HOME
LISTA

040     Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken

FÖREGÅENDE
  (Bastuträsk) - Slind - Skellefteå/Rönnskärsverken
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km  Höjd Från NoteringBst (Bastuträsk) v 0 243 1894-06-08

stn, †G 1997-10-06; ansl stambanan genom Norrland; PS

Rnt Röjnoret h 5 250 1912-09-06 hps, I stn 1952, T hlp, I hpr 1958, †1969-09-28; även mtmp
  Holmsele dyspår   12,2 206 1924 ssp, BI <1929
Ffs Finnforsfallet v 15,5 182 1913-10-01 stn, I hlp 1926, I stn, †1990-05-27; <1913-10-01
Finnfors; IS
 

Finnfors

15,5 182 1912-09-06
Grfs Grundfors v 17,9 178 1936-05-15 hpr, †1965-09-27
Kf Krångfors v 22,4 144 1912-09-06 stn, hlp 1925, I stn 1951, T hp 1966-06-01, I hp 1966, †1990-05-27
Slut Slut h 24,6 145 1935-05-15 hpr, †1965-09-27
Sab Stavbäck h 27,7 116 1928-06-15 hp, †1977-05-22
Ktk Klutmark h 31,8 84 1912-09-06

stn, †G 1970-05-31, I hps 1986, †1990-05-27, BI 2000-10-23

  Skellefte älv   33,2     bro 152 m
Sld Slind v 34,8 69 1928-05-15 hp, hp+fp 1929, fp 1967-09-24, BI 1995-09-25; småbana Boliden–Slind
Mle Medle h 38,3 51 1912-09-06 stn, hlp 1933-04-01, I stn 1952, T hp 1966-07-01,
I hps 1966, †1969-09-28, BI 1980-05-20
  Myckle   41,6 37 1912 hp, †<1914
Kfs Klintfors 44,3 27 1912-09-06 hp, hlp ~1920, lp 1965-09-27, †1991-06-10 (vagnslast även därefter); IL
Skld Skellefte-Degerbyn 45,2 19 1966 ssp, BI 1969
Skl

Skellefteå stad

h 47,4 21 1921-01-01 stn, †P 1990-05-27, †G 1996-01-08 (vagnslast flyttad till Gunsen); 1921-01-01–1984-01-01 Skellefteå stad; IS
Skl

Skellefteå

47,4 21 1912-09-06
Mub Mullberget h 48,9 14 1946-06-01 hp, †1965-09-26
Bov

Boviksvägen

v 48,9 14 1929-07-17
Mrö Morön v 49,8 10 1946-06-01 hp, †1964-05-31
Mub

Mullberget

  49,8 10 1928-05-15
Sklh Skellefteå Hedensbyn   50,5 6 1965 lp, I infogad i Skellefteå stad stn 1967
Hsb Hedensbyn 50,5 6 1996 ssp, I utbrutet ur Skellefteå stn; IL
Båk

Brattåkern

50,6 5 1933-12-15

hp, †1964-05-31

Rin Risön 51,3 5 1946-06-11 hp, †1964-05-31
Mön Morön v 51,3 5 1927-05-15
Tua Tuvan h 52,5 7 1928-05-15

hp, †1964-05-31

Byn Bergsbyn v 53,2 5 1932-11-21

hp, †1964-05-31

Bh Bergsholmen 54,2 5 1912-09-06 stn, T hlp s1920t, T stn ~1950, hp 1957, †1969-09-28
Bgä

Bergsängen

h 55,7 7 1928-05-15

hp, †1964-05-31

Gse Gunsen 55,7 7 1995-10-14

ssp, lp 1996-01-08; godsadress Skelleftehamns övre
1998-06-09;
IL

Fub Furubacken v 56,9 5 1932-11-28 hp, †1953-06-10
Käs Klemensnäs 58,0 9 1927-07-27 hp, †1971-05-23
Inv Innerursviken v 58,3 10 1928-05-15 hp, †1948-05-09
Uvn Ursviken 59,3 4 1912-09-06 stn, †P 1984-06-03, †1991-06-10, I lp 1997-08-15; IL
Åvn Åkerviken v 60,2 5 1928-05-15 hp, †1964-05-31
Ytv Ytterursviken v 60,7 10 1928-06-15 hp, †1964-05-31
Ald Alderholmen v 61,3 9 1928-05-15 hp, †1964-05-31
Örk Örviken h 62,4 9 1928-06-15 hp, †1965-09-27
Söv Skelleftehamns övre h 63,2 6 1933-05-15 stn, PU 1987-09-27, †P 1988-05-29; sign Söv; hamnspår; GS
Khm Kallholmen 63,2 6 1912-09-01
Skelleftehamns ind spår  
Skelleftehamns oljespår  
Kön Killingön v 63,5 6 1932-07-12 hp, †1947-06-09
Skh Skelleftehamns nedre h 64,1 6 1933-05-15

(säsong) hlp (helårs persontrafik 1928), lp 1953-06-10. I infogad i Skelleftehamn övre stn 1991-06-10

Skelleftehamn   3 1914-07-01
  Kilörsundet   64,9   1939

kb, ren spårbro ~1955

Hsä Hamnskär 65,2 6 1934-05-15 hp, I hps ~1950, †P 1958-06-01, I infogat i Rönnskär
hlp 1959
Rsä Rönnskärsverken 65,5 5 1966 ssp, hlp 1930-01-01, I stn 1979-06-11; GÖ
Rsä Rönnskär v 65,5 5 1929

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
Persson, Bertil, Gammelstad - Karlsvikshyttans Järnväg, SJK Förlag 1995
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-10 Rolf Sten