HOME
LISTA

046     Gimonäs - Örnsköldsvik

FÖREGÅENDE
  Botniabanan (Gimonäs) - (Örnsköldsvik)
NÄSTA


 

Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringGim (Gimonäs) v 892,7/116,2 6 2010-08-28 stn
- Bro       2010-08-28 Ume älv 1900 m
Stö Stöcke 109,3 2010-08-28 stn
Noe Norrmjöle   99,3   2010-08-28 stn
Hös Hössjön   90,9   2010-08-28 stn
Höf Hörnefors   86,8   2010-08-28

hp.  P

Änö Ängersjö   80,4   2010-08-28

stn

- Bro       2010-08-28 Öre älv
- Håknäskälen   70,0   2010-08-28

tunnel 586 m

Non Norrsjön 69,7   2010-08-28 stn
Nog Nordmaling   63,8   2010-08-28 stn. P
- Bro       2010-08-28 Leduån
- Bro       2010-08-28 Lögde älv
Ruk Rundvik   58,4   2010-08-28 stn
- Ava   50,0   2010-08-28 tunnel 324 m
Sbe Saluböle   48,4   2010-08-28 stn
- bro       2010-08-28 Saluån
Köa Könsa   37,1   2010-08-28

stn

Råö Rågön   +3,2   2008-10-16 lp, bispåret till Rågön
  Gammbacksberget   +0   2008-10-16

tunnel 234 m, bispåret till Rågön

  Gammherrgårdsberget   32,0   2008-10-16 tunnel 229 m, bispåret till Rågön
Humn Husums Norra   32,0   2008-10-16

fp, nollpunkt för bispåret

Hum Husum   31,3   2008-10-16 hp
- Öberget   30,0   2008-10-16 tunnel 475 m
- Bro       2008-10-16 Gideälven
Gia Gideåbacka   27,5   2008-10-16 stn. P.
- Hjälta   20,0   2008-10-16 tunnel 1254 m
- Kalldalsberget   18,0   2008-10-16 tunnel 1115 m
Hög Högbysjön   17,0   2008-10-16 stn
- Stranneberget   13,0   2008-10-16

tunnel 1435 m

- Bro       2008-10-16  
Ara Arnäsvall   11,8   2008-01-16 stn. Kombiterminal
Ökn Örnsköldsvik Norra   8,6   2008-02-13 stn
- Åsberget   7,0   2008-02-13

tunnel 998 m

Ök Örnsköldsvik Central 5,0 5 2008-02-13

Nytt stationsläge. P.  Anslutning statsbanan Mellansel - Örnsköldsvik

 

Karta, Botniabanan, kompletterad av Rolf Sten

 

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Övrig information
Botniabanan

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson   / Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2023-01-05 Rolf Sten