HOME
LISTA

046     Gimonäs - Örnsköldsvik

FÖREGÅENDE
  (Gimonäs) - (Örnsköldsvik)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km       Höjd Från NoteringGim (Gimonäs) v 892,7/116,2 6 stn
Stö Stöcke 109,3 stn
Noe Norrmjöle   99,3  stn
Hös Hössjön   90,9 

stn

Höf Hörnefors   86,8 

hp

Änö Ängersjö   80,4  stn
  Håknäs   70,0    

tunnel 586 m

Non Norrsjön 69,7  stn
Nog Nordmaling   63,8  stn
Ruk Rundvik   58,4  stn
  Ava   50,0     tunnel 324 m
Sbe Saluböle   48,4     stn
Köa Könsa   37,1    

stn

Råö Rågön   +3,2   2008-10-16 lp, bispåret till Rågön
  Gammbacksberget   +0    

tunnel 234 m, bispåret till Rågön

  Gammherrgårdsberget   32,0     tunnel 229 m, bispåret till Rågön
Humn Husums Norra   32,0   2008-10-16

fp, nollpunkt för bispåret

Hum Husum   31,3     hp
  Öberget   30,0     tunnel 475 m
Gia Gideåbacka   27,5   2008-10-16 stn
  Hjälta   20,0     tunnel 1254 m
  Kalldalsberget   18,0     tunnel 1115 m
Hög Högbysjön   17,0   2008-10-16 stn
  Stranneberget   13,0    

tunnel 1435 m

Ara Arnäsvall   11,8   2008-01-16 stn
Ökn Örnsköldsvik Norra   8,6   2008-02-13 stn
  Åsberget   7,0    

tunnel 998 m

Ök (Örnsköldsvik C 552,2 5 1892-11-01

anslutning statsbanan Mellansel–
Örnsköldsvik


Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Övrig information
 Botniabanan

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-11 Rolf Sten