HOME
LISTA

036     Älvsbyn - Boden

FÖREGÅENDE
  (Älvsbyn) - Boden
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km       Höjd Från NoteringÄy (Älvsbyn) h 1098,0 41 1894-08-06 stn; alternativt Älvsby; ansl statsbanan Älvsbyn–Piteå; FS
  Pite älv   1098,9     bro 124 m
Äyg Älvsby grusgrop 1099,1 43 1894

grp, BI 1971; <1917 Älvsby grustag; gamla linjen

  Laduberg   1105,0   1982-09-01

tunnel 1001 m; vid linjeomläggning

Ldb Laduberg   1105,6 86 1928 hp, †1975-06-01; gamla linjen
Lrg Laduberg v 1106,2 80 1983-05-28

1106,2 Laduberg (Lrg) 80 ts 1982-10-14; IS

Bgt

Bergträsk

1109,2 80 1894
  Bergträsk   1108,1   1982-09-01 tunnel 734 m; vid linjeomläggning
Bgt Bergträsk   1109,5 80 1894

mtmp, T lp 1901-04-01, ts+lp 1940-07-01, ts 1956, BI 1982; fd Slytjern

  lmk   1116,0 104   km 1115,056 = 1116,000
Brg Brännberg h 1116,5 92 1894-08-06 stn, †P 1975-06-01, †1989-01-01; IS
Såd,
Svm
Svanåmyrans dytag 1120,2 94 1902

ssp, BI 1947 dytag

Slt Slyträsk 1121,3 92 1894

vt 1894, namnsatt 1896, BI 1940
hp 1902, †~1910

Kpt Karptjärn 1126,3 66 1894 mtmp, lp 1901, †1928; <1896 Karlberg
Dbn Degerbäcken h 1129,5 40 1897-01-15

hp, hlp ~1920, stn, †P 1975-06-01, †1989-04-01; IS

Ht Hednoret v 1135,8 22 1894-08-06 stn, †P 1975-06-01, †1989-04-01; IS
  Lule älv   1139,8    

bro 174 m

Bds Boden S h 1141,0 25 1921-01-01 lp, stn 1913-12-01, †P 1975-06- 01; GS
Tfs

Trångfors

1141,0 25 1901
  Hedenbrovägen   1142,0     bro 92 m
Lgd Lundagård 1142,3 16 1930t lp, †1968-05-12
Bdn Boden C v 1144,4 11 1926-05-15 stn, *P 1891-08-20; <1926-05-15 Boden; ansl Malmbanan, Haparandabanan; FS
Bdn Boden 1144,4 11 1890-02-19

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-10 Rolf Sten