HOME
LISTA

044     Robertsfors - Sikeå

FÖREGÅENDE
  Robertsfors - Sikeå
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringRobertsfors 0 1881 1961-09
Sikeå hamn 9 1881 1961-09

Robertsfors–Sikeå. Industribana, öppnad 1881 (provisoriskt färdigställd 1878 men då delvis belagd med träräler), spårvidd troligen 762 mm, senare angiven som 750. Längd 9 km.

Banan gick mellan Robertsfors bruk och dess hamnplats i Sikeå, ~60 km norr om Umeå. Ursprungligen utgjordes dragkraften av hästar, men 1890 insattes ånglok och 1900 elektrifierades banan. Irreguljär persontrafik förekom (i vart fall kyrktåg) till augusti 1915, då den förbjöds efter en olycka. Banan trafikerades till september 1961 och revs upp under senare delen av 1960-talet, utom en kort sträcka närmast Robertsfors som har bevarats för museiändamål.

/Folke Åström & Gunnar Nilsson i Tåg 9/1971

 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-01-06 Rolf Sten