HOME
LISTA

024     Långsele - Mellansel

FÖREGÅENDE
  (Långsele) - Forsmo - Mellansel
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringLsl (Långsele) v 645,8 104 1886-10-01 stn, †G 1997-06-09; ansl statsbanan Långsele - Sollefteå (Ådalsbanan); PS
  Faxälven   646,8   - bro 172 m
Flo Flo v 649,6 81 1936 hpr, †1965-05-30
Öså Österås v 653,6 77 1902 hp, stn 1902-01-01, †G 1967-05-28, †1985-06-02; IS
Österåsen 653,6 77 1891
Öku Ökulla 657,2 76 1937 hpr, †1965-05-30
Ön 657,3 1936
Fsm Forsmo h 660,125 82 1918-07-29 hlp, stn 1923, †P 1985-06-02, †1989-05-28; ansl statsbanan Forsmo–Hoting; IS
Fmo Forsmo   660,6 83 1894

ssp, BI 1918

  Vesterås   660,6 83 1887
  Sidospår   661 83 1911 ssp, BI 1912
  Ångermanelfven   661,4 78 <1887 ssp, BI
  Ångermanälven   661,6     bro 295 m
  Sidospår   662,3 85 1911 ssp, BI 1912
Slj Selsjön v 666,3 140 1889-10-15 stn, †G, †1967-05-28; IS
Baö Backsjön   672,4 227 1987-09-07 ts; IS
  Backsjö dygrop   672,5 227 1926 ssp, BI <1929
Bsö Backsjön   673,8 224 < 1919

hps, hp 1950-04-28, †1966-05-22

  Backsjö grusgrop   673,9 224 1888 grp, BI <1929; <1911 Backsjöns grustag
  Lappmyrans dytag   675,4 241 1911

ssp, BI <1929

Sjö Stensjö 677,6 246 1889 mtmp, ts ~1902, stn ~1910; ej persontrafik; övergick i Grönåsen stn
Gnå Grönåsen v 677,8 246 1920 stn, † ~1953; ej persontrafik; IS
  Hamptjernsbäcken 692,8 260 1889

grp, BI 1890 grustag

Som Stormyran 684,8 285 1988-06-13 ts; IS
Ap Aspeå h 689,3 247 1889 ts, stn <1891, *P 1914-04-01, †P 1966-05-22, †1967-04-01; IS
Bvtm Byvattnet mtmp 696,3 201 1893

BI 1953-09-15; fd Byvattnet mötesplats (Bvtm)

Hoå Holmån 696,6 201 1959-05-31 ts; IS
Bvt Byvattnet h 696,9 202 1894 hp, hlp 1904-01-01, hlp ~1910, †1965
Stön Stugusjön 703,0 188 1954 hpr, †1961
  Lännäs grustag   703,6 182 1889

grp, BI 1890

Sop Skorped h 707,4 156 1889-10-15 stn, †G 1974-06-17, †1975-06-01; IS
Käv Kälvattnet v 718,1 216 1893 ts 1903-06-15; fd Källvattnet; IS
  Kroktjärns dytag   723,0 226 1911 ssp, BI <1929
Anö Anundsjö v 728,3 176 1889-10-15 stn, †P 1975-06-01, †1982-05-23; IS
  Sörböle   732,0    

ro 78 m

Söbl Sörböle 732,2 131 1948 hp, †1965
Msl Mellansel h 736,8 64 1891-10-01

stn, †G 1997-06-09; ansl statsbanan Mellansel–Örnsköldsvik; PS


 
Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
  Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
  Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   Benny Nilsson   /  Kjell Byström
Uppdaterad 2023-01-05 Rolf Sten