Mellansel) - Örnsköldsvik
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringMsl (Mellansel) h 736,8 64 1891-10-01 stn, anslutning Stambanan genom övre Norrland
Btj Brandtjäl h 738,9 65 1929

hp, †1974-06-17

Rös Rösåsberget v 742,2 96 1927 hp, †1974-06-17
Mn Moliden h 745,7 48 1922-10-01 stn, T hlp 1934-03-01, T hp, I hp 1984-05-21, †1986-06-01
Mn Moälven   745,7      
Mn Moälfven   745,7      
  Moelfven   746,0   1893-01-01  
Mok Mo kyrka v 746,8 33

hp, †1967-09-24

Mok Moliden kyrka? 746,8 1929
Val Västeralnö v 749,1 15 1935 hp, †1967-09-24
Öal Österalnö h 750,7 5 1927 hlp, I stn 1949, T hp 1953, I hp 1953-10-01, †1986-06-01
Öal Österalnö h 750,7 4 1983-10-11 avx, ts 1983-12-13; IS
Foån Forsån 752,3 11 1945 hp, †1967-09-24
Vhu Västerhusänge 753,8 30 1954 hpr, †1976-05-30
Vhs Västerhus v 755,1 34   hp, †1986-06-01
Vesterhus 755 1893-08-16
Svd Själevad h 758,7 11 1892-11-01 stn, †G 1976-06-17, I hps 1984, hp 1986-12-01, †1989-05-28
Ösl Översjäla v 760,2 15   hp, †1977-10-01
Öfversjäla 1905-04-01
Tta Tvillingsta v 763,3 34 ~1955 sipl, A 1959-05-31
Tta Tvillingsta   763,3 36 1932 hp, †1974-06-17
Åv Åsväxeln   763,5 35 1955 ssp, BI 1956
Ökv Örnsköldsvik V v 764,6 17 1929 hp, †1989-05-28; småbana Örnsköldsvik–Svartby
Hagv Hagaväxeln 764,7 15 1956 ssp, I infogad i Örnsköldsvik C stn 1973-06-20
Gullänget  
  Örnsköldsvik Central       2008-02-13

stn, P, Nytt stationsläge Botniabanan
stn, † P 1989-05-28;
GS Ursprungliga stationen.

Ök Örnsköldsvik C h 765,6 5 1929-05-15
Ök

Örnsköldsvik

765,6 1892-11-01

Mer om den här bandelen finns HÄR!
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad 2023-01-06 Rolf Sten