HOME
LISTA

045     Vännäs - Umeå

FÖREGÅENDE
  (Vännäs) - Umeå
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från TillVns (Vännäs) h 857,0 89 1891-10-01 stn; triangelspår; ansl Stambanan genom Norrland; FS
Vnst Vännäs tegelbruk 859,2 86 1944 lp, BI 1967, †1968
Hem Hemberget v 860,6 99 1940-05-14 hp, †1977-05-22
Vny Vännäsby h 860,6 99 1928
Vny Vännäsby h 862,6 81 1940-05-15 hp, stn 1899, †G 1989-95-28, †1992-06-09, I ssp 1993-09-22, BI 1994-05-04; <1899 Vännäs by
Spö Spöland h 862,6 1896-09-29
  Vindelälven   863,4    

bro 232 m

Btb Brattby h 864,6 81 1933

hp, †1977-05-22
lp 1943-09-20, †1989-01-01, BI 1994-05-0

Btsk Brattby skolhem v 865,9 81 1950 hpr, †1983-05-29
Btbv Brattbyväxeln 866,3 81 1943

ssp, BI 1993-09-22

Btbg Brattby gård 867,4 88 1939 hp, †1977-05-22
Gbe Gubböle v 869,2 103 1922-01 hp, I stn 1947, I hp 1966, †1977-05-22
  Stoppställe   871,2 91 1958 sto, U 1966-05-22
Ibk Idebäcken h 873,6 75 1931-05-15 hp, †1977-05-22, grusgrop grp <1915, BI <1920
Brd Brännland h 875,6 72 1896-09-29

stn, †G 1992-01-01, †1992-06-09 (vagnslast även därefter); IS

Brdb Brännlandsberget 878,1 80 1968 ssp; IL
Klbn Klockarbäcken 881,0 40 1991 ssp, lp 2007-01-01; GL
Klbn Klockarbäcken   881,3 41 1938 hp, †1966-05-22
  Klockarbäckens grusgrop   881,8 32 1899 grp, BI 1939; <1924 Bäckens grustag
  Vattentag   885,0 12 1897 vt, BI <1914
Grib Grisbacka 885,3 12 1942-06-15 hpr, †1969-06-01
Vstv Verkstadsväxeln 886,5 14 1939 ssp, I infogad i Umeå stn 1956
Umeå C 888,0 1990

stn; <1990 Umeå; FS

Umeå h 888,0 12 1896-09-29

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
   
Övrig information
 
 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-10 Rolf Sten