HOME
LISTA

042     Slind - Boliden

FÖREGÅENDE
  (Slind) - Boliden
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringSld (Slind) 00,000 69 1929 hp+fp, fp 1967-09-24, BI 1995-09-25; småbana Boliden–Slind
Kristinebergvägen
Bol Boliden 24,000 1929-09-24 † 1991-02-02, BI 1993
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
 
Övrig information
Boliden
Gruv- och industribanor, öppnade 1929-09-24 (officiellt 1930-01-01).

Längd 24 kilometer Slid - Boliden
           2 kilometer Skelleftehamn - Rönnskär

Spårvidd 1435 mm

(1933-05-15 Skelleftehamn namnbyte till Skelleftehamns nedre)

Trafikering Statens Järnvägar.
Sektionen Boliden–Slind öppnades 1942 för viss persontrafik som upphörde 1945.
På sektionen Skelleftehamn - Rönnskär framfördes arbetartåg 1930–1958. I mån av utrymme var tågen tillgängliga för envar, fast icke anställda fick ej färdas längre än till Hamnskär hp, 500 m före Rönnskär.
Kombinerad bro över Kilörsundet mellan Skelleftehamns nedre och Rönnskär; separat landsvägsbro ~1955.

Nedläggning
Malmtrafiken Boliden–Rönnskär upphörde 1991-02-02 (spåret revs 1993), medan Bolidens station formellt nedlades 1991-06-10. Rönnskärsavsnittet överfördes till länsjärnväg i BV-beslut 1996-09-05.

Litteratur:
Thore Sjögren & Rolf Forslund, Skelleftebanan och Bolidens järnväg, 1999 (SJK 70)

 

 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-02-05 Rolf Sten