Mellansel

Denna trafikplats tillhör bandel nr 024
 
Nr Bandel Spårvidd
024 (Långsele) - Forsmo - Mellansel 1435
026 (Mellansel) - Vännäs 1435
049 (Mellansel) - Örnsköldsvik 1435

Mellansel ligger på Stambanan genom övre Norrland och är föreningsstation med Statsbanan Mellansel - Örnsköldsvik
Bangårdsritningen ovan visar situationen på 1930-talet. Större ritning? Klicka på ritningen!

Bilden nedan visar Mellansel i riktning mot Vännäs - Boden.

Från vänster syns ett persontåg som är klart för avgång mot Vännäs. Därefter skymtar i röken längst bort ett ånglok som är på väg att växlas in till persontågsvagnarna till höger. Det tåget kommer sedan att gå till Örnsköldsvik.
Längst bort på tågsättet syns en rökpelare. Det är inget ånglok som ryker utan det är rök från en så kallad ångfinka. Den typen av vagn är utrustad med ångpanna vilken via en ångvärmeledning förser personvagnarna med värme. Detta skvallrar om att det ganska svalt väder.
Bortanför det högra tågsättet syns vattentornet och till höger stationshuset. Hitanför detta syns en del av järnvägsrestaurangen.
Bilden är tagen runt 1920. Foto: Järnvägsmuseet KCAC01180. Större bild? Klicka på bilden!

Nedanstående bild är tagen från förarhytten i ett dieselelektriskt lok typ T43 och visar infarten till Mellansel. Bortåt i bild är i riktning mot Vännäs. Foto: Maj 1971 Rolf Sten. Klicka på bilden!

Nedanstående bild är tagen i april 1976 och visar den gamla infarten till Mellansel från Örnsköldsvik..
Till höger syns den nya infarten till Mellansel vilken kommer att ansluta till stambanan vi dess infart till Mellansel. Bara grusningen återstår. Det nya spåret togs i bruk 2 maj 1977. Foto: Börje Göransson.
Större bild? Klicka på bilden!

HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04  Benny Nilsson
Uppdaterad/Kompletterad 2023-01-07 Rolf Sten