HOME
LISTA

038     Älvsbyn - Piteå

FÖREGÅENDE
  (Älvsbyn) - Piteå
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringÄy (Älvsbyn) v 1098,0 41 1894-08-06 stn; alternativt Älvsby; ansl stambanan genom Norrland; FS
Nyf (Nyfors) 0 se bandel 034; södra triangelspåret
Ktv Korsträskvägen 1,9 46 1947-06-09 hpr, †1972-05-28 (gamla linjen)
Mtvg Militärvägen 1,9 1941-09-01
  lmk   1,9 47   km 1096,621 = 1,894, norra spåret
  lmk   3,0 53   km 2+2,528 = 3,000
Hhn Högheden 3,8 54 1915-10-01 hlp, lp 1950-06-10, †1956
Gtvg Granträskvägen 4,6 59 1938 hpr, †1941-10-01, hpr 1950, †1968-05-12
Stoppställe 6,3 73 1962 sto, U 1967-05-28
  Stoppställe   7,8   1957 sto, U 1967
Klbg Kälsberg 7,8 1966 ssp, BI 2001-09-19
Klbg Kälsberg   8,2 72 1950 ssp, namn- och signatursatt 1959, BI 1966; flyttad
Gru Grubban h 11,2 91 1930-06-015-19 hp, †1967-05-28
Slbg Salberg 13,3 69 1938-09-15 hpr, †1968-05-12
Tv Tvärån h 15,3 66 1915-10-01 hlp, I stn 1950, I hp 1972-04-28, †1972-05-28
Sdj Svedjan 16,4 63 1956-06-03 hpr, †1972-05-28
Stoppställe vid km 16,4 16,4
Kgr Kullens grusgrop 19,4 51 1917 grp, BI 1929
Vbn Vargbacken h 21,4 44 1925-10-01 hlp, lp 1972-05-28, †1989-01-01, BI 1996-01
  Pite älv   22,5     bro 154 m
  Stoppställe   22,5 35 1959

sto, U 1972-05-28

Stoppställe vid km 22,9 22,9 40 1954

sto, U 1959

Sikfors kraftverk 22,9 40 ssp, BI
Arnemarks vattentag 25,1 1919-10-01 vt, BI 1921-10-01
Amk Arnemark h 27,6 27 1915-10-01

lp, I stn 1950-01-01, †P 1972-05-28, †1980-06-16; IS

Stoppställe vid km 29,3 29,3 1954 sto, U 1968-05-12
Sdh Stridholm h 31,3 20 1929-03-18 hp, †1972-05-28
Plb Pålberget v 33,7 20 1915-10-01

hlp, hp 1957, †1972-05-28

Påls Pålslätten 35,3 20 1938-07-15 hpr, †1972-05-28
Kån Kvarnåsen v 38,2 12 1915-10-01

hlp, hp 1927, †1967-05-28

Bbn Bölebyn v 41,8 5 1915-10-01 stn, hlp, I stn 1915-01-01, T stn 1954-07-01, †P 1972-05-28, †1977-03-01, BI 1977
Stoppställe vid km 43,7 43,7 7 1954 sto, U 1967-05-28
Lappgärdets grusgrop 44,6 10 grp, BI
His Hedens industrispår 45,6 10 ~1960 ssp, namn- och signatursatt 1976, BI 1996-09-29; Nordisola; Hedens industriområde
His Vx till Hedens industriområde 45,6 1967 ca
Öbyi Öjebyns industrispår 46,6 5 lp, BI 1993
Öbyi Öjebyns industriområde 46,6
Öbyi Vx till Öjebyns industriområde 46,6
Öby

Öjebyn

v 46,8 5 1915-10-01

stn, hlp, lp 1972-05-28, †1991-06-10, BI 1993

Öbyi Öjebyns industrispå   46,9 5 1993 lp, T infogad i Piteå stn 1998-06-08; IL
Stoppställe vid km 48,840 48,8 13 1954 sto, U 1967-05-28
Ban Backens industrispår 51,8 4 1970 ssp, namn- och signatursatt 1976, I infogat i Piteå stn 1982
Ban Vx till Backens industriområde 51,8 1970
Ptå Piteå v 52,5 4 1915-10-01

stn, †P 1972-05-28; hamnspår; GS

  Piteå hamn   52,7   1915-10-01  
  Sidospår   1,1    ssp; växel till Lövholmen
Löv Lövholmen   2,3    bgd; hamnspår; vid bispår
Har Haraholmsväxeln   3,4   1973-06-01 ssp; växel till Haraholmen
Har Haraholmen +10,3 1973-06-01 lp; hamnspår; vid bispår från Haraholmsväxeln
Sdn Svedjan   5,6    

bgd; vid bispår

Mud Munksund 5 1955-12-01 lp 1955-12-01; hamnspår; vid bispår
 

 Skuthamm

6,7  

ssp; hamnspår; vid bispår


Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
SJ Särtryck nr 646
Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-10 Rolf Sten