HOME
LISTA

047     Umeå - Holmsund/Storsandskär

FÖREGÅENDE
  (Umeå) - Holmsund/Storsandskär
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från Notering(Umeå) h 888 12 1896-09-29 stn; <1990 Umeå; FS
Gam Gammliavägen h 888,7 10   hp, 1968-09-29; fd Gamliavägen
  Gamliavägen       1932-05-15  
Hsv Umeå hamnspårsväxel 888,8 10 1924 ssp, I infogad i Umeå stn 1956; sign Hsv
  Umeå   888,9     bro 116 m
Soli Solliden   889,6 10 ~1957

sipl, BI 1958; ersatt av andra kontrollsignaler

Uåö Umeå   890,0 10 2010-08-28 ts; IS, P
Öba Öbacka v 890,2 10 1922-10-01 hp, 1968-09-29
Öba Öbacka   890,3 9 1950t sipl, BI 1959; ersatt av andra kontrollsignaler
Liå Lindgård v 891,2 4 1932-05-15 hp, 1968-09-29
Sof Sofiehem v 892,2 10 1932-05-15

hp, 1966-05-22

Gim Gimonäs v 892,7 6 1924 hlp, lp 1968-09-29, 1998-06-08; IL. Anslutning till Botniabanan. Stn 2010-08-28
  Tegelbruket   893,0   1922 ssp; ej officiellt namn; ersatt av Gimonäs hlp 1924
Gimt Gimonäs timmer 894,1 1982-07-01 l, enbart systemtåg från 2002; GL
Bav Bergsbodavallen v 894,8 7 1944

hp, 1968-09-29

Ba Bergsboda h 895,8 14 1922-10-01

hp, 1966-05-22

Gsö Grössjön h 897,4 9 1935-05-15 hp, 1966-05-22
Väs Villanäs h 898,6 9 1922-10-01 hp, 1968-09-22
  Stoppställe   900,4   1958 sto, 1966-05-22
Lvn Lövön 902,0 3 ~1965 ssp, namn- och signatursatt 1968, 1980-06-16, BI 1984-12-03
Lvn Lövön   902,2 3 1922-10-01 hp, 1968-09-29
Löe Lövöbacken h 903,1 14 1932-05-15 hp, 1968-09-29
Hod Holmsund h 903,8 10 1922-10-01 stn, P 1968-09-29; hamnspår; GS
  Umeå uthamn   +1,4     bgd, hamnspår

Hillskär

+3,0 1972 bgd; hamnspår, terminal för Finlandsbåtar

Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009 
  Sveriges Kommunikationer, 1940
  Övrig information
  

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05 Benny Nilsson  / Kjell Byström
Uppdaterad 2014-07-11 Rolf Sten