HOME
LISTA

022     Ragunda - Långsele

FÖREGÅENDE
  (Ragunda) - Långsele
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringRu (Ragunda) v 595,0 174 1884-12-01 stn, †P 1987-05-31, †1989-01-01; IS
Nbn Näsbyn 596,5 162 1937

hpr, †1959

  Ragunda   598,5   1886 tunnel 127 m
Idn Indalsbron 599,1 136 1936

hpr, †1961-05-28

Km 599,5 Signalplats 599,5 132   sipl b1950t, BI s1950t; syfte obekant
Idn Indalsbron 599,8 131 1887

lp, †1933; <1887 Indalselfven

Indalselfven 599,8 131 1884
  Indalsälven   600,2     bro 271 m
Jln Jämtlien 600,6 135 1937 hpr, †1959
Stoppställe vid km 600,931 600,9 137

sto; blev troligen Döda fallet hpr

Döf Döda Fallet 601,0 137 1937 hpr, †1958
Vde Västerede 602 147 1937 ssp, hpr 1937, †1961; <1937 Västanede
Vde Västanede   602 147 1887
Öde Österede v 603,8 162 1898-10-01 hp, †1966-05-22
Hmt Hemmet 605,5 164 1937 hpr, †1957
  Sidospår   607,0 171 1938 ssp, BI b1940t; omformarstation
Bsg Bispgården h 607,8 174 1886-10-01

stn, PU 1988-09-11, †G 1989-01-01, †1989-05-28; fd Bispegården; IS

Bsg

Bispegården

h 607,8 174 1886-10-01
Oån Oppåsen 608,9 183 1937

hpr, †1958-06-01

Bispgårdens grusgrop 611,5 208 1916 grp, BI
Oån Oppåsen 611,5 209 1969 ssp, BI 1975
  militärmötesplats   615,8 241 1885 mtmp , BI
Fgö Fångsjöbacken v 618,5 239 1888 lp, stn 1917-12-01, †G 1958, †1967-05-28; IS
Klmy Karlsmyran 623,5 208 1936 hpr, †1962-05-27
Ga Graninge v 625,9 191 1886-10-01 stn, †G, †1986-06-01; IS
Nle Norrledinge 628,4 190 1937 hpr, †1959
Sjöändan 628,4 190 1936
Ögö Östergransjö 635,0 133 1937

hpr, †1967-05-28

Hlm Helgum h 636,3 123 1886-10-01 stn, †G 1974-06-01, †1986-06-01; hamnspår; IS
Nfe Nederforse 639,6 121 1936 hpr, †1962-05-27
Öfe Österforse h 641,0 119 1911 hp. †1968-05-12;
 Österforssa
Österforssa 641,0 119 s<1890
  Forse kraftverk 642,0 108 ~1960 ssp, BI 1969
Libr Linbron 642,3 104 1936 hpr, †1958-09-01
Öbk Örbäck v 643,0 105 1900 lp, †1961
  Stoppställe   643,0   ~1960 sto, U 1967
Lsl Långsele 645,8 104 1886-10-01 stn, †G 1997-06-09; ansl statsbanan Långsele - Sollefteå (Ådalsbanan); PS

Stambanan genom övre Norrland omfattar bandelarna 020, 022,024, 026, 028, 030, 032, 034, samt 036. Mer om norra stambanorna finner hu HÄR!

Sträckan Boden–Luleå av Malmbanan betraktas från 1988-07-01 som del av Stambanan genom övre Norrland. Sträckan Vännäs–Umeå av statsbanan Vännäs–Umeå–Holmsund räknas också dit från 1990 (se för tidigare data nämnda banor).
Ursprungligen rådde betydande oenighet om sträckningen av Stambanan genom Norrland (se även Norra stambanan). Att besluta om och anlägga Norra stambanans fortsättning från Långsele gick snabbare än byggprocessen fram till den orten, även om det fanns opponenter som anförde landsändans fattigdom och svårigheten att konkurrera med sjöfarten. Nu hade man börjat tala om Norrland som ”Framtidslandet” och gett koncession åt början på Malmbanan.
Av militära skäl men även av hänsyn till byggkostnad drogs banan ett skiftande antal mil från kusten. Beslut fattades i två etapper, 1886 och 1890.
Den brutna terrängen främst på banans södra del har hämmat den tunga fjärrgodstrafik som så småningom kommit till stånd och föranlett förstärkningar, omläggningar och förtätning av stationsnät.

Längd Ursprungligen 629 km.

Trafikförändringar
1883-10-16 *Bräcke–Håsjö, 67 km, allmän trafik
1884-12-01 *Håsjö–Ragunda, 13 km, allmän trafik.
1886-10-01 *Ragunda–Långsele, 41 km, allmän trafik.
1889-10-15 *Långsele–Anundsjö, 82 km, allmän trafik.
1891-10-01 *Anundsjö–Vännäs, 129 km, allmän trafik.
1892-11-15 *Vännäs–Hällnäs, 47 km, provisorisk trafik
1893-12-08 *Hällnäs–Jörn, 97 km, provisorisk trafik.
1894-08-06 *Vännäs–Boden, 279 km, allmän trafik.
1975-06-01 †Forsmo–Vännäs, 197 km, Hällnäs–Bastuträsk, 64 km, och Jörn–Boden,
194 km, lokal persontrafik.
1985-06-02 †Långsele–Forsmo, 14 km, och Vännäs–Hällnäs, 47 km, lokal persontrafik.
1986-06-01 †Bräcke–Långsele, 131 km, lokal persontrafik.
1990-05-27 †Bastuträsk–Jörn, 33 km, lokal persontrafik.
1991-12-01 *Vännäs, triangelspåret, 1 km, godstrafik.
1992-06-09 †Vännäs–Umeå, 31 km, dagpersontåg.
2000-01-10 *Vännäs, triangelspåret, persontrafik.
2007-06-18–2008-06-14 *(Luleå–)Vännäs–Umeå, 31 km, persontrafik dagtid.
2009-09-15 Luleå–Umeå (via Vännäs triangelspår).

a) 1974-05-13 över sjön Storteuger.
b) 1979–1985 omfattande linjeomläggningar Korsträsk–Brännberg, linjeförkortning 1 km.
c) 1991-12-01 triangelspår i Vännäs mot Umeålinjen.
d) 1993-08-22 Karsbäcken–Lidlund, 5 km med ny bro över Skellefte älv, linjeförkortning 2 km
e) 1995-05-14 triangelspår vid Nyfors mot Piteå.
f)1995-10-28 Oxmyran–Öre älv, 7 km med tunnel genom Glödberget och ny bro över Öre älv,
Linjeförkortning ~2 km.
g) 1995-11-06 Högbränna–Hörnsjö, 6 km med tunnel genom Pustberget.
h) 1997-08-25 triangelspår i Bastuträsk mot Skelleftelinjen, reguljär trafik från 1997-10-06
i) Vid nya broar över de större älvarna har linjen i regel lagts om någon eller några kilometer.

Elektrifiering
1939-04-28 Bräcke–Långsele, 121 km.
1940-09-26 [Långsele]–Mellansel, 91 km.
1941-02-01 [Mellansel]–Vännäs, 120 km.
1941-08-01 [Vännäs]–Bastuträsk, 112 km.
1941-09-01 [Bastuträsk]–Jörn, 33 km.
1941-12-15 Boden S–[Boden], 3 km, 15 Hz, 1962 ändrat till 16 2/3.
1942-03-01 [Jörn]–[Boden S], 140 km.

Dubbelspår
1995-10-28 Oxmyran–Öre älv, 7 km. Den gamla linjen har bevarats för tågmöten. Trafiktekniskt betraktas avsnittet som två enkelspår, då Nyåker stn endast finns i gamla linjen.
1995-11-06 Högbränna–Hörnsjö, 6 km.

Linjeblockering automatisk
1943–1959 Boden C–Boden S.
1960-09-01 Bräcke–Ragunda.
1999-11-05 Vännäs–Umeå.

Fjärrblockering
1961-01-30 (Bräcke)–(Bispgården); Ånge.
1961-09-01 Bispgården–(Långsele); Ånge.
1962-02-01 (Långsele)–(Mellansel); Vännäs.
1963-09-28 (Mellansel)–(Björna); Vännäs.
1963-10-18 Björna–(Långviksmon); Vännäs
1964-06-26 Långviksmon–(Norrfors); Vännäs.
1964-09-27 Norrfors–Hörnsjö; Vännäs.
1964-12-01 Hörnsjö–(Vännäs); Vännäs.
1970-06-29 (Vännäs)–(Hällnäs); Vännäs.
1971-06-18 Hällnäs–(Bastuträsk); Vännäs.
1972-05-27 (Bastuträsk)–(Jörn); Vännäs.
1972-05-28 Jörn stn; Vännäs och [Jörn]–(Älvsbyn); Boden.
1973-06-18 (Älvsbyn)–(Boden); Boden.
1974-06-17 Bastuträsk stn, delvis och tidvis; Vännäs.
1975-06-01 Älvsbyn stn; Boden.
1977-06 Mellansel stn; Vännäs.
1982-02-15 Bastuträsk stn, helt; Vännäs.
1991-12-01 Vännäs, förbigångsspåret; Vännäs, lokal fjärrstyrning.
1996-06-11 Österås stn, överförd från Vännäs till Ånge.
1996-06-12 Forsmo–Backsjön, överförd från Vännäs till Ånge.
1996-06-13 Grönåsen–Holmån, överförd från Vännäs till Ånge.
1996-06-14 Skorped–Kälvattnet, överförd från Vännäs till Ånge.
1996-06-17 Anundsjö stn, överförd från Vännäs till Ånge.
1996-06-19 Mellansel–Långviksmon, överförd från Vännäs till Ånge.
1996-06-20 Långvattnet stn, överförd från Vännäs till Ånge.
1996-06-24 Trehörningsjö–Norrfors, överförd från Vännäs till Ånge.
1996-06-25 Brattsbacka–Öre älv, överförd från Vännäs till Ånge.
1996-06-26 Högbränna stn; Ånge, överförd från Vännäs.
1996-06-27 Hörnsjö–Degermyr, överförd från Vännäs till Ånge.
1998-10-31 (Umeå)–Holmsund, lokal fjärrstyrning; Umeå.
1999-06-15 (Vännäs)–Jörn, överförd från Vännäs till Boden.
1999-10-10 Långsele stn; Ånge.
2000-03-01 (Vännäs)–(Umeå); Boden.
2006-06-18 Umeå stn; Boden.
2008-09-13 Vännäs stn; Ånge.

ATC
1982-09-13 Nyåker–(Vännäs)
1982-09-20 Storblåliden–(Älvsbyn)
1982-12-02 Norrfors–[Nyåker]
1983-11-07 (Vännäs)–[Storblåliden]
1983-11-24 Älvsbyn–(Boden)
1985-01-15 [Bräcke]–(Långsele)
1985-06-17 (Långsele)–[Norrfors]
1989-11-20 Vännäs stn
1994-06-20 [Boden stn, helt]
1999-10-10 Långsele stn
2003-10-10 [Umeå stn, helt]

Nollpunkt Stockholm C via Avesta-Krylbo.

Litteratur
Sune Jonsson, Brobyggarna (roman), 1969
Folke Svensson, ”Stambanan genom övre Norrland”, Tåg 10/1976 & 9/1977.
Gösta Dahlqvist, ”Med ’Fisken’ genom Norrlandsvintern”, Tåg 1/1998.
Bengt Spade, ”Järnvägsbroarna över Öre älv”, Spår 2000.
Staffan Hansson, ”Norrland kunde väl aldrig tänka att få något godt af järnvägarna”, Spår 2005.
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
 
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson   /   Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2019-05-19 Rolf Sten